Panasonic-konsernin liiketoiminnan perusfilosofia 4. Yhtiöoppi ja seitsemän periaatetta

Yhtiöoppi ja seitsemän periaatetta ilmaisevat asenteemme tapaan, jolla teemme päivittäin työtämme Panasonic-konsernin työntekijöinä.

Yhtiöoppi: Edistyminen ja kehittyminen voivat toteutua vain yrityksen jokaisen työntekijän yhteisen panostuksen ja yhteistyön avulla. Yhtenäisessä hengessä, sitoudumme suorittamaan yritystehtävämme omistautuneesti, ahkeruudella ja rehellisyydellä.

Yhteiskunnan kehityksen edistämineksi liiketoiminnan kautta on välttämätöntä, että jokainen tekee yhteistyötä ja työskentelee vilpittömästi yhdessä joka päivä. Vasta kun kukin organisaatio asettaa omat korkeat tavoitteensa, sen jäsenet ymmärtävät ne täysin ja tekevät niistä omansa ja keskinäiseen luottamukseen perustuvalla tiimityöllä voidaan toteuttaa organisaation tavoitteet ja lopulta yhteiskunnan kehitys.

Velvoite yhteiskunnalle: Toimimme aina perusohjauksemme mukaisesti ja täytämme uskollisesti velvollisuutemme teollisuuden harjoittajina yhteisöissä, joissa toimimme.

Tavoitteenamme on edistää globaalia kehitystä ja vaurautta, sopusoinnussa globaalin ympäristön kanssa liiketoimintamme kautta ihanteellisen yhteiskunnan toteuttamiseksi. Tämä tietoisuus aina mielessä, meidän on sitouduttava saavuttamaan vertaansa vailla oleva laatu, kustannus ja palvelu päivittäisen toimintamme kautta.

Tasapuolisuus ja rehellisyys: Olemme oikeudenmukaisia ja rehellisiä kaikissa liiketoimissamme ja henkilökohtaisessa käyttäytymisessämme. Ei ole väliä kuinka lahjakkaita ja asiantuntevia olemme, ilman henkilökohtaista luotettavuutta, emme voi ansaita muiden kunnioitusta, emmekä parantaa omaa itsekunnioitustamme.

Meidän on noudatettava yhteiskunnan normeja ja sääntöjä itsestään selvinä ja meidän on myös harjoitettava toimintaamme oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti, epäitsekkäästi. On tärkeää käyttäytyä aina rehellisesti ja pelata reilun pelin säännöin. Ilman tätä ajattelutapaa, jopa ne, joilla on runsaasti tietoa ja lahjakkuutta, eivät ole sopivia Panasonic-konsernin jäseniksi.

Yhteistyö ja tiimihenki: Yhdistämme kykymme saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Riippumatta siitä, kuinka lahjakkaita olemme yksilöinä, ilman yhteistyötä ja tiimihenkeä olemme yritys vain nimeltä.

Saavutamme vielä suurempia tuloksia yhdistämällä ponnistelumme ja vahvistamalla tiimihenkeämme. On tärkeää hyödyntää erilaisia mielipiteitä ja monipuolisia persoonallisuuksia ja tehdä yhteistyötä yhtenäisyyden hengessä. Ilman tätä, riippumatta siitä, kuinka lahjakkaan henkilöstön tuomme yhteen, emme pysty osoittamaan vahvuuttamme organisaationa.

Jatkuva kehitystyö: Pyrimme jatkuvasti parantamaan kykyämme osallistua yhteiskuntaan liiketoimintamme kautta. Vain tällä väsymättömällä ponnistelulla voimme toteuttaa perusohjaustamme ja auttaa tuomaan kestävää rauhaa ja vaurautta.

Tehtävämme täyttämiseksi meidän on työskenneltävä mahdollisimman lujasti, voitettava vaikeudet ja jatkettava eteenpäin. Riippumatta siitä, millaista työtä teemme, meidän on aina opittava, harkittava vakavasti ja tehtävä mahdollisimman paljon käytännön ponnisteluja vahvan intohimon tunteen pohjalta, jotta uutta luovuutta ja kekseliäisyyttä voi syntyä ja saadaan aikaan edistystä ja parantamista.

Huomaavaisuus ja nöyryys: Olemme aina sydämellisiä ja vaatimattomia kunnioittaen muiden oikeuksia ja tarpeita terveiden sosiaalisten suhteiden vahvistamiseksi ja yhteisöjemme elämänlaadun parantamiseksi.

Meidän on kunnioitettava huomaavaisuutta ja oltava nöyriä lähestymistavassamme työhön. Jokapäiväisessä elämässämme, on tärkeää, että pyrimme kohtelemaan kaikkia kunnioittavasti, pidättäytyä tulemasta ylimielisiksi ja oltava valmiita pohtimaan kriittisesti itseämme.

Mukautuvuus: Sopeutamme jatkuvasti ajatteluamme ja käyttäytymistämme vastaamaan jatkuvasti muuttuvia olosuhteita ympärillämme huolehtimalla toimimisesta sopusoinnussa luonnon kanssa, varmistaaksemme edistymisen ja menestyksen pyrkimyksissämme.

Meidän on jatkossakin ymmärrettävä oikein yhteiskunnan muutokset ja kehitys ja sopeuduttava niihin. Tehdäksemme niin, on tärkeää välttää tarkastelemasta asioita kapeasta näkökulmasta, vaan on ymmärrettävä suurempia suuntauksia, jotka ovat tapahtumien taustalla, samoin kuin niiden todellinen olemus.

Meidän on kohdattava asiat suoraan, otettava ne sellaisina kuin ne ovat, objektiivisesti ja jäämättä jumiin itsekeskeisyyteen ja ennakkokäsityksiin. Sopeutuaksemme jatkuvasti etenevään ja kehittyvään yhteiskuntaan, emme saa laiminlyödä vahvaa haluamme ja pyrkimyksiämme myös kehittyä jatkuvasti.

Kiitollisuus: Toimimme kiitollisuuden tunteesta kaikista saamistamme eduista, vakuuttuneina siitä, että tämä asenne on rajattoman ilon ja elinvoiman lähde, jonka avulla voimme voittaa kaikki kohtaamamme esteet.

Päivittäinen työmme ja elämämme perustuvat kaikkien asianomaisten osapuolten tukeen, samoin kuin monien muiden, mukaan lukien kollegamme, perheet ja kaikki yhteiskunnan ihmiset. On tärkeää, että maksamme aina saamamme tuen takaisin kiitollisuudella.

Osallistuminen sosiaaliseen edistykseen kiitollisuudella toisiamme kohtaan ja halu hyvittää takaisin monille ihmisille, jotka ovat auttaneet meitä, antaa meille rajattoman ilon, voiman ja rohkeuden voittaa kaikki vaikeudet.