A Panasonic Csoport Alapvető Üzleti Filozófiája 4. A Vállalati Hitvallás és a Hét Alapelv

A Vállalati Hitvallás és a Hét Alapelv kifejezi azt a hozzáállásunkat, ahogyan a Panasonic Csoport munkatársaiként nap mint nap végezzük munkánkat.

Vállalati Hitvallás: A haladás és a fejlődés csak a vállalatunk minden egyes alkalmazottjának együttes erőfeszítésével és együttműködésével valósítható meg. Lélekben együtt, megfogadjuk, hogy a vállalati feladatainkat odaadással, szorgalommal és a tisztességgel fogjuk elvégezni.

Ahhoz, hogy az üzleti életen keresztül hozzájárulhassunk a társadalom fejlődéséhez, elengedhetetlen, hogy mindenki együttműködjön és becsületesen dolgozzon együtt minden nap. Csak akkor valósulhatnak meg a szervezet céljai és végső soron a társadalom fejlődése, ha minden egyes szervezet magas célokat tűz ki maga elé, ha a tagjai teljes mértékben megértik és magukénak érzik azokat, és ha kölcsönös bizalmon alapuló csapatmunka folyik.

Hozzájárulás a Társadalom Javára: Viselkedésünket mindig az Alapvető Vezetői Célkitűzésnek megfelelően alakítjuk, eleget téve az ipar képviselőjekénti kötelezettségeinknek azon közösségek felé, melyekben üzleti tevékenységet folytatunk.

Küldetésünk, hogy üzleti tevékenységünkkel hozzájáruljunk a globális fejlődéshez és jóléthez, valamint a harmóniához a globális környezettel, egy ideális társadalom megvalósítása érdekében. Ezt a tudatosságot mindig szem előtt tartva kell elköteleznünk magunkat a verhetetlen minőség, árak és szolgáltatások elérése mellett a mindennapi működésünk során.

Tisztességesség és Becsületesség: Tisztességesen és becsületesen viselkedünk minden üzleti kapcsolatban és a személyes magatartás során. Függetlenül attól, hogy milyen tehetségesek és hozzáértőek vagyunk, személyes integritás nélkül nem nyerjük el mások megbecsülését, és nem sikerül majd növelni a saját önbecsülésünket.

Magától értetődően be kell tartanunk a társadalom normáit és szabályait, és tevékenységünket is tisztességesen és elfogulatlanul, önzetlenül kell végeznünk. Fontos, hogy mindig tisztességesen és becsületesen viselkedjünk. E gondolkodásmód nélkül még a nagy tudással és tehetséggel rendelkezők sem alkalmasak arra, hogy a Panasonic Csoport tagjaivá váljanak.

Együttműködés és Csapatszellem: Egyesítjük a képességeinket a közös célok elérése érdekében. Nem számít, milyen tehetségesek vagyunk egyénileg, mert együttműködés és csapatszellem nélkül csak névleg képezünk majd egy vállalatot.

Törekvéseink egyesítésével és csapatszellemünk megerősítésével még nagyobb eredmény elérésére vagyunk képesek. Fontos a különböző vélemények és a különböző személyiségek figyelembevétele, valamint az egység szellemében való együttműködés. Enélkül, függetlenül attól, hogy milyen tehetséges személyzetet szervezünk össze, nem fogjuk tudni megmutatni, hogy szervezetként milyen erővel rendelkezünk.

Fáradhatatlan Igyekezet a Fejlődés Érdekében: Törekszünk arra, hogy folyamatosan javítsuk azon képességünket, hogy hozzá tudjunk járulni a társadalom fejlődéséhez üzleti tevékenységünk révén. Csak ezen fáradhatatlan erőfeszítések révén leszünk képesek eleget tenni az Alapvető Vezetői Célkitűzésünknek, és segítünk a tartós béke és a jólét megvalósításában.

Küldetésünk elérése érdekében a lehető legkeményebben kell dolgoznunk, le kell küzdenünk a nehézségeket, és folyamatosan előre kell haladnunk. Bármilyen munkát is végzünk, mindig tanulnunk kell, komolyan kell gondolkodnunk, és olyan magas szintű gyakorlati erőfeszítéseket kell tennünk, melyek erős szenvedélyen alapulnak, hogy új kreativitás és leleményesség jöjjön létre, és további fejlődést és javulást eredményezzen.

Udvariasság és Szerénység: Mindig szívélyesen és szerényen viselkedünk, s mások jogait és igényeit tartjuk tiszteletben annak érdekében, hogy erősítsük az egészséges társadalmi kapcsolatokat és javítsuk az életminőséget a közösségekben.

Szem előtt kell tartanunk az udvariasságot, és alázatosan kell hozzáállnunk a munkához. Mindennapi életünkben fontos, hogy igyekezzünk mindenkivel tisztelettel bánni, tartózkodjunk az arroganciától, és legyünk hajlandóak kritikusan reflektálni önmagunkra.

Alkalmazkodó készség: Gondolkodás- és viselkedésmódunk folyamatosan alkalmazkodni fog, hogy meg tudjon felelni a körülöttünk folyamatosan változó körülményeknek, ügyelve arra, hogy a természettel harmóniában maradjunk a haladás és a törekvéseink sikerének biztosítása céljából.

Továbbra is helyesen kell értelmeznünk és alkalmazkodnunk a társadalom változásaihoz és fejlődéséhez. Ehhez fontos, hogy ne szűklátókörűen nézzük a dolgokat, hanem meg kell ragadnunk a történések mögött meghúzódó nagyobb összefüggéseket és azok lényegét.

Szembe kell néznünk a dolgokkal, úgy kell kezelnünk őket, ahogy vannak, objektíven, anélkül, hogy énközpontúságba és előítéletekbe keverednénk. Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a folyamatosan haladó és fejlődő társadalomhoz, nem szabad elhanyagolnunk a folyamatos fejlődés iránti erős vágyunkat és törekvéseinket sem.

Hála: Cselekvéseink során a hála ösztönöz majd minket mindazokért a jótéteményekért, melyekben részünk van, bízva abban, hogy ez a hozzáállás határtalan öröm és a vitalitás forrásává válik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy legyőzzünk minden akadályt.

Mindennapi munkánk és életünk az összes érintett, valamint sok más személy támogatására támaszkodik, beleértve munkatársainkat, családtagjainkat és a társadalom egészét. Fontos, hogy a kapott támogatást mindig hálával viszonozzuk.

A társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás, az egymás iránti hála és a törekvés, hogy viszonozzuk azoknak az embereknek, akik segítettek nekünk, határtalan örömet, továbbá erőt és bátorságot ad nekünk, hogy legyőzzünk minden nehézséget.