Основе пословне филозофије Панасоник групације 9. Партиципативно управљање кроз колективно знање

Да би се осигурало да се аутономно одговорно управљање потпуно имплементира, Панасоник групација наглашава важност практиковања предузетништва запослених, кроз које запослени развијају начин размишљања о одговорности за управљање сопственим послом, као и важност спровођења управљања прикупљањем знања сваког појединца. Оснивач је једном рекао да је "најбоље управљање оно управљање на основу заједничког знања".

Од суштинског је значаја да свако од нас има став о аутономној одговорности у свом раду, и свако од нас мора да настави да се усавршава како бисмо остварили посао без премца. Међутим, без обзира на то колико је нека особа способна, постоје ограничења знања једне особе. Самозадовољан менаџмент може успевати неко време, али ће на крају довести до негативних ефеката самозадовољства и неће трајати.

Уместо тога, прикупљање опсежног знања и брзо доношење висококвалитетних одлука помоћи ће нам да наставимо да доприносимо друштву брже од других компанија.

Како би прикупили колективно знање, веома је важно да надређени сарађују са подређенима у циљу кориштења на најбољи начин њихових појединачних квалитета. Како се увећао до максимума бенефит свачијег талента, надређени морају да верују својим подређеним, да делефирају одговорности и ауторитет колико је то највише могуће, пружајући одговорајуће вођство на редовној основи, и охрабрујући подређене да буду проактивни и иновативни.

Надређени би требало да приђу препорукама и предлозима својих подређених отвореног ума и са искреношћу, и да учине напор да их прихвате колико год је то могуће. Ако неки предлог не може бити усвојен, надређени требају у потпуности да објасне тако да подређени не изгубе мотивацију и иницијативу и да буду способни да наставе да раде још активније.

Како би се шириле корпоративне и организационе политике, надређени морају да комуницирају са својим подређеним на вертикалан начин. Међутим, ако надређени само дају смернице и подређени их само поштују, организација неће напредовати. Додатно, од фундаменталне важности је да постоји корпоративна култура отвореног дијалога, где запослени могу да кажу све што треба да кажу својим надређенима почевши од најниже лествице.

Чак и они новозапослени би требало да посматрају себе као сопствене менаџере независног предузећа, и они требају да прихвате став предузетништва запослених и да учествују проактивно у управљању, нпр. предлажући потребна унапређења.

Веома је важно да се прикупе различита мишљења и виђења. Панасоник групација је укључила све потрошаче из сваког дела света. Дакле, да би остали избор потрошача на глобалном тржишту које се мења и развија убрзаним темпом, морамо укључити различита мишљења и виђења нашег рада. Наша појединична различитост ствара различита мишљења и виђења и кључно је да прихватимо и поштујемо индивидуалност сваког од нас.

Користећи предност различитости појединаца, можемо прикупљати знање и организација може да се развија. Другим речима, различитост води ка повећаној конкурентности. Да би се искористило што је више могуће из разноврсности, надређени би требало да рашчлане баријере на путу индивидуалних личности, и да подрже те појединце тако да могу да имају могућност за постављање изазова пред самим собом.

Да би комуникација одоздо према горе и различитост цветали у организацији, појединци треба да осећају да увек могу да кажу оно што треба да се каже. Уместо да једноставно спроводе смернице менаџмента чак и уз задржавање онога што треба да се каже, овај приступ одоздо према горе ће подстаћи запослене да самостално поделе проблеме на радном месту без обзира на ранг, отворено разговарају о томе шта би организација требало да постане и размењују идеје у вези са смером којим треба наставити напред. Ово је кључ прикупљања колективног знања.

Предуслов за примену колективног знања је за надређене и подређене да приступају ситуацијама објективно, онако као јесу, без укључивања личних осећања и претпоставки. Тј, важно је приступити послу са сунао (слободним) умом.

Да би нас потрошачи увек бирали, хајдемо да удружимо снаге како би створили неприкосновен квалитет, цену и услугу, примењујући партиципативни менаџмент заснован на колективном знању у свим одељењима Панасоник групације.