A Panasonic Csoport Alapvető Üzleti Filozófiája 10. Az emberek fejlődése és lehetőségeik maximális kihasználása

​(1) Hogyan értékeli a Panasonic Csoport az embereket

Egy vállalat átfogó ereje az alkalmazottak erejének összege. Így a vállalat átfogó erejének növelése érdekében mindannyiunknak azonosítanunk kell, hogy mire van szükség a munkánkban, és önállóan kell a fejlesztések megvalósítására fordítanunk teljes kapacitásunkat.

Csak akkor lehet az egyes munkavállalók erőfeszítéseit úgy egyesíteni, hogy a szervezet páratlan munkát végezzen, amelyet az ügyfelek választanak, ha a munkavállalói célok és a vállalat irányvonala összhangban vannak, és a vállalat céljai az egyes munkavállalók céljainak kiterjesztését jelentik.

Ennek elérése érdekében a feletteseknek jól kell ismerniük az egyes beosztottak egyedi képességeit, és törekedniük kell arra, hogy egyéni erősségeiket megcsillogtassák, hogy a beosztottak a kiteljesedés érzésével gyakorolhassák képességeiket. Ugyanakkor a beosztottaktól elvárják, hogy higgyenek saját lehetőségeikben, és folyamatosan fejlesszék magukat.

Mindannyian felelősek vagyunk a Panasonic Csoport növekedéséért. Az, hogy a Csoport képes lesz-e továbbra is hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez, mindannyiunk gondolkodásmódjától és hozzáállásától függ.

Ennek fényében vezetésünk alapja a társadalom által ránk bízott értékes emberi erőforrások ápolása és hasznosítása. Ahogy az alapító mondta: "Az üzlet emberekből áll".

"Az üzlet emberekből áll": Minden vállalatban a megfelelő emberek megtalálása az első lépés a fejlődés útján. Nem számít, hogy egy vállalat történelme vagy hagyományai mennyire kiemelkedőek, mert ha nem talál olyan embereket, akik képesek továbbvinni ezt a hagyományt, az végül a vállalat hanyatlásához vezet majd. A vezetési szervezetek és a különböző módszerek természetesen nagyon fontosak, de az emberek azok, akik életet adnak mindennek... Így az üzletvezetés mindennél többet jelent az erős emberi erőforrások ápolásában és a lehetőségeik kiteljesítésének ösztönzésében.

(2) A saját képességek növelése

A Panasonic Csoport tagjaiként mindig helyes értékítéleteket kell hoznunk a sunao (csapdamentes) elmével, az alapvető üzleti filozófiával összhangban, és képességeinket szigorú napi gyakorlással és a tapasztalataink alázatos átgondolásával kell fejlesztenünk.

A Hét Alapelv különösen a Panasonic Csoport tagjaként történő önfejlesztés irányelvei. Egyúttal iránymutatás a jobb életvitelhez is, amely az ipar képviselőiként a társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásra törekszik. A korábbi elnök, Arataro Takahashi a következőképpen magyarázta a Hét Alapelv gyakorlásának jelentőségét.

A Hét Alapelv az Alapvető Üzleti Filozófia alapja. Például a "Hozzájárulás a Társadalom Javára" magát az Alapvető Vezetői Célkitűzést testesíti meg, és ennek konkrét megvalósítása azt jelenti, hogy olyan munkát végzünk, amely a minőség, az ár és a szolgáltatás tekintetében utánozhatatlan, és amelyet az ügyfelek választanak. Ezzel a felfogással folyamatosan el kell gondolkodnunk azon, hogy az általunk gyártott termékek valóban hozzájárulnak-e a társadalom fejlődéséhez, és hogy a gyártásukhoz alkalmazott jelenlegi megközelítésünk megfelelő-e. Ezeket az elmélkedéseket és vizsgálatokat naponta megismételjük. Ezek felhalmozódása révén eredetiség és leleményesség születik, és az Alapvető Üzleti Filozófia tükröződik a tényleges munkánkban. Ezért világos alapelvek nélkül lehetetlen az embereket fejleszteni.

A vállalatnak kötelessége, hogy humán erőforrásait időben és megfelelően fejlessze. Ugyanakkor mindannyiunknak ambiciózusnak kell lennünk, és folyamatosan törekednünk kell személyes céljaink elérésére.

(3) Humánerőforrás-fejlesztési irányelv

Az alapító a következő mondattal jelezte az emberi erőforrások fejlesztésének jelentőségét a Panasonic Csoportban: "Az embereket előbb kell fejleszteni, mint termékeket gyártani". Úgy vélte, hogy a jó termékek gyártását meg kell előznie a szükséges emberek fejlesztésének.

Hogyan fejlesszük tehát az emberi erőforrást, és hogyan használjuk ki a bennük rejlő lehetőségeket? Az alapgondolat az, hogy a társadalom által ránk bízott embereket fejlesszük, akik teljes mértékben megértik az Alapvető Üzleti Filozófiát, komolyan dolgoznak ezen irányelvek alapján, alázatosan gondolkodnak, és minden egyes nap törekednek a fejlődésre.

Az emberi erőforrás fejlesztésében a legfontosabb, hogy habozás nélkül bízzuk a munkát a beosztottakra. Ez az önálló felelős irányítás lényege is. Az embereket az operatív frontvonalon képzik, és ahhoz, hogy képességeiket fejleszteni tudják, önálló munkával, gondolkodással és cselekvéssel kell tanulniuk.

A munka beosztottakra bízása nem jelenti azonban a feladatok válogatás nélküli kiosztását. A végső felelősség viselését szem előtt tartva a feletteseknek bátorítaniuk kell beosztottjaikat az önálló gondolkodásra és fejlődésre. Fontos, hogy ne tanítsanak meg mindent a beosztottaknak, hanem kommunikáljanak velük, hogy gondolkodni tudjanak, tudatosan cselekedjenek és internalizálják a tanultakat.

Bár néha szükséges a keményebb bánásmód a beosztottakkal a saját szükségletek érdekében, a legfontosabb, hogy tisztességesen és szeretettel bánjunk velük, hogy bízni tudjanak bennünk, és a biztonság érzetével dolgozhassanak a saját fejlődésükért.

Amíg felettesként a delegálással, figyelmes szemmel teljesítjük kötelességeinket, beosztottjainkat is úgy kell vezetnünk, hogy mélyen elgondolkodik a jövőben felmerülő kockázatokon. Vannak olyan dolgok is, amelyekre beosztottaink taníthatnak minket, és ez a saját fejlődésünkhöz vezethet, mint felettes.

Ennek a gyakorlatnak egyik példája a Saga gyár létrehozása. Az 1960-as évek elején Arataro Takahashi korábbi elnök két 30 év körüli fiatal alkalmazottat választott ki, hogy a Kyushu Matsushita Electric számára egy szárazelemgyárat hozzon létre Saga prefektúrában, akiknek nem volt korábbi tapasztalatuk gyárak létrehozásában, és rájuk bízott mindent az új épület és a létesítmények megépítésétől kezdve a gyártás beindításáig.

Takahashi csak az alapvető irányelveket közölte részletes feltételek nélkül, de szigorú követelményeket támasztott, például arra utasította a két alkalmazottat, hogy felére csökkentsék a tervezett építési költségeket. Kemény munkájuk és leleményességük eredményeként sikerült az eredeti költségvetésnél kevesebbért felépíteniük a gyárat. Vezetőként később is hozzájárultak a tengerentúli gyárak létrehozásához és a Csoport vállalatainak irányításához.

Az emberek fejlesztése a felettes legfontosabb feladata. A Panasonic Csoport célja, hogy továbbra is hozzájáruljon a társadalmi fejlődéshez azáltal, hogy egy ideális társadalomért dolgozzon. Bár messzemenő eszméket és célokat tűzhetünk ki, a vállalatban való részvétel időszaka múlékonynak tekinthető. Ezért az üzlet folyamatos fenntartása szempontjából a feletteseknek ki kell képezniük beosztottjaikat, mivel az üzletet végül át kell majd adni a következő generációnak.

A feletteseknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az a felelősségük, hogy a társadalom által ránk bízott beosztottjaikat arra motiválják, hogy felülmúlják önmagukat. Ahogy a társadalmi fejlődés felgyorsul, nehéz elhinni, hogy a hagyományos megközelítések működni fognak a következő generációnál. Ezért segíteni kell beosztottakat, hogy felelősségteljes pozícióba kerülve képesek legyenek rugalmasan kezelni a különböző nehézségeket.

Elődeink a Panasonicnál sok felbecsülhetetlen értékű tanácsot hagytak ránk az emberek fejlesztésével és képességeik maximális kihasználásával kapcsolatban. Reméljük, hogy ezeket alkalmazni fogják a humánerőforrás-fejlesztés és saját személyi állomány fejlesztése során.