Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 2. Panasonic Groupi missioon ning mida me praegu tegema peame

Asutaja mõtles pikalt äri tõelise missiooni üle ning 5. mail 1932 kutsus ta kõik enda alluvad kokku, et teha suur teadaanne. Panasonic Groupis kutsume me enda ärimissiooni avalikustamist Meichiks.

Asutaja ütles: "Meie kui industrialistide ülesanne on lõpetada vaesus ning tuua ühiskonda jõukus. Ainult sellele eesmärgil töötavaid ettevõtteid võib saata edu." Toodete hind peab olema nagu tollel ajal tasuta olnud Jaapani kraanivesi – nii odav kui võimalik. Ehk vaesuse väljajuurimine saab juhtuda, kui luuakse võimalused ammendamatuks toodanguks.

Asutaja n-ö kraanivee filosoofia tõelist kavatsust väljendasid aga järgmised sõnad: "Inimese heaolu saab säilitada ja suurendada nii materiaalse kui vaimse jõukuse kaudu. Ainult siis, kui inimese vaimne rahu on ühendatud materiaalsete hüvede piiramatu olemasoluga, võib saavutada tõelise õnne."

Selle missiooni täitmiseks pani asutaja paika 250-aastase plaani, mis koosnes kümnest 25-aastasest etapist. Plaani elluviimisel pidi saabuma "rahu ja õitsengu maa." Lisaks ei pidanud see plaan pärast 250 aastat mitte lõppema, vaid siis pidid inimesed vastavalt oludele panema paika uue sellise 250-aastase plaani.

Kuigi kraanivee-filosoofia pandi paika ligi 90 aastat tagasi, on selle eesmärk ja põhimõtted relevantsed ka täna.

Tegelikult on paljud ühiskonnad, eriti arenenud riikide ühiskonnad, täis materiaalseid hüvesid, kuid eriti kiiresti süvenevat keskkonnahävitust ja energiaressursside ammendumist silmas pidades on suur mure, et meie lapsed, lapselapsed ja tulevased põlvkonnad ei pruugi nautida sellist jõukat elu, mida praegu elame.

Siiani oleme me ettevõtet arendanud peamiselt toodete hulga suurendamist silmas pidades. Kuid see ei ole selline ideaalühiskond, mida meie asutaja mõtles. Ajas tagasi minna ei saa. Me peame taaskord mõtlema enda ideaalmaailma peale ning seda silmas pidades astuma samme selle realiseerimise suunas.

Ideaalmaailma saavutamiseks peame me lahendama ka tekkinud ja tekkivaid sotsiaalseid probleeme. 21. sajandi suurimaks eesmärgiks peab olema keskkonnakriisi lahendamine.

Panasonic Group võttis enda keskkonnaharta vastu juba 1991. aastal, väga palju varem kui enamik firmasid, ning on sellest ajast saati seda realiserinud. Edaspidi, et olla keskkonnaprobleemide lahendamisel teejuht, peame jätkama ennetavate sammude tegemist, sealhulgas vähendama oma toodete ja teenuste keskkonnakahju ning vähendama oma energiatarbimist.