Panasonic-konsernin liiketoiminnan perusfilosofia 2. Panasonic-konsernin tehtävä ja mitä meidän on tehtävä nyt

Perustaja jatkoi liiketoiminnan todellisen tehtävän pohtimista ja 5. toukokuuta 1932 hän kokosi kaikki työntekijänsä tehdäkseen vaikuttavan julistuksen. Panasonic-konserni kutsuu tätä Meichiksi, yrityksemme mission julkistukseksi.

Perustaja sanoi: ”Tavoitteenamme teollisuudenharjoittajina on voittaa köyhyys ja tuoda vaurautta yhteiskuntaan. Vain tätä tarkoitusta varten yritykset saavat menestyä.” Kuten Japanissa tuolloin vesijohtovesi, joka virtasi vapaasti hanasta, tavaran hinnan pitäisi olla mahdollisimman alhainen. Toisin sanoen, köyhyyden poistaminen toteutuu tuottamalla ehtymätön tavaroiden tarjonta.

Perustajan todellinen tarkoitus, kuten vesijohtovesifilosofiassa, ilmaistiin kuitenkin seuraavilla sanoilla, jotka osoittavat tavoitteen, johon hän pyrki: ”Ihmisen onnellisuutta voidaan ylläpitää ja parantaa sekä aineellisen että hengellisen vaurauden kautta. Vain silloin, kun henkinen mielenrauha yhdistyy rajattomaan aineellisten hyödykkeiden tarjontaan, voidaan saavuttaa todellinen onnellisuus.”

Tämän tehtävän saavuttamiseksi perustaja esitti 250 vuoden suunnitelman, joka koostuu kymmenestä peräkkäisestä 25 vuoden vaiheesta, jonka tavoitteena on saavuttaa ”rauhan ja vaurauden maa” eli ihanteellinen yhteiskunta. Suunnitelman ei myöskään pitäisi päättyä ensimmäisen 250 vuoden jälkeen, vaan sitä olisi jatkettava seuraavien 250 vuoden ajan pyrkimyksissä korkeampiin ihanteisiin aikakauteen sopivalla tavalla.

Vaikka vesijohtovesifilosofia muotoiltiin noin 90 vuotta sitten, tavoite saavuttaa aineellinen ja henkinen vauraus on yhtä pätevä nykymaailmassa.

Itse asiassa monet yhteiskunnat, erityisesti kehittyneissä maissa, ovat täynnä aineellisia hyödykkeitä, mutta erityisesti ympäristön tuhoutumisen nopean huononemisen ja energiavarojen ehtymisen vuoksi on suuri huoli siitä, että lapsemme, lapsenlapsemme ja tulevat sukupolvet eivät ehkä voi nauttia varakkaasta elämästä, jollaista me nyt elämme.

Toistaiseksi olemme harjoittaneet liiketoimintaa lähinnä siitä näkökulmasta, että lisäämme aineellista runsautta tavaroiden toimittamisen kautta. Tämä on kuitenkin kaukana siitä ihanteellisesta yhteiskunnasta, jonka perustajamme kuvitteli. Silti, emme voi palata menneisyyteen nyt. Meidän on jälleen kerran kuviteltava ihanteellinen yhteiskunta, jossa on sekä aineellista että henkistä runsautta ja edetä sen toteuttamiseksi.

Toteuttaaksemme ihanteellisen yhteiskuntamme, meidän on puututtava suoraan sosiaalisiin kysymyksiin niiden syntyessä ja edistettävä niiden ratkaisemista. Näistä maailmanlaajuiset ympäristökysymykset tulisi asettaa etusijalle 2000-luvulla.

Panasonic-konserni esitti vuonna 1991 oman ympäristöperuskirjan ennen muita yrityksiä, ja olemme kamppailleet tämän asian kanssa jo vuosia. Jatkossa, ollaksemme yritys, joka johtaa suuntaa ympäristökysymyksiin vastaamisessa, meidän on jatkettava ennakoivien toimenpiteiden toteuttamista monista näkökulmista, mukaan lukien tuotteidemme ja palveluidemme aiheuttamien ympäristövahinkojen minimointi ja tuotannossamme käyttämämme energian määrän vähentäminen.