A Panasonic Csoport Alapvető Üzleti Filozófiája 1. A vállalat küldetése

​Milyen célból léteznek vállalatok? Az alapítónk, Konosuke Matsushita úgy vélte, hogy a vállalkozások szerepe és küldetése az, hogy kielégítsék az emberek azon törekvéseit, hogy nagyobb bőségben éljenek.

Más szóval azt feltételezte, hogy a vállalatok eredeti küldetése az, hogy hozzájáruljon a társadalom fejlődéséhez azáltal, hogy az emberek életében hasznos, kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat biztosít, elfogadható áron, megfelelő mennyiségben. Úgy vélte, hogy egy ilyen küldetésű vállalat tulajdonosa nem is maga avállalat, hanem a társadalom, és ezt fejezi ki az a mondat, hogy "vállalkozás egy közintézmény".

Ha egy vállalkozást a társadalom közintézményének tekintünk, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a vállalat számára szükséges vezetői erőforrásokat - beleértve a személyzetet, a tőkét, a területet és az anyagokat - a társadalom bízta rá. A vállalkozásnak olyan tevékenységekkel kell hozzájárulnia a társadalomhoz, amelyek a társadalom által rábízott erőforrásokat a lehető legjobban hasznosítják, és ezáltal értéktöbbletet teremtenek.

Általában az a nézet az elterjedt, hogy a vállalatok célja a profitszerzés. A Panasonic Csoport azonban úgy tekint a profitra, mint valamire, amit a társadalom ad a vállalatnak a hozzájárulásáért cserébe, és minél nagyobb a hozzájárulás, annál nagyobb a profit. Másrészről, ha egy vállalat nem termel profitot, akkor vagy nem teljesíti társadalmi felelősségét, vagy nem képes erre, és ezért azonnal meg kell reformálni.

Emellett a vállalat úgy végzi üzleti tevékenységét, hogy közben kapcsolatot tart fenn az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, részvényesekkel, a társadalommal és számos más érintettel. Mivel egy vállalkozás a társadalom közintézménye, nem elfogadható, hogy az érintettek kárára fejlődjön. Egy vállalkozás csak úgy tud hosszú távon fejlődni, ha ezt valamennyi érintettekel együtt teszi.

Ahhoz, hogy egy vállalkozás eleget tehessen társadalmi felelősségének, a munkavállalók jelentős szerepet játszanak. Egy folyamatosan változó társadalomban lehetetlen, hogy egy vállalkozás úgy teljesítse társadalmi felelősségét, hogy továbbra is értéktöbbletet teremt a társadalom számára, hogy munkavállalói nem tesznek mást, mint elvégzik a rájuk bízott feladatokat. Egy vállalkozásban dolgozó minden egyénnek napi szinten javítania kell saját munkáján, még ha csak kis mértékben is. Ez majd az emberek életmódjának és a társadalomnak a javulásához és fejlődéséhez vezet.