Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 5. Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia

Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia on defineeritud juhtimise põhieesmärgi, usu ettevõttesse ning seitsme põhimõtte kaudu. Matsushita Electricu endine esimees Arataro Takahashi, kes tegutses sõjajärgsel ja -eelsel ajal ettevõtlusega, on põhilise ärifilosoofia kohta öelnud järgmist.

Peame tihedas konkurentsis olema enda töös parimad. Kui meie töö tulemusel sünnivad tooted, mis tarbijatele meeldib, siis näeme me tulemusi. Kuid kui meil ei õnnestu tulemusi realiseerida, annab see tunnistust sellest, et meie töö ei ole piisavalt hea. Me peame hindama ja lahendama kõik probleemid.

Meie eesmärgiks ei ole mitte kasumi tagaajamine enda firma kasvatamiseks, vaid parimad tulemused, et tarbijad valiksid kõikide seast just meie tooted. Kui me loome tooteid, mis rikastavad inimeste elusid ja parendavad nende elustiili, siis me saame ka vastava tasu.

Kui meie tarbijad meid ei hinda, on midagi väga valesti. Kui me sellest aru saame, saame me vastavad muutused ellu viia. Kui me toome vabandusi ja süüdistame teisi, näiteks äritingimusi, turgu või konkurente, kukub meie juhatus kokku.

Nagu nendest sõnadest ilmneb, on meie suht ideaalühiskond ning suurem panus ühiskonda, mis tekib kvaliteetsete ja piisavalt odavate toodete kaudu. Peame olema selle eesmärgi nimel innovatiivsed ning end parandama.

Kui meie tooted ei müü hästi, siis me ei anna enda panust ühiskonda ning me ei saa öelda, et täidame enda kui ettevõtte kohuseid. Sel juhul ei ole toodete müümiseks vastuvõetav lihtsalt hinda alandada. Kõigepealt tuleb vähendada kulusid, parandada kvaliteeti ning pakkuda parimat teenust.

Ehk seni kuni me tegutseme põhilise ärifilosoofia järgi, ei tohi me jätta kahe silma vahele probleeme nagu suured kulud või kehv kvaliteet.

Muidugi ei ole lihtne kulusid vähendada ega kvaliteeti ja jõudlust parandada, kuid kui on sihikindlus äritegevuse põhifilosoofiat põhjalikult järgida ja praktiseerida, järgneb kindlasti innovatsioon ja me saame jätkata väsimatult nõuetekohaste jõupingutuste tegemist edu saavutamiseks.

Peame teadma ka, et ükskõik kui suureks meie ära ja organisatsioon kasvavad, on meie juured erapoena paigas – ükski ettevõte ei saa toimida klientideta.

Aastal 1935 oli Matsushita Electricust saamas börsiettevõte ning asutaja pani paika sisereeglid, mille hulka kuulus ka:

Ükskõik kui suureks Matsushita Electric ka ei kasva, tähtis on jääda alalhoidliku kaupmehe suhtumise juurde. Mõtle edast kui väikepoe töötajast. Ole enda töös ühetasandiline ning viisakas.

Asutaja märkis kaupmeheks olemiseks ka järgmised kolm asja.

  • Kaubanduse mõttest arusaamine
  • Teiste inimeste tunnete lugemine
  • Teistega viisakas olemine

Igaüks meist peab aru saama, milleks meie ettevõte loodud on, olema klientidega ühel lainel ning alati säilitama tänulikku ja viisakat tooni.