Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 8. Автономно Отговорно Управление

В Панасоник Груп системата на управление не е отговорност единствено на висшите ръководители. Всички сътрудници трябва да възприемат себе си като свои собствени ръководители и да носят самостоятелна отговорност за работата си, като същевременно спазват правилата на компанията. Това е фундаменталната концепция на автономното отговорно управление.

Във всички наши организации, въз основа на корпоративната философия и политика на управление, всеки от нас трябва да поеме отговорност за собствената си работа и да прави постоянни подобрения. Автономното и отговорно управление е една от основите на управлението на Панасоник Груп, а също така и културата, която възпитава нашите човешки ресурси.

Като ключ за осигуряване на автономно отговорно управление в бизнеса, основателят ни учеше: "На първо място, самите ръководители трябва да имат силно осъзнаване на своята мисия и философия на управление и винаги да се обръщат към служителите си и да им ги вдъхновяват" и "Ръководителите не трябва да се страхуват да делегират обширни пълномощия на подчинените си. Позволете им да работят въз основа на собствената си отговорност и правомощия."

Ние сме хора, и когато можем сами да видим собствената си работа и нейното значение, това ни зарежда с енергия. Мотивирани по този начин, ние можем активно да използваме силните си страни, като събираме познания и правим подобрения. В този смисъл по-висшите ръководители трябва да полагат усилия за създаване на такава мотивация, когато делегират работа на своите подчинени. Това ще даде възможност на всеки човек да почувства удовлетворение от работата си, което ще му донесе радост и щастие. Това е основополагащата концепция на автономното отговорно управление.

Основателят ни използва термина "предприемачество на сътрудниците", за да опише как сътрудниците трябва да подхождат към работата си. Той ги призова да мислят като президенти или собственици на собствени независими предприятия и да подхождат към работата си, да виждат нещата и да вземат решения с оглед на това.

Когато прилагаме принципа на предприемачеството между сътрудниците си, е важно всеки от нас, изпълнявайки задълженията си, да има чувството за отговорност, да посвети всичките си способности на създаването на по-добри способи и методи, да ги прилага смело и да превърне в своя мисия достигането на по-добри резултати.

Моримаса Огава, бивш Президент на Мацушита Хаузинг Продактс, се присъединява към бизнеса с микровълнови печки още в началния му етап и го превръща в глобален бизнес. Според него отделните служители трябва да имат чувство за автономна отговорност. Прилагайки постоянно този начин на мислене, нека всички да се посветим на работата си.

Когато обяснява концепцията за предприемачество на сътрудниците на младите служители, основателят на компанията сравнява независимата бизнес единица с магазин за нудълс. Той призова служителите да мислят като собственик на магазин за нудълс, който работи усърдно, за да продава нудълс, всеки ден пита клиентите си за обратна връзка относно вкуса и прави подобрения въз основа на техните отзиви. Той спомена, че подобни усилия и вдъхновение ще бъдат незаменими и в нашата индивидуална работа.

Дори да сте член на голяма организация, не е достатъчно просто да вършите възложената ви работа и да следвате установените норми и процедури. Важно е всеки от нас да продължи да мисли и да прави подобрения, за да ги усъвършенства.

В едно постоянно променящо се и развиващо се общество клиентите ни няма да правят избор в наша полза, ако работим единствено съгласно собствените си начини на мислене и гледни точки. Трябва да имаме предвид, че перфектното днес няма да бъде перфектно утре, а утрешният ден трябва да създаде своето ново перфектно. Въз основа на този начин на мислене винаги трябва да се стремим към по-доброто.

Системата за бизнес разделение, въведена през 1933 г., представя концепцията за автономно отговорно управление по конкретен начин. Системата представлява независима организационна структура с цел генериране на печалба, в която цялата компания е разделена на бизнес подразделения по продукти, като всяко подразделение отговаря за всичко - от разработването, производството и продажбите до управлението на печалбите и загубите. Бизнес подразделенията бяха задължени да поемат отговорност за собственото си управление, което доведе до формирането на директори и служители на бизнес подразделенията. Така се появява днешната Панасоник Груп.