Panasonic-konsernin liiketoiminnan perusfilosofia 8. Itsenäinen vastuullinen johtaminen

Panasonic-konsernissa johtaminen ei ole yksinomaan ylimmän johdon vastuulla. Kaikkien työntekijöiden on nähtävä itsensä omana johtajanaan johtajaksi ja oltava itsenäisesti vastuussa työstään, samalla kun noudatta yrityksen käytäntöjä. Se on itsenäisen vastuullisen johtamisen peruskäsite.

Kaikissa organisaatioissamme, perustuen yritysjohtamisen filosofiaan ja politiikkoihin, jokaisen meistä tulisi ottaa vastuu omasta työstään ja tehdä väsymättömästi parannuksia. Itsenäinen vastuullinen johtaminen on yksi Panasonic-konsernin johtamisen perusperiaatteista ja kulttuuri, joka on vaalinut henkilöstöresurssejamme.

Avain itsenäisen vastuullisen johtamisen varmistamiseen liiketoiminnassa on perustajan opetuksen mukaisesti: ”Ensinnäkin johtajilla itsellään tulisi olla vahva käsitys tehtävästään ja johtamisfilosofiastaan ja aina vedota niihin ja istuttaa niitä työntekijöihinsä” ja ”Johtajien ei pitäisi pelätä laajaa delegoimista työntekijöilleen. Anna heidän työskennellä oman vastuunsa ja toimivaltansa pohjalta.”

Ihmisinä meitä energisoi voimakkaasti se, kun näemme omin silmin työmme ja sen merkityksen. Tällä tavoin motivoituneina, voimme ennakoivasti käyttää vahvuuksiamme keräten viisautta ja tekemällä parannuksia. Siten esihenkilöiden tulisi pyrkiä aikaansaamaan tällaista motivaatiota delegoidessaan työtä alaisilleen. Se antaa jokaiselle mahdollisuuden saavuttaa tyydytyksen tunnetta työssään, mikä johtaa iloon ja onnellisuuteen. Tämä on itsenäisen vastuullisen johtamisen taustalla oleva käsite.

Perustaja käytti termiä ”työntekijäyrittäjyys” kuvaamaan, miten työntekijöiden tulisi lähestyä työtään. Hän kehotti heitä omaksumaan ajattelutavan olla oman itsenäisen yrityksen johtaja tai haltija ja lähestyä omaa työtään, tapaa nähdä asioita ja päätöksentekoaan tätä ajatellen.

Työntekijöiden yrittäjyysperiaatetta sovellettaessa on olennaisen tärkeää, että jokaisella meistä, suorittaessa tehtäviämme, on vastuuntunto antaa kaikki kykymme parempien toimintatapojen ja keinojen luomiseen, rohkeasti niiden toteuttamiseen ja ottaen tehtäväksemme parempien tulosten saavuttamisen.

Morimasa Ogawa, Matsushita Housing Productsin entinen presidentti, liittyi mikroaaltouuniliiketoimintaan alkuvaiheessa ja sai sen kasvamaan globaaliksi liiketoiminnaksi. Hän sanoi, että yksittäisillä työntekijöillä on oltava itsenäinen vastuu. Soveltamalla tätä ajattelutapaa johdonmukaisesti, omistautukaamme kaikki omalle työllemme.

Perustaja, kertoessaan työntekijöiden yrittäjyyden käsitteestä nuorille toimihenkilöille, vertasi itsenäistä liiketoimintayksikköä nuudelikauppaan. Hän kehotti työntekijöitä omaksumaan ajattelutavan nuudelikaupan omistajalta, joka työskentelee ahkerasti myydäkseen nuudeleita, pyytää asiakkailta päivittäin palautetta mausta ja tehden parannuksia palautteen perusteella. Hän mainitsi, että tällaiset ponnistelut ja innostus ovat välttämättömiä myös yksilölliselle työllemme.

Vaikka olisitkin suuren organisaation jäsen, ei riitä, että vain teet sinulle osoitettua työtä ja noudatat vakiintuneita järjestelmiä ja menettelyjä. On välttämätöntä, että jokainen meistä suunnittelee ja tekee parannuksia tehdäkseen niistä parempia.

Yhteiskunnassa, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, asiakkaamme eivät jatka meidän valitsemistamme, jos työskentelemme pelkästään omien ajattelutapojemme ja näkökulmiemme mukaan. Meidän pitää huomioida, että tämän päivän paras ei ole enää huomisen paras ja huomenna meidän on luotava huomisen paras. Tähän ajattelutapaan perustuen, meidän on aina tähdättävä korkeammalle.

Vuonna 1933 käyttöön otettu liiketoimintayksikköjärjestelmä edusti itsenäisen vastuullisen johtamisen käsitettä konkreettisella tavalla. Järjestelmä on itsenäinen voittoa tavoitteleva organisaatiorakenne, jossa koko yritys on jaettu liiketoiminta-alueisiin tuotteittain ja jokaisen alueen vastuulla on kaikki kehityksestä valmistukseen ja myyntiin, voittojen ja tappioiden hallintaan. Liiketoimintayksiköiden oli otettava vastuu omasta johtamisestaan, mikä johti liiketoimintayksiköiden johtajien ja työntekijöiden kehittymiseen. Näin syntyi tämän päivän Panasonic-konserni.