Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 1. Firma missioon

Milleks firmad on? Meie asutaja Konosuke Matsushira uskus, et ettevõtete missioon on aidata rahuldada inimeste soovi paremale elule.

Ehk ta uskus, et äri põhiidee peaks olema ühiskonna arengusse panustamine kvaliteetsete toodete ja teenuste näol, mis on inimestele vajalikud ning piisavalt kättesaadavad. Ta uskus, et selline firma kuulub lõppkokkuvõttes ühiskonnale, ta väljendas seda fraasiga "ettevõte on ühiskonna avalik üksus."

Kui võtta arvesse uskumust, et firma on ühiskonna avalik omand, tuleb järeldada, et ettevõtte ressursid, nagu inimesed, kapital, kinnisvara ja tooraine, on samuti ühiskonna poolt antud. Ettevõte peab toimima nii, et ühiskonna poolt pakutud ressursse kasutatakse ära maksimaalse efektiivsusega.

Levinud on üldine arusaam, et ettevõtte eesmärk on kasum. Panasonic Group usub, et kasum on miski, mille annab firmale ühiskond tänutäheks panuse eest. Mida suurem on panus, seda suurem on kasum. Kui ettevõte ei tooda kasumit, ei täida ta enda eesmärki ühiskonna ees ning tema toimimist tuleb muuta.

Lisaks peab töötav ettevõte hoidma enda suhteid klientide, partnerite, osanike, ühiskonna ja muude asjaosalistega. Kuna ettevõte kuulub üldsusele, ei ole vastuvõetav areneda osanike kulul. Ainus võimalus pikaajaliseks arenguks on kaasata kõiki asjaosalisi.

Ettevõtte sotsiaalsete kohustuste täitmisel on märkimisväärne roll töötajatel. Pidevalt muutuvas ühiskonnas ei ole ettevõttel võimalik enda kohuseid täita, kui tema töötajad ei tee enda ülesannete täitmisest enamat. Kõik ettevõtte töötajad peavad iga päev kasvõi natukene enda töö arengusse panustama. See viib inimeste ja kogu ühiskonna elustiili paranemiseni.