Panasonic-konsernin liiketoiminnan perusfilosofia 9. Osallistava johtaminen kollektiivisen viisauden kautta

Sen varmistamiseksi, että itsenäinen vastuullinen johtaminen toteutetaan perusteellisesti, Panasonic-konserni korostaa työntekijäyrittäjyyden merkitystä, jonka kautta työntekijät kehittävät ajattelutavan vastuusta oman työn hallinnasta sekä johtamisen tärkeydestä kokoamalla jokaisen yksilön viisautta. Perustaja totesi kerran, että ”paras johtaminen on johtamista, joka perustuu kollektiiviseen viisauteen”.

On välttämätöntä, että meillä jokaisella on ajattelutapa itsenäisestä vastuusta työssämme ja meidän jokaisen on edelleen parannettava itseämme saavuttaaksemme vertaansa vailla olevan työtuloksen. Riippumatta siitä, kuinka kyvykäs henkilö on, yhden henkilön viisaudella on kuitenkin rajansa. Itseriittoisa johto voi toimia jonkin aikaa, mutta johtaa lopulta itsensä omahyväisyyden kielteisiin vaikutuksiin eikä kestä.

Sen sijaan, laaja viisauden kokoaminen ja laadukkaiden päätösten tekeminen nopeasti auttaa meitä jatkamaan osallistumistamme yhteiskuntaan nopeammin kuin muut yritykset.

Kollektiivisen viisauden keräämiseksi on tärkeää, että esihenkilöt tekevät yhteistyötä alaistensa kanssa hyödyntääkseen yksilöllisiä vahvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Saadakseen suurimman hyödyn kaikkien kyvyistä, esihenkilöiden on luotettava alaisiinsa, delegoitava vastuuta ja auktoriteettia mahdollisimman paljon, annettava asianmukaisia ohjeita jatkuvasti ja kannustettava alaisiaan olemaan ennakoivia ja innovatiivisia.

Esihenkilöiden tulisi suhtautua alaistensa suosituksiin ja ehdotuksiin avoimin mielin ja vilpittömästi ja pyrkiä hyväksymään ne mahdollisimman suurissa määrin. Jos ehdotusta ei voida hyväksyä, esihenkilöiden on selitettävä asia perinpohjaisesti, jotta alaiset eivät menetä motivaatiotaan ja aloitteellisuuttaan ja pystyvät toimimaan aktiivisemmin.

Yritys- ja organisaatiopolitiikan levittämiseksi esihenkilöiden on kerrottava niistä alaisilleen ylhäältä alaspäin. Jos esihenkilöt kuitenkin antavat vain ohjeita ja alaiset vain seuraavat niitä, organisaatio ei kehity. Lisäksi olennaista on avoimen keskustelun yrityskulttuuri, jossa alaiset voivat viestiä alhaalta ylöspäin kaikesta, mitä on tarpeen kertoa esihenkilöille.

Jopa äskettäin palkattujen tulisi pitää itseään oman itsenäisen liikeyrityksensä johtajana ja heidän on omaksuttava työntekijäyrittäjyyden ajattelutapa ja osallistuttava johtamiseen ennakoivasti esimerkiksi ehdottamalla tarvittavia parannuksia.

On myös tärkeää kerätä erilaisia mielipiteitä ja oivalluksia. Panasonic-konserni on tavoittanut asiakkaita joka puolella maailmaa. Jotta asiakkaat tulisivat jatkossakin valitsemaan meidät globaaleilla markkinoilla, jotka muuttuvat ja kehittyvät kiihtyvällä tahdilla, meidän on sisällytettävä työhömme monipuolisia näkemyksiä ja näkökulmia. Yksilöllinen monimuotoisuutemme tuottaa erilaisia mielipiteitä ja oivalluksia. On välttämätöntä, että hyväksymme ja kunnioitamme meistä jokaisen yksilöllisyyttä.

Hyödyntämällä henkilökohtaista monimuotoisuutta, voimme koota viisautta ja organisaatio voi jatkaa kehittymistään. Toisin sanoen, monimuotoisuus lisää kilpailukykyä. Hyödyntääkseen monimuotoisuutta parhaalla mahdollisella tavalla, esihenkilöiden tulisi murtaa esteitä, jotka ovat yksittäisten persoonallisuuksien tiellä ja tukea näitä yksilöitä, jotta heillä olisi mahdollisuuksia asettaa haasteita itselleen.

Jotta alhaalta ylöspäin suuntautuva viestintä ja monimuotoisuus kukoistavat organisaatiossa, yksilöiden tulisi tuntea voivansa aina sanoa, mitä heillä on sanottavanaan. Sen sijaan, että vain täytäntöönpannaan johtajien käskyjä jopa jättämällä sanomatta tärkeitä huomioita, tämä alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa kannustaa työntekijöitä jakamaan ongelmia työpaikalla itsenäisesti heidän asemastaan riippumatta, keskustelemaan avoimesti siitä, mitä organisaation tulisi olla, ja vaihtaa ideoita siitä, mikä suunta tulisi valita etenemiseen. Tämä on kollektiivisen viisauden kokoamisen ydin.

Kollektiivisen viisauden hyödyntämisen edellytys on, että sekä esihenkilöt että alaiset lähestyvät tilanteita objektiivisesti, sellaisena kuin ne ovat, jäämättä loukkuun henkilökohtaisiin tunteisiin tai oletuksiin. Siksi on tärkeää lähestyä työtä sunao (avoimin) mielin.

Jotta asiakkaat voivat aina valita, yhdistämme voimamme saavuttaaksemme vertaansa vailla olevan laadun, kustannukset ja palvelun toteuttamalla aitoon kollektiiviseen viisauteen perustuvaa osallistuvaa viisautta Panasonic-konsernin kaikilla osastoilla.