Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 6. Põhilise ärifilosoofia rakendamine

Põhiline ärifilosoofia saab toimida vaid siis, kui seda rakendatakse. Endine juhatuse esimees Arataro Takahashi ütles: "Põhilisest ärifilosoofiast arusaamine on vaid pool võitu. Et see töötaks, on vaja seda praktikas ka õigesti rakendada." Ta rakendas seda filosoofiat paljude grupi ettevõtete reformimisel ja kasvatamisel.

Selles osas on põhjendatud põhilise ärifilosoofia rakendamise alustalasid.

(1) Kujutle tulevikku, mida me tahame saavutada ning taotle klientide heaolu

Meie eesmärk on jõuda ideaalühiskonda, kus kõigile on tagatud nii materiaalne kui vaimne heaolu. See kehtib ka meie ettevõtete kohta, igaüks neist peab ette kujutama ideaalset tulevikku ning selle nimel töötama.

Ideaalne tulevik, millele siin viitame, ei ole praeguse olukorra pikendus ega ka midagi, mida me vaatleme ainult oma vaatenurgast. Milline peaks välja nägema inimeste elu, ühiskond ja globaalne keskkond tulevikus ning kuidas tagada, et meie lapsed ja lapselapsed saaksid elada rikkamat elu nii materiaalses kui vaimses mõttes? Tähtis on püüelda inimesekeskse tuleviku poole.

Seda silmas pidades peame me mõtlema, milliseid panuseid ja kuidas me ettevõttena selleks teha saame. Mida me peame muutma, et konkurentsis esimesed olla? Mida me peame selleks täpselt tegema? Me peame need asjad läbi mõtlema ning praktikas ellu viima.

Ideaalsesse tulevikku jõudmiseks peame me enda toodete ja teenustega pakkuma klientidele väärtust. Väärtus ei tähenda ainult väga head kvaliteeti ega kliendi nõudmiste tühipaljast täitmist. See tähendab klientidele lähedal olemist, nende probleemide lahendamist ning ärahoidmist. Peame aru saama, mis nende jaoks tõeliselt tähtis on.

Peame enda kliente kuulama ning tooteid nende jaoks parendama. Samal ajal peame me klientidega otse suhtlema ning uurima, kuidas me saame enda elustiili ja ühiskonda nende jaoks muuta.

Selle suhtumisega on arendatud palju Panasonic Groupi ettevõtteid. Võtame näiteks mootoritootmise. Kolmekümnendatel ennustas asutaja, et tulevikus on igas majapidamises umbes kümme mootorit ning seetõttu hakkas ta juba varakult neid tootma. Samas seadis ta eesmärgiks tuua turule senisest poole odavamad raadiod, et inimesed saaksid end taskukohaselt toimuvaga kursis hoida.

Teekond tulevikku on pikk ja vaevaline. Meie mootoritootmine, mida me alustasime nullist, oli alguses nii suur läbikukkumine, et isegi firmasiseselt leidus inimesi, kes uskusid, et peaksime tehased sulgema.

Kuid endine esimees Arataro Takahashi ütles enda mootoritootmises tegutsevatele töötajatele, et kvaliteedi, hinna ja teenuste parendamiseks peab kasutama põhilist ärifilosoofiat. Kõik tootjad, insenerid ja müüjad parendasid tooteid väsimatult. Selle tulemusel hakati valmistama nii populaarseid mootoreid, et tootmine ei jõudnud enam nõudlusele järelegi. Selleks kulus umbes 20 aastat, kuid mootorite müümise kaudu jõuti kiiresti ka kodutehnika tootmise juurde.

Nii peame me enda igas äris ette kujutama tulevikku ning taotlema väärtust.

(2) Sotsiaalse õigluse, koostoimimise ja õitsengu saavutamine

Oma äritegevuses, kasutades ühiskonna poolt meile usaldatud juhtimisressursse, peame neid ressursse ühiskonna hüvanguks õigesti kasutama ja täitma täielikult oma kohustusi asjaosaliste ees.

Lisaks seadustest ja moraalist kinnipidamisele peame me alati mõtlema, mis on ühiskondlikult õige ning enda pädevust praktikas rakendama. Asutaja kasutas selle kirjeldamiseks väljendit "sotsiaalne õiglus." Peame sotsiaalse õigluse ja ühiskonna arengu tagamiseks hoidma enda töötajate füüsilist ja vaimset tervist.

Lisaks, tihedates suhetes, mida arendame äritegevuse käigus meile materjale tarnivate ettevõtete, meie äritegevust toetavate alltöövõtjate ja lepinguliste ettevõtetega ning meie tooteid müüvate siduskaupluste ja müügiagentidega, peame püüdlema vastastikuse heaolu ja arengu elluviimise poole.

Ühiskonna arengut püüdlevate partneritena on oluline avatud arutelu ja teineteisemõistmine nende seotud osapoolte vahel, samuti vastastikuse teadlikkuse tõstmine toodete, tehnoloogia ja protsesside täiustamise vallas. Nii saab iga osapool koostööd tehes, kuid iseseisvust säilitades ühiskonnas suuremat rolli mängida. See on Panasonic Groupi põhiline nägemus kooseksisteerimisest ja ühisest õitsengust.

(3) Raiskamise, tegevusetuse ja ümbertöötamise kaotamine

Kasum, nagu märgitud 1. Äri missioonis, peame me nägema patuna. Isegi kui ettevõte teenib jätkusuutlikku kasumit, ei tohi sellega rahul olla, kui sellega kaasneb liigne raiskamine ja tegevusetus. Ehk me ei kasuta sellel juhul võimalust teenida raha, mida me saaksime jagada enda töötajate, osanike ja ühiskonnaga, et laiemasse arengusse rohkem panustada. Selliseid tingimusi peab lugema ka veaks.

Samuti on patt, kui ettevõttes raisatakse, ollakse tegevusetud või tehakse tööd üle. Ka kõige väiksem töö on seotud kogu ühiskonna kasu ja arenguga.

Meie äritegevuses ei tohi olla ka kõige väiksemal määral raiskamist. Igaüks meist peab igapäevaselt märkama iga raisatud sekundit ja ressurssi ning proovima neid ära hoida. Me peame alati püüdlema enda parima panuse poole ning saama aru, et isegi kui me töötame vaid ühe kruvi või paberi kallal, panustame me sellega ühiskonda.

Muidugi muutub töötegemine ajas, kuid alati peame me kiirendama enda tööd ja äritegevust, et tugevdada enda konkurentsivõimet ja anda suuremat panust kogu ühiskonda.

(4) Ühiskonna muutustele reageerimine

Ühiskond muutub iga päevaga ning muutused kiirenevad iga aastaga. Selliste muutuste keskel vähenevad või kaovad ühed asjad ning uued asjad sünnivad, kuid ühiskond areneb pidevalt.

Viimastel aastatel on arengu negatiivsetest mõjudest tekkinud sotsiaalseid probleeme, nagu keskkonnaprobleemid. Kuid kui me näeme probleeme kui lahendusi vajavaid ning proovime tulevikus paremini tegutseda, saame öelda, et ühiskond areneb õiges suunas. Asutaja uskus, et "kasvu ja arengu" põhimõte kehtib kõikide asjade kohta.

Meie eesmärk on igas oma ettevõttes ette kujutada tulevikku, mida tuleb realiseerida, näha ette oma klientide tulevikku ning pakkuda tooteid ja teenuseid, mis neile tõeliselt kaasa aitavad, et realiseerida ideaalne ühiskond, kus on nii materiaalne kui ka vaimne jõukus. Me kohtame enda teel muutusi, mis ei paku alati ainult võimalusi, vaid ka ohte.

Selliste muutuste juures ei tohi suhtuda pealiskaudselt ning probleeme tuleb vaadelda objektiivselt, nähes nende taga suuremat pilti. Muutustega toime tulemiseks peame me kaaluma ka seni toiminud meetodite asendamist.

Me peame julgema vabaneda sellest, millest peab vabanema ning alustama iga päeva uue suhtumisega. See suhtumine nõuab meilt ühiskonna muutumise jälgimist ning enda entusiasmi hoidmist.