Основната Бизнес Философия на Панасоник Груп 2. Мисията на Панасоник Груп и Какво Трябва Да Правим Сега

Основателят продължил да размишлява върху истинската мисия на компанията и на 5 май 1932 г. събрал всички свои сътрудници, за да направи едно силно изявление. Панасоник Груп нарича това Мейчи - разкриването на нашата корпоративна мисия.

Основателят заявява: "Нашата мисия като промишленици е да преодолеем бедността и да допринесем за благоденствието на обществото. Единствено за тази цел на компаниите може да се позволи да просперират." Подобно на водата от водопровода в Япония по онова време, която тече свободно от крана, цената на стоките трябва да бъде възможно най-ниска. С други думи, премахването на бедността ще бъде постигнато чрез производството на неизчерпаемо количество стоки.

Обаче, истинското намерение на основателя, залегнало във Философията за Водата от Крана, се отразява в следните думи, които показват целта, която той преследва: "Човешкото щастие може да се съхранява и повишава както чрез материално, така и чрез духовно обогатяване. Истинско щастие може да се постигне само когато духовното равновесие се съчетае с неограничен запас от материални блага."

За да осъществи тази мисия, основателят определя 250-годишен план, състоящ се от десет последователни етапа с продължителност 25 години, с цел създаване на "земя на мира и благоденствието", т.е. идеално общество. Освен това, планът не бива да бъде приключен след първите 250 години, а да бъде продължен за следващите 250 години, като се стреми към по-високи идеали по начин, съответстващ на епохата.

Въпреки, че Философията за Водата от Крана е формулирана преди около 90 години, целта за постигане на материално и духовно благосъстояние е също така актуална и в днешно време.

В действителност, много общества, особено тези на развитите страни, са преизпълнени с материални блага, но с оглед на стремително задълбочаващото се разрушаване на околната среда и изчерпването на енергийните ресурси, съществува голяма степен на загриженост, че нашите деца, внуци и следващите поколения може би няма да могат да се радват на богатия живот, който водим сега.

Досега се занимавахме с бизнес главно от гледна точка на увеличаване на материалното изобилие чрез предлагането на стоки. Това обаче е далеч от идеалното общество, което нашият основател си е представял. И все пак, вече не можем да се върнем в миналото. Трябва отново да си представим идеалното общество - обществото с материално и духовно изобилие - и да продължим напред, за да го реализираме.

За да създадем идеалното общество, трябва да разглеждаме социалните проблеми в момента на тяхното зараждане и да допринасяме за тяхното разрешаване. От тези въпроси, глобалните екологични проблеми трябва да получат най-висок приоритет през 21-ви век.

През 1991 г. Панасоник Груп създаде създаде свой собствен Устав за Околната среда, като изпревари други компании, и ние се занимаваме с този проблем от много години. За да бъдем компания-лидер в решаването на екологичните проблеми, ние трябва да продължим да предприемаме проактивни стъпки в различни аспекти, включително да сведем до минимум вредата, която нашите продукти и услуги нанасят на околната среда, и да намалим количеството на използваната енергия в производствените си дейности.