Panasonic-konsernin liiketoiminnan perusfilosofia 6. Liiketoiminnan perusfilosofian harjoittaminen

Liiketoiminnan perusfilosofia voidaan sisäistää vain toteuttamalla sitä käytännössä. Entinen puheenjohtaja Arataro Takahashi sanoi, ”Liiketoiminnan perusfilosofian älyllisestä ymmärryksestä ei ole juurikaan hyötyä. Jotta siitä tulisi horjumaton perustasi, on tärkeää panna se käytäntöön ja oppia se kehosi kanssa.” Hän sovelsi filosofiaa monien konserniyhtiöiden uudistukseen ja kasvuun.

Tässä osiossa kerrotaan olennaiset asiat, jotka on ymmärrettävä vaatimuksina liiketoiminnan perusfilosofian harjoittamisessa.

(1) Kuvittele, millainen tulevaisuus meidän pitäisi saavuttaa ja pyri olennaiseen asiakasarvoon

Tavoitteenamme on toteuttaa ihanteellinen yhteiskunta, jossa on aineellista ja henkistä vaurautta. Tämä pätee myös yksittäisiin yrityksiin, joiden jokaisen on kuviteltava ihanteellinen tulevaisuutensa ja pyrittävä saavuttamaan se.

Ihanteellinen tulevaisuus, johon tässä viitataan, ei ole nykyisen tilanteen jatke, eikä sitä voida harkita pelkästään omasta näkökulmastamme. Miltä ihmisten elämän, yhteiskunnan ja maailmanlaajuisen ympäristön tulisi näyttää tulevaisuudessa ja miten voimme varmistaa, että lapsemme ja lapsenlapsemme voivat elää rikkaampaa elämää sekä aineellisella että henkisellä tasolla? On välttämätöntä kuvitella sellainen toteutettava tulevaisuus, joka asettaa ihmiset keskelle.

Katsomalla taaksepäin sieltä, minkälaisia panostuksia liiketoimintamme pitäisi tehdä? Kuinka sen pitäisi muuttaa ja tarkentaa kilpailukykyään, jotta se olisi vertaansa vailla? Ja mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä sen saavuttamiseksi? Meidän on ajateltava näitä asioita huolellisesti ja pantava ne perusteellisesti käytäntöön.

Jotta voimme toteuttaa ihanteellisen tulevaisuuden liiketoimintamme erityisten tuotteiden ja palveluiden avulla, meidän on pyrittävä tarjoamaan asiakkaille olennaisia arvoja. Asiakkaalle olennainen arvo ei ole ylenmääräisen suorituskyvyn tai laadun tavoittelu, eikä se tarkoita pelkästään sitä, mitä asiakas pyytää meitä tekemään. Kyse on pysymisestä todella lähellä asiakkaita, tarkastelemalla heidän ongelmiensa ja haasteidensa olemusta sekä tulevaisuuttaan ja ymmärtämällä, mikä on heille todella hyödyllistä.

Meidän on kuunneltava tarkasti nykyisiä asiakkaitamme ja parannettava tuotteitamme heidän näkökulmastaan. Samaan aikaan, pysyminen todella lähellä asiakkaita tarkoittaa pohtimista, miten voimme kehittää tulevaisuuden elämäntapoja ja yhteiskuntaa heidän edukseen ja rohkeasti vastata haasteeseen tämän saavuttamiseksi.

Monet Panasonic-konsernin yritykset ovat kehittyneet tämän lähestymistavan mukaisesti. Esimerkiksi moottoriliiketoiminta. 1930-luvulla perustaja kuvitteli tulevaisuuden, jossa jokaisessa kotitaloudessa käytettäisiin keskimäärin kymmentä moottoria ja tämän vision perusteella hän aloitti moottoriliiketoiminnan. Samalla hän asetti tavoitteen toimittaa radioita laajasti, puolella tavanomaisten mallien hinnasta, tarjoten ihmisille helpomman pääsyn tietoon ja hän onnistui leikkaamaan kustannukset puoliksi.

Tie tulevaisuuteen, joka meidän on saavutettava, on pitkä ja vaivaton. Moottoriliiketoiminnassamme, joka aloitettiin tyhjästä, oli aluksi sellainen vika, että jopa yrityksen sisällä oli henkilöitä, jotka väittivät, että tehdas pitäisi sulkea.

Kuitenkin, entinen puheenjohtaja Arataro Takahashi käski kaikkia moottoriliiketoimintaan osallistuvia työntekijöitä toteuttamaan liiketoiminnan perusfilosofiaa käytännössä - saavuttaakseen vertaansa vailla olevan laadun, kustannukset ja palvelun. Kaikki valmistus-, tekniikka- ja myyntiosastot vastasivat tekemällä parannuksia väsymättä. Tuloksena oli valikoima moottoreita, jotka olivat niin suosittuja, että liiketoiminta ei kyennyt valmistamaan niitä tarpeeksi nopeasti. Kesti noin 20 vuotta päästä siihen pisteeseen, mutta moottoriliiketoiminnan kehitys vaikutti suuresti kodinkoneiden liiketoiminnan myöhempään kehittämiseen.

Tällä tavoin jokaisessa liiketoiminnassamme meidän on kuviteltava tulevaisuus, joka meidän on saavutettava ja tavoiteltava olennaista asiakasarvoa.

(2) Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttaminen, rinnakkaiselo ja keskinäinen vauraus

Liiketoimintamme harjoittamisessa, yhteiskunnan meille uskottujen hallinnollisten resurssien avulla meidän on hyödynnettävä näitä resursseja oikein yhteiskunnan hyväksi ja täytettävä täysin vastuumme asianomaisia osapuolia kohtaan.

Sen lisäksi, että emme riko lakeja ja määräyksiä emmekä sosiaalista moraalia, meidän on aina harkittava, mikä sopii yhteiskunnalle, hankittava toteennäytettyä viisautta ja toteutettava se käytännössä. Perustaja ilmaisi sen tekemisen merkityksen termillä ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus”. Kun työntekijöidemme fyysisen ja henkisen terveyden suojelu on lähtökohtainen edellytys, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden väsymätön toteuttaminen edistää yhteiskunnan todellista kehitystä, teollisuutta ja liikekumppaneitamme.

Lisäksi läheisissä suhteissa joita kehitämme liiketoiminnassa yritysten kanssa, jotka toimittavat meille liiketoimintaamme tukevia materiaaleja, alihankkijoihin ja urakoitsijoihin sekä tuotteitamme myyviin tytäryhtiöihin ja myyntiedustajiin, meidän on pyrittävä toteuttamaan keskinäistä vaurautta ja kehitystä.

Yhteiskunnan kehitystä edistävinä kumppaneina on välttämätöntä käydä avointa keskustelua ja keskinäistä ymmärrystä näiden lähipiirien kesken, samoin kuin keskinäisen tietoisuuden lisääminen tuotteiden, teknologian ja prosessien parantamisessa. Tällä tavoin kummallakin osapuolella voi olla suurempi rooli yhteiskunnassa, yhteistyön avulla säilyttäen samalla itsenäisyyden, ja keskinäisellä tuella joka tuo esiin kollektiivisia vahvuuksia. Tämä on Panasonic-konsernin perustavanlaatuinen näkemys rinnakkaiselosta ja keskinäisestä hyvinvoinnista.

(3) Hävitä hukka, toimimattomuus ja uudelleenkäsittely

From the standpoint of our profits, as stated in 1. Yrityksen tehtävä, meidän on pidettävä tappiolla olemista syntinä. Lisäksi, vaikka yritys tuottaa huomattavaa voittoa, jos kyseistä liiketoimintaa vaivaa liiallinen hukka ja toimimattomuus, se yksinkertaisesti menettää mahdollisuuksia tuottaa suurempia voittoja. Näin ollen menetämme mahdollisuuden ansaita rahaa, joka tulisi jakaa työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme ja yhteiskunnalle ja jonka avulla voimme tavoittaa laajemman asiakasjoukon ja osallistua tulevaisuuden yhteiskuntaan. Tältä osin, tällaisia olosuhteita pidetään myös syntinä.

Siksi on selvää, että tappiolla oleminen on synti, mutta lisäksi hukan syntyminen, toimimattomuus ja liiketoiminnan uudelleenkäsittelyn tarve on sinänsä synti. Vaikka kunkin yksilön työ olisi kuinka pieni, se on olemassa yhteiskunnan ihmisten hyödyksi ja liittyy aina yhteiskunnan kehitykseen.

Tässä mielessä liiketoiminnassamme ei pitäisi olla yhtä hukkaa. Joka päivä jokaisen meistä on oltava tietoinen jokaisesta sekunnista tai jokaisesta jätteestä ja tehtävä parannuksia niiden poistamiseksi. Siksi meidän pitäisi aina pyrkiä tekemään parhaamme ja ymmärtämään, että vaikka kyseessä on yksi ruuvi tai paperiarkki, työmme pitäisi johtaa yhteiskunnan kehitykseen.

Työtavat muuttuvat tietysti ajan myötä, mutta millä tahansa aikakaudella meidän on lisättävä työn ja liiketoiminnan nopeutta, vahvistettava operatiivisten etulinjojen kilpailukykyä ja edistettävä siten yhteiskuntaa poistamalla perusteellisesti hukka, toimimattomuus ja uudelleenkäsittely.

(4) Vastaaminen yhteiskunnan muutoksiin

Yhteiskunta muuttuu joka päivä, ja muutosvauhti kiihtyy vuosittain. Tällaisten muutosten keskellä jotkut asiat vähenevät ja katoavat, kun taas toiset vasta syntyvät, mutta kaiken kaikkiaan yhteiskunta muuntuu ja kehittyy jatkuvasti.

Kehityksen kielteisistä vaikutuksista, kuten maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä, on viime vuosina noussut esiin monia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Jos kuitenkin näemme sellaisia asioita, jotka tarvitsevat ratkaisua ja pyrimme parempaan vastaukseen tai uuteen suuntaan, voimme sanoa, että yhteiskuntamme kehittyy edelleen, vaikka muuttuu päivä päivältä. Perustaja uskoi, että ”kasvun ja kehityksen” periaate on voimassa kaikissa asioissa maailmassa.

Jokaisella liiketoiminta-alueellamme pyrimme kuvittelemaan tulevaisuuden, joka on toteutettava, ennakoida asiakkaidemme tulevaisuutta, ja toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka todella hyödyttävät heitä, ihanteellisen yhteiskunnan toteuttamiseksi sekä aineellisen että henkisen vaurauden tuottamiseksi. Pyrkiessämme siihen, kohtaamme muutoksia, jotka edustavat paitsi mahdollisuuksia myös uhkia.

Tällaisten muutosten ja muutosten merkkien kohdalla on tärkeää olla ottamatta pinnallista kantaa, vaan kohdata tilanne suoraan ja objektiivisesti, sellaisena kuin se on, ja sitten tarttua sen taustalla oleviin tärkeimpiin suuntauksiin. Jotta muutoksesta selviäisi, meidän on harkittava jopa mahdollisuutta hylätä sellaiset menetelmät, jotka ovat toistaiseksi osoittautuneet tehokkaiksi.

Meidän on uskallettava hylätä se, mikä pitää hylätä ja aloittaa joka päivä uudella asenteella ja uusilla tavoilla tehdä asioita. Tämä asenne vaatii meitä seuraamaan sosiaalisia muutoksia ja jatkamaan itsemme haaastamista innostuneesti.