Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 5. Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп

Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп се определя като практика и начин на мислене, свързани с Основната Управленска Цел, Фирменото Кредо и Седемте Принципа. Аратаро Такахаши, бивш Председател на Мацушита Електрик, който оказва подкрепа на основателя на компанията по време на предвоенния и следвоенния период на възстановяване и експанзия, казва следното за практиката на Основната Бизнес Философия.

В условията на силна конкуренция трябва да бъдем ненадминати в работата си. Ако работата ни дава продукти, които потребителите използват с удоволствие, тогава със сигурност ще бъдем възнаградени. Обаче, ако не успеем да се насладим на тези награди, това ще бъде доказателство, че работата ни не съответства на изискванията. Ето защо, ние трябва да анализираме и разрешаваме всички възникнали проблеми.

Нашата цел е не да преследваме печалби или да разширяваме компанията си, а да бъдем ненадминати в работата си, така че клиентите да направят избор в наша полза дори след внимателно обмисляне. Ако продължаваме да създаваме продукти, които обогатяват бита на хората и подобряват начина им на живот, то ние със сигурност ще бъдем възнаградени.

Ако клиентите ни не ни ценят, то тогава проблемът е фундаментален. Ако разберем това, ще можем да проведем необходимите реформи. Ако търсим оправдания и обвиняваме другите, като например твърдим, че условията за бизнес са лоши или че пазарът е объркан, защото конкурентите правят дъмпинг, то нашият мениджмънт ще загуби ориентация.

Както показват тези думи, за да се стремим към идеалното общество и да допринасяме за неговото развитие, ние трябва да бъдем ненадминати по отношение на качество, себестойност и сервиз, така че клиентите да изберат нас. Затова трябва непрестанно да въвеждаме иновации и да се усъвършенстваме, за да постигнем този резултат.

Ако продуктите не се пласират добре, ние не допринасяме за развитието на обществото чрез нашите продукти и не можем да твърдим, че изпълняваме своя дълг като предприятие. В такива случаи не е достатъчно просто да се намали продажната цена, за да се продаде продукта. Важно е първо да се работи така, че да се оптимизират разходите, да се подобрят качеството и производителността и да се осигури първокласен сервиз.

С други думи, докато следваме Основната бизнес философия, ние не можем да не обръщаме внимание на такива проблеми, като високи производствени разходи, лошо качество и производителност, и трябва да се стремим да рационализираме и подобрим ситуацията.

Разбира се, никак не е лесно да се намалят разходите или да се подобрят качеството и производителността, но там, където има решимост задълбочено да се следва и практикува Основната Бизнес Философия, със сигурност ще последват иновации и ние ще можем да продължим неотклонно да полагаме необходимите усилия за постигане на прогрес.

Трябва също така да признаем, че независимо от това как се разраства бизнесът ни и как расте организацията ни, нашият бизнес е основан на същите принципи като всеки частен магазин: никой бизнес не може да съществува без клиенти.

През 1935 г., когато Мацушита Електрик се превръща в акционерно дружество, основателят установява Основните Вътрешни Правила, които гласят следното:

Независимо от това колко голяма може да стане компанията Мацушита Електрик в бъдещето, запазете подхода си на скромен търговец. Смятайте, че работите в малък магазин. Бъдете обикновени, пестеливи и скромни, когато извършвате работата си.

По-нататък основателят посочва следните три основни изисквания, за да бъдеш търговец.

  • Да разбираш смисъла на търговията
  • Да вникваш в сърцата на другите
  • Да бъдеш напълно покорен пред другите

Всеки от нас трябва да разбира напълно причините за съществуването на бизнеса ни, да бъде ненадминат в усета си към това, какво мислят клиентите, и никога да не забравя да бъде покорен и благодарен.