Основе пословне филозофије Панасоник групације 4. Доктрина компаније и седам принципа

Доктрина компаније и седам принципа представљају наш став о начину на који свакодневно радимо наш посао на као запослени Панасоник групације.

Доктрина компаније: Напредак и развој се може остварити само уз напоре и сарадњу свих запослених у компанији. Уједињени духом, обавезали смо се да ћемо спроводити све корпоративне обавезе са посвећеношћу, марљивошћу и интегритетом.

Како би допринели развоју друштва кроз бизнис, есенцијално је да сви искрено сарађују и раде заједно сваког дана. Само онда када свака организација постави високе циљеве, када их њени чланови у потпуности разумеју и прихватају као своје, и када постоји тимски рад заснован на међусобном поверењу, циљеви организације и крајњи развој се могу остварити.

Допринос друштву: Радићемо увек у складу са Основним циљем управљања, верно испуњавајући наше обавезе као предузетници за заједнице у којима радимо.

Наша мисија је да допринесемо глобалном развоју и напретку као и хармонији са животном средином света кроз сопствене пословне активности, у циљу стварања идеалног друштва. С овом свешћу, морамо се посветити постизању непревазиђеног квалитета, цене и услуге кроз свакодневне активности.

Правичност и искреност: Бићемо увек правични и искрени у свим пословним договорима и личном понашању. Без обзира на таленат и знање које поседујемо, без личног интегритета, не можемо зарадити поштовање других нити ојачати наше самопоштовање.

Морамо посматрати норме и правила друштва као питање правца, и морамо увек спроводити активности на правичан и непристрасан начин, без себичности. Веома је важно увек се понашати са интегритетом и у складу са фер плејом. Без оваквог размишљања, чак и они са обимним знањем и талентом нису квалификовани да буду чланови Панасоник групације.

Сарадња и тимски дух: Удружићемо наше способности ради заједничких циљева. Без обзира на то колико смо талентовани као појединци, без сарадње и тимског духа, наша компанија би била само име.

Можемо постићи веће резултате кроз уједињење наших напора и јачање тимског духа. Веома је важно да се користе различита мишљења и различите личности и сарадња кроз духовно јединство. Без овога, без обзира на таленат који имају запослени који раде заједно, нећемо успети да покажемо снагу наше организације.

Неуморни напори ка унапређењу: Увек ћемо се трудити да унапредимо своје вештине у циљу унапређења друштва кроз наше пословне активности. Само уз неуморне напоре можемо постићи основни циљ управљања и помоћи остваривању дуготрајног мира и просперитета.

Да би остварили нашу мисију морамо радити највише што можемо, савладати потешкоће и наставити да идемо напред. Без обзира на посао који радимо, морамо увек учити, размишљати озбиљно и чинити практичне напоре засноване на осећају за страст, тако да нова креативност и генијалност могу да изроне и резултирају даљим напретком и побољшањем.

Љубазност и понизност: Увек ћемо бити срдачни и скромни, поштујући права и потребе других у циљу јачања здравих друштвених односа и побољшања квалитета живота у нашим заједницама.

Морамо одати поштовање љубазности и бити скромни у нашем приступу послу. У нашим свакодневним животима, веома је важно да се потрудимо да свакога третирамо с поштовањем, да се суздржимо да не постанемо арогантни и да будемо спремни да себе посматрамо критички.

Прилагодљивост: Стално ћемо прилагођавати наше размишљање и понашање како би се прилагодили условима око нас који се стално мењају, водећи рачуна да увек делујемо у хармонији са природом како би обезбедили напредак и успех нашим напора.

Морамо наставити да адекватно прихватамо и прилагођавамо се променама и еволуцији друштва. Да би се то остварило, важно је избегавати посматрање ствари из ограниченог угла, већ треба сагледати веће трендове који подстичу дешавања, као и њихову суштину.

Морамо се суочити са стварима, посматрајућих их онаквим какве јесу и објективно, без обузимања егоцентричношћу и предрасудама. Како би се прилагодили друштву које се стално мења и развија, не смемо запоставити нашу јаку жељу и напоре да се стално усавршавамо такође.

Захвалност: Увек ћемо се опходити са захвалношћу за све бенефите које добијамо, сигурни да ће овакав став бити извор неограничене среће и виталности, помажући нам да превазиђемо све препреке са којима се сусретнемо.

Наш свакодневни посао и живот се ослања на подршку свих заинтересованих страна, као и многих других, укључујући наше колеге, породице и појединце у ширем друштву. Веома је важно да увек узвратимо са захвалношћу на подршку коју добијамо.

Дајући допринос напретку друштва са захвалношћу једних према другима и жељом да се одужимо многима који су нам помогли безгранично ће нас усрећити и дати снагу и храброст да превазиђемо све потешкоће.