Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 4. Фирменото Кредо и Седемте Принципа

Фирменото Кредо и Седемте Принципа изразяват отношението ни към начина, по който ежедневно извършваме работата си като сътрудници на Панасоник Груп.

Фирмено кредо: Прогресът и развитието могат да бъдат постигнати само чрез обединените усилия и съвместната работа на всички сътрудници на нашата компания. Обединени по дух, ние обещаваме да изпълняваме корпоративните си задължения с всеотдайност, усърдие и добросъвестност.

За да допринасяме за развитието на обществото чрез бизнеса, е важно всички да сътрудничим и работим съвместно с искреност всеки ден. Само когато всяка организация си поставя високи цели, членовете й ги разбират изцяло и ги превръщат в свои собствени, а работата в екип се основава на взаимно доверие, могат да бъдат реализирани целите на организацията и в крайна сметка развитието на обществото.

Принос към Обществото: Ние винаги ще се ръководим от Основната цел на управлението, като изпълняваме точно задълженията си на промишленици към общностите, в които работим.

Нашата мисия е да допринасяме за глобалното развитие и просперитет, както и за хармонията с околната среда в световен мащаб чрез нашите бизнес дейности, за да реализираме едно идеално общество. С това осъзнаване трябва да се ангажираме да постигнем ненадминато качество, цена и сервиз в ежедневната си работа.

Справедливост и честност: Ние ще действаме справедливо и честно във всички наши бизнес отношения и в личното си поведение. Колкото и да сме талантливи и компетентни, без лична добросъвестност не можем да спечелим уважението на другите, нито да повишим собственото си самоуважение.

Трябва да спазваме нормите и правилата на обществото като нещо естествено, а също така да осъществяваме дейността си по справедлив и безпристрастен начин, без егоизъм. Важно е винаги да се държим почтено и с чувството за феърплей. Без този дух на съзнание, дори и хората с богати познания и талант не могат да бъдат членове на Панасоник Груп.

Сътрудничество и Екипен Дух: Ще обединим способностите си, за да постигнем общите си цели. Няма значение колко талантливи сме като личности, но без сътрудничество и екипен дух ще бъдем компания само по название.

Ако обединим усилията си и укрепим екипния си дух, ще постигнем още по-добри резултати. Важно е да се използват разнообразните мнения и различните индивидуалности и да се сътрудничи в дух на единство. Без това, независимо колко талантлив е персоналът, който сме събрали, ние няма да можем да демонстрираме силата си като организация.

Непрестанни Усилия за Усъвършенстване: Постоянно ще се стремим да подобряваме способността си да допринасяме за обществото чрез нашите бизнес дейности. Само чрез тези непрестанни усилия можем да изпълним нашата Основна Управленска Цел и да помогнем за постигането на дълготраен мир и просперитет.

За да изпълним мисията си, трябва да работим възможно най-усърдно, да преодоляваме трудностите и да вървим напред. Независимо от вида на работата ни, винаги трябва да се учим, да мислим задълбочено и да полагаме максимални практически усилия, със силно чувство на увлечение, за да се появят нови творчески способности и изобретателност, които да доведат до по-нататъшен напредък и усъвършенстване.

Любезност и Смирение: Винаги ще бъдем сърдечни и скромни, ще уважаваме правата и нуждите на другите, за да укрепим здравите социални отношения и да подобрим качеството на живот в нашите общности.

Трябва да уважаваме учтивостта и да сме смирени в подхода си към работата. В ежедневието си е важно да полагаме усилия да се отнасяме с уважение към всички, да се въздържаме от високомерие и да сме готови да се отнасяме критично към себе си.

Адаптивност: Постоянно ще адаптираме мисленето и поведението си към постоянно променящите се условия около нас, като се стараем да действаме в хармония с природата, за да осигурим напредък и успех в нашите начинания.

Трябва да продължаваме да възприемаме правилно и да се адаптираме към промените и развитието на обществото. За тази цел е важно да не разглеждаме нещата от тясна гледна точка, а да осъзнаваме по-мащабните тенденции, които са в основата на протичащото, както и тяхната същност.

Трябва да се изправяме лице в лице с нещата, да ги приемаме такива, каквито са, и обективно, без да се поддаваме на егоцентризъм и предразсъдъци. За да се адаптираме към общество, което непрекъснато прогресира и се развива, не бива да пренебрегваме силното си желание и усилия също така постоянно да се развиваме.

Благодарност: Ще действаме с чувство на благодарност за всички блага, които сме получили, и ще бъдем уверени, че това отношение ще бъде източник на безгранична радост и жизненост, което ще ни позволи да преодолеем всички препятствия, с които се сблъскваме.

Ежедневната ни работа и живот се основават на подкрепата от всички заинтересовани страни, както и от много други хора, включително нашите колеги, семейства и хората от обществото в най-широк смисъл. Важно е винаги да се отплащаме за получената подкрепа с чувство на благодарност.

Приносът към социалния прогрес с благодарност един към друг и желанието да се отблагодарим на многобройните хора, които са ни помогнали, ще ни даде безгранична радост, сила и смелост да преодолеем всички трудности.