Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 4. Usk ettevõttesse ja seitse põhimõtet

Usk ettevõttesse ja seitse põhimõtet väljendavad Panasonic Groupi töötajate suhtumist enda töösse.

Usk ettevõttesse: areng saab toimuda vaid siis, kui iga töötaja panustab ettevõttesse. Ühiselt lubame me enda kohustusi täita hoole ja auga.

Äri kaudu ühiskonna arengusse panustamiseks on tähtis, et kõik teeksid igapäevaselt koostööd. Ainult siis kui iga organisatsioon seab endale kõrged eesmärgid, mida selle liikmed mõistavad ning nende poole püüdlemisel tehakse koostööd, saab ühiskond areneda.

Ühiskonda panustamine: Me jälgime ennast pidevalt läbi juhtimise põhieesmärgi prisma ning täidame enda kohustusi nendes kogukondades, kus me tegutseme.

Meie eesmärgiks on anda panus üleilmsesse arengusse, õitsengusse ning ideaalühiskonna nimel luua harmoonia inimese ja looduse vahel. Peame seda meeles pidades pühenduma kvaliteedi, hinna ja teeninduse arendamisele.

Ausus: Oleme kõikides enda äri ja isiklikes tegemistes ausad. Ilma eneseauta ei saa me ka parima talendi ja pädevusega võita teiste austust.

Peame ühiskonna normidest ja reeglitest kinni pidama ning enda tegemistes olema ausad ning vältima omakasupüüdlikkust. Alati on tähtis käituda auga ja ausa mängu reeglitest kinni pidada. Sellest mittekinnipidavatel inimestel pole jõukusest, pädevusest ega talendist hoolimata Panasonic Groupis kohta.

Koostöö ja meeskonnavaim: Paneme enda oskused ühiste eesmärkide nimel koos töötama. Võime olla üksinda väga oskuslikud, kuid koostöö ja meeskonnavaimuta ei jõua me mitte kuhugi.

Me saavutame veel paremad tulemused, kui paneme enda oskused koos töötama. Tähtis on ära kasutada erinevaid arvamusi ja isiksusi, et ühena toimida. Ilma selleta ei saa me ka kõige pädevamate töötajatega enda organisatsiooni õiges suunas arendada.

Väsimatu püüd arengule: Püüdleme pidevalt, et parendada enda oskust panustada enda äritegevuse kaudu ühiskonda. Ainult väsimatu pingutus viib meid sihile, milleks on kestev rahu ja õitseng.

Enda missiooni täitmiseks peame me töötama nii palju kui võimalik, probleeme ületama ning pidevalt edasi liikuma. Olenemata sellest, millist tööd me teeme, peame alati õppima, tõsiselt mõtlema ja tegema maksimaalseid praktilisi jõupingutusi, tuginedes tugevale kiretundele, et tekiks uus loovus ja leidlikkus ning tooks kaasa edasise edu ja täiustumise.

Viisakus ja alalhoidlikkus: Oleme enda tegemistes alati viisakad, austame teiste õigusi ja vajadusi ning tugevndame seeläbi kogukondedesiseseid. suhteid.

Peame enda töösse suhtuma viisakuse ja auga. Peame igapäevases elus kohtlema kõiki austusega, vältima ülbust ning end kriitilise pilguga hindama.

Kohanemisvõime: Kohaneme vastavalt end ümbritsevatele pidevalt muutuvatele tingimustele, tegutseme seejuures loodusega harmoonias ning tagame enda tegemiste arengu ja edu.

Peame järjepidevalt saama õigesti aru ühiskonna arengust. Selleks ei tohi vaadata asju kitsarinnaliselt, vaid tuleb näha protsesside taga olevaid laiemaid trende.

Peame probleemidesse objektiivselt suhtuma, mitte olema enesekesksed ega omama eelarvamusi. Arenevasse ühiskonda sulandumiseks peame me pingutava pideva enesearengu nimel.

Tänulikkus: Peame olema kõikide hüvede eest tänulikud, tänulikkus tagab hüvede jätkumise ning aitab ületada raskusi.

Meie igapäevaelu ja töö saavad toimida vaid kõikide asjaosaliste, meie kolleegide, perede ja ühiskonna toel. Tähtis on saadud toele alati tänulikkuse ja samaga vastata.

Ühiskonna arengusse ja teistesse tänulikkusega suhtumine tagab rahulolu ning raskuste ületamise.