Основе пословне филозофије Панасоник групације 8. Аутономно одговорно управљање

У Панасоник групацији, управљање није искључива одговорност вишег менаџмента. Сви запослени морају да виде себе као своје менаџере и да буду самостално одговорни за свој посао, поштујући правила компаније. Ово је основни концепт аутономног одговорног управљања.

У свим нашим организацијама, на основу корпоративне филозофије управљања, свако од нас треба да преузме одговорност за свој рад и да се неуморно усавршава. Аутономно одговорни менаџмент је један од основа управљања Панасоник групације, и такође представља културу која је неговала наше људске ресурсе.

Као кључ осигуравања аутономно одговорног управљања у пословању, оснивач је учио да "Пре свега, менаџери морају да имају јак осећај за мисију и управљачку филозофију, и да увек користе и уче своје запослене томе" и да "Менаџери не би смели да се плаше већег делегирања својим запосленим. Дозволите им да раде према сопственој одговорности и ауторитету."

Као људска бића, можемо сами да видимо сопствени рад и његову важност, што је представља јако моћан покретач. Тако мотивисани, можемо проактивно ојачати своју снагу прикупљајући знања и радећи на унапређењима. На тај начин, надређени би требало да се потруде да створе такву мотивацију делегирајући посао својим подређеним. Ово ће оснажити сваког појединца да добије осећај испуњености својим послом што ће довести до осећаја среће и радости. Ово је суштински концепт аутономно одговорног управљања.

Оснивач користи термин "предузетништво запослених" како би описао на који начин би запослени требало да приступе свом раду. Позива их да усвоје размишљање према којем су председници или власници својих појединачних предузећа, и да приступе свом раду, начину на који посматрају ствари и начину на који доносе одлуке према овом ставу.

Када се примењује принцип предузетништва запослених, од есенцијалне важности је да свако до нас, током рада на својим задацима, има овај осећај одговорности у циљу посвећивања свих наших способности за креирање бољих начина и алата, да их храбро користи и да примени нашу мисију за остваривање бољих резултата.

Моримаса Огава, бивши председник Мацушита кућни производи, укључио је посао производње микроталасне рерне у почетној фази и учинио га глобалним послом. Он је говорио да сваки запослени треба да има осећај аутономне одговорности. Темељно примењујући овај став, требамо да се посветимо нашим пословима.

Када би објашњавао концепт предузетништва запослених млађим члановима, оснивач је поредио самосталну компанију са продавницом нудли. Подстакивао је запослене да имају став власника продавнице нудли који напорно ради како би продао нудле, који пита потрошаче сваког дана за њихово мишљење и укус, и прави побољшања на основу њихових одговора. Напомињао је да су такви напори и ентузијазам незаменљиви и у нашем појединачном раду.

Чак и ако сте члан веће организације, није довољно да само извршавате задатке који су вам додељени и да пратите утврђене системе и процедуре. Од фундаменталног значаја је да свако од вас појединачно размишља и прави побољшања у циљу напредовања.

У друштву које се константно мења и развија, наши потрошачи неће наставити да бирају нас ако будемо радили искључиво према нашем начину размишљања и нашој перспективи. Морамо да оно што је данас најбоље, сутра већ то неће бити, а сутра морамо да створимо сутрашње најбоље. На основу тог става, морамо увек да тежимо ка већем.

Систем пословне поделе одељења који је уведен 1933. године је представљао концепт аутономног одговорног менаџмента на конкретан начин. Систем представља независну профитно организациону структуру у којој је цела компанија подељена у пословна одељења по производима, тако да је свако одељење одговорно за све од развоја, производње и продаје до управљања профитом и губицима. Пословна одељења су била обавезна да преузму одговорност за своје управљање, што је водило ка развијању директора и запослених пословних одељења. И на томе је настала данашња Панасоник групација.