Panasonic Groupi põhiline ärifilosoofia 9. Kaasav juhtimine läbi kollektiivse pädevuse

Tagamaks autonoomse vastutustundliku juhtimise põhjalikku rakendamist, rõhutab Panasonic Group töötajate ettevõtlikkuse praktiseerimise olulisust, mille kaudu töötajad kujundavad vastutustundlikku suhtumist oma töö juhtimise eest, ning samuti seda, kui oluline on viia juhtimine läbi iga inimese tarkuse kogumise teel. individuaalne. Asutaja on öelnud: "Parim juhtimine on see, mis põhineb kollektiivsel pädevusel."

On tähtis, et meist igaühel oleks autonoomse vastutustunde mõtteviis ning me kõik panustame parendame endid uutesse kõrgustesse jõudmiseks. Kuid ka kõige targema inimese pädevusel on piirid. Enesega rahulolev juhtimine võib mõnda aega töötada, kuid pikas perspektiivis on vaja enamat.

Pädevuse kogumine ning kiirete ja kvaliteetsete otsuste tegemine annab meile konkurentide ees eelise, kuna nii panustame meie ühiskonda rohkem.

Kollektiivse pädevuse kogumiseks on tähtis, et ülemuste ja alluvate vahel on toimiv koostöö, mis rõhutab igaühe tugevusi. Igaühe tugevuste kasumlikkuse maksimeerimiseks peavad ülemused enda alluvaid usaldama ning neile võimalikult palju tegutsemisruumi andma. Samas peab ülemus vajadusel sekkuma, juhendama ning julgustama.

Ülemused peavad alluvate ideedesse suhtuma avatud meele ja aususega ning neid võimaluste piires rakendama. Kui ideed ei saa rakendada, peab ülemus alluvale selle põhjuseid seletama ning tagama, et alluv ei kaotaks motivatsiooni edaspidigi ettepanekuid teha.

Ettevõtte ja organisatsiooni poliitika levitamiseks peavad ülemused seda oma alluvatele edastama ülalt-alla viisil. Kuid kui ülemused annavad vaid käske ning alluvad vaid täidavad neid, ei arene ettevõte. Lisaks on tähtis osa avatud suhtlusega ärikultuuril, milles alluvad saavad enda ülemustele kõigest rääkida.

Isegi uued töötajad peavad olema iseenda ülemused ning kasutama töötaja ettevõtlikkuse mõtteviisi, et aktiivselt kogu firma juhtimisest osa võtta.

Samuti on tähtis koguda erinevaid arvamusi. Panasonic Groupil on kliente igas maailma nurgas. Järelikult peame me enda laiapindse klientuuri rahuldamiseks ise olema samuti laiapindsed ning erinevaid arvamusi kuulda võtma. Meie enda mitmekülgsusest sünnivad mitmesugused ideed ning igaüht tuleb austada.

Mitmekülgsust enda kasuks pöörates saame me ettevõtet läbi kogutud pädevuse arendada. Ehk mitmekülgsusest sünnib parem konkurents. Et mitmekesisusest maksimaalselt kasu saada, peaksid ülemused lõhkuma tõkked, mis seisavad üksikute isiksuste teel, ja toetama neid inimesi, et neil oleks võimalusi endale väljakutseid seada.

Et alt-üles suhtlus ja mitmekesisus organisatsioonis õitseks, peaksid inimesed tundma, et nad saavad alati öelda, mida öelda tuleb. Selle asemel, et lihtsalt rakendada juhtimisjuhiseid isegi öeldut tagasi hoides, julgustab see alt-üles lähenemisviis töötajaid jagama probleeme töökohal iseseisvalt, sõltumata ametiastmest, arutama avalikult, milliseks organisatsioon peaks saama, ja vahetama ideid selle kohta, kuidas võta edasi. See on kollektiivse tarkuse kogumise olemus.

Kollektiivse tarkuse kasutamise eelduseks on, et nii ülemused kui ka alluvad läheneksid olukordadele objektiivselt, nii nagu need on, jäämata isiklike tunnete või eelduste lõksu. See tähendab, et on oluline läheneda tööle sunao (avatud) meelega.

Selleks, et kliendid oleksid alati valitud, ühendagem käed, et saavutada võrratu kvaliteet, kulud ja teenindus, rakendades Panasonicu kontserni kõigis osakondades tõelisel kollektiivsel tarkusel põhinevat osalusjuhtimist.