A Panasonic Csoport Alapvető Üzleti Filozófiája 9. Részvételi irányítás a kollektív bölcsességen keresztül

Az önálló felelős vezetés alapos megvalósítása érdekében a Panasonic Csoport hangsúlyozza a munkavállalói vállalkozói szellem gyakorlásának fontosságát, amely révén a munkavállalók kialakítják a saját munkájuk irányításáért való felelősségvállalás gondolkodásmódját, valamint annak fontosságát, hogy a vezetést minden egyes ember bölcsességének összegyűjtésével végezzék. Az alapító egyszer kijelentette, hogy "a legjobb vezetés a kollektív bölcsességen alapuló vezetés".

Fontos, hogy mindannyian önállóan, felelősségteljesen gondolkodjunk munkánkról, és mindannyiunknak folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat, hogy utánozhatatlan munkát végezhessünk. Azonban bármilyenek is egy ember képességei, bölcsességének vannak korlátai. Az önelégült irányítás egy ideig működhet, de végül az önigazság negatív hatásaihoz vezet, és nem lesz tartós.

Ehelyett a széleskörű bölcsesség összegyűjtése és a színvonalas döntések gyors meghozatala segít nekünk abban, hogy más vállalatoknál gyorsabban járuljunk hozzá a társadalomhoz.

A kollektív bölcsesség összegyűjtése érdekében fontos, hogy a felettesek együttműködjenek a beosztottakkal, hogy a lehető legjobban kihasználják egyéni erősségeiket. Ahhoz, hogy mindenki a lehető legtöbbet profitálhasson tehetségéből, a feletteseknek bízniuk kell beosztottjaikban, a lehető legnagyobb mértékben át kell ruházniuk a felelősséget és a hatásköröket, folyamatosan megfelelő útmutatást kell adniuk, és ösztönözniük kell a beosztottakat arra, hogy proaktívak és találékonyak legyenek.

A feletteseknek nyitottan és becsületesen kell viszonyulniuk beosztottjaik ajánlásaihoz és javaslataihoz, és törekedniük kell arra, hogy azokat a lehető legnagyobb mértékben elfogadják. Ha egy javaslat nem elfogadható, a feletteseknek teljes körűen meg kell magyarázniuk, hogy a beosztottjaik ne veszítsék el motivációjukat és kezdeményezőkészségüket, és aktívabban tudjanak dolgozni.

A vállalati és szervezeti irányelvek terjesztése érdekében a feletteseknek felülről lefelé kell kommunikálniuk azokat a beosztottjaikkal. Ha azonban a felettesek csak utasításokat adnak, és a beosztottak csak követik azokat, a szervezet nem lesz képes fejlődni. Emellett elengedhetetlen a nyílt megbeszélések vállalati kultúrája, ahol a beosztottak alulról felfelé bármit közölhetnek a feletteseikkel, amit mondaniuk kell.

Még az újonnan felvetteknek is egy független üzleti egység saját vezetőjének kell tekinteniük magukat, és kötelesek elfogadni a munkavállalói vállalkozói szellem gondolkodásmódját és proaktívan részt venni az irányításban, például a szükséges fejlesztések felvetésével.

Az is fontos, hogy különböző véleményeket és meglátásokat szedjünk össze. A Panasonic Csoport a világ minden részéről megszólítja fogyasztóit. Ahhoz tehát, hogy az ügyfelek továbbra is minket válasszanak a gyorsuló ütemben fejlődő és változó globális piacon, sokféle véleményt és perspektívát kell beépítenünk a munkánkba. Egyéni sokféleségünk különböző véleményeket és meglátásokat generál, és elengedhetetlen, hogy elfogadjuk és tiszteletben tartsuk mindannyiunk egyéniségét.

A személyes sokszínűség kihasználásával bölcsességet gyűjthetünk, és a szervezet tovább fejlődhet. Más szóval, a sokszínűség a versenyképesség növeléséhez vezet. A sokszínűség maximális kihasználása érdekében a feletteseknek le kell bontaniuk az egyéni személyiségek útjában álló akadályokat, és támogatniuk kell ezeket az egyéneket, hogy képesek legyenek kihívásokat állítani maguk elé.

Ahhoz, hogy az alulról felfelé irányuló kommunikáció és a sokszínűség virágozhasson egy szervezetben, az egyéneknek úgy kell érezniük, hogy mindig elmondhatják azt, amit kell. Ahelyett, hogy egyszerűen végrehajtanák a feletteseik utasításait, akár a mondanivalójuk visszatartásával, az alulról felfelé irányuló kommunikáció megközelítése arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy rangtól függetlenül, önállóan osszák meg a munkahelyi problémákat, nyíltan megvitassák, hogy mivé kellene válnia a szervezetnek, és cseréljenek eszmét a továbblépés irányával kapcsolatban. Ez a kollektív bölcsesség összegyűjtésének lényege.

A kollektív bölcsesség használatának előfeltétele, hogy mind a felettesek, mind a beosztottak objektíven közelítsék meg a helyzetet, úgy, ahogy van, anélkül, hogy személyes érzések vagy feltételezések csapdájába esnének. Vagyis fontos, hogy sunao (csapdamentes) elmével közelítsünk a munkához.

Azért, hogy az ügyfelek mindig minket válasszanak, fogjunk össze, hogy a Panasonic Csoport minden részlegénél a valódi kollektív bölcsességen alapuló, részvételi alapú irányítás megvalósításával utánozhatatlan minőséget, árat és szolgáltatást érjünk el.