Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 9. Съпричастно Управление чрез Колективни Познания

За да се гарантира, че автономното отговорно управление се прилага задълбочено, Панасоник Груп подчертава значението на практикуването на предприемачество сред служителите, с помощта на което служителите развиват съзнание за отговорност за управлението на собствената си работа, както и значимостта на управлението чрез обединяване на познанията на всички. Основателят на компанията веднъж заявява, че "най-добрият мениджмънт е мениджмънтът, основан на колективната мъдрост."

Важно е всеки от нас да има нагласа за самостоятелна отговорност в работата си и всеки от нас трябва да продължи да се усъвършенства, за да върши превъзходна работа. Въпреки това, колкото и способен да е един човек, неговото познание е ограничено. Самодоволното управление може да работи за известно време, но в крайна сметка ще доведе до негативните ефекти на самодоволството и ще се окаже нетрайно.

Вместо това, натрупването на обширни познания и бързото вземане на висококачествени решения ще ни помогнат да продължим да допринасяме за обществото по-бързо от другите компании.

За да се съберат колективни познания, е важно началниците да сътрудничат с подчинените си, за да се използват по най-добрия начин техните индивидуални силни страни. За да се извлече максимална полза от талантите на всички, началниците трябва да се доверяват на подчинените си, да делегират отговорност и пълномощия във възможно най-голяма степен, да предоставят постоянно подходящи напътствия и да насърчават подчинените си да бъдат проактивни и изобретателни.

Началниците трябва да подхождат към препоръките и предложенията на своите подчинени открито и откровено и да положат усилия да ги приемат колкото е възможно повече. Ако предложението не може да бъде прието, началниците трябва да обяснят така, че подчинените да не загубят мотивацията и инициативата си и да могат да работят още по-активно.

За да запознаят подчинените си със съответните корпоративни и организационни политики, ръководителите трябва да ги съобщават на своите подчинени според йерархията отгоре-надолу. Въпреки това, ако началниците дават само инструкции, а подчинените само ги следват, организацията няма да успее да напредне. Освен това е от съществено значение да има корпоративна култура на открита дискусия, при която подчинените могат да съобщават всичко, което трябва да кажат на своите началници отдолу-нагоре.

Дори новите сътрудници трябва да се считат за свой собствен мениджър на независима бизнес единица и от тях се изисква да възприемат предприемаческия начин на мислене и да участват проактивно в управлението, например като предлагат необходимите подобрения.

Също така е важно да се съберат различни мнения и знания. Панасоник Груп има свои клиенти във всяко кътче на света. След това, за да продължим да бъдем избирани от клиентите на един глобален пазар, който еволюира и се развива с все по-бързи темпове, трябва да включим различни гледни точки и перспективи в работата си. Нашето индивидуално многообразие поражда различни мнения и прозрения и е важно да приемаме и уважаваме индивидуалността на всеки един от нас.

Като се възползваме от личното разнообразие, можем да съберем повече знания и да продължим да развиваме организацията. С други думи, разнообразието води до повишаване на конкурентоспособността. За да се възползваме максимално от разнообразието, началниците трябва да премахнат бариерите, които пречат на отделните личности, и да ги подкрепят, за да имат възможност сами да си поставят предизвикателства.

За да могат комуникацията и разнообразието в една организация да процъфтяват отдолу-нагоре, хората трябва да чувстват, че винаги могат да кажат това, което трябва да бъде казано. Вместо просто да се изпълняват директивите на ръководството, дори да се премълчава това, което трябва да се каже, този подход "отдолу нагоре" ще насърчи служителите да споделят проблемите на работното си място автономно, независимо от ранга, да обсъждат открито каква трябва да бъде организацията и да обменят идеи относно посоката, която трябва да се поеме занапред. Това е същността на събирането на колективна мъдрост.

Предпоставка за използване на колективната мъдрост е както ръководителите, така и подчинените да подхождат към ситуациите обективно, такива, каквито са, без да попадат в плен на лични чувства или предположения. Това означава, че е важно да подхождате към работата със сунао (свободен) ум.

За да бъдем винаги избирани от клиентите, нека обединим усилията си, за да постигнем несравнимо качество, цена и сервиз чрез прилагане на мениджмънт с участие, основан на истинска колективна мъдрост във всички подразделения на Панасоник Груп.