Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 3. Основната Цел на Управлението

Целта на дейността на Панасоник Груп и нейната мисия остават непроменени от момента на провъзгласяване на Мейчи, а Основната Цел на Управлението отразява тази философия лаконично. Това е водещият принцип за всички наши управленски дейности, както и главната основа за определяне на пътя, по който трябва да поеме компанията.

Осъзнавайки своята отговорност като промишленици, ние ще се посветим на прогреса и развитието на обществото и благосъстоянието на хората чрез нашите бизнес дейности, като по този начин подобрим качеството на живот в целия свят.

С други думи, като промишленици ние ще преследваме тази мисия неуморно, за да допринесем за развитието на обществото.

Ежедневно трябва да продължаваме да се стремим към прогрес, като предоставяме на обществото несравними продукти и услуги, за да подобрим благосъстоянието и качеството на живот на хората по целия свят.