A Panasonic Csoport Alapvető Üzleti Filozófiája 2. A Panasonic Csoport küldetése és a jelenlegi teendőink

Az alapító tovább töprengett a vállalkozás valódi küldetésén, és 1932. május 5-én összehívta az összes munkavállalót, hogy erőteljes kijelentést tegyen. A Panasonic Csoport ezt nevezi Meichi-nek, a vállalati küldetésünk kinyilatkoztatásának.

Az alapító a következőket mondta: "Gyártóként az a küldetésünk, hogy legyőzzük a szegénységet és gazdagságot hozzunk a társadalomnak. Csak ebből a célból engedik meg maguknak a vállalatok, hogy virágozzanak." Ahogy akkoriban Japánban a csapvíz, amely szabadon folyik a csapból, úgy a termékek árának is a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. Más szóval, a szegénység felszámolása a kimeríthetetlen árukészlet előállításával valósulhat meg.

Az alapító valódi szándékát azonban, amelyet a csapvíz filozófiája írt le, a következő szavak fejezik ki, amelyek bemutatják az általa követett célkitűzést: "Az emberi boldogságot mind az anyagi, mind a szellemi jólét egyaránt fenntarthatja és fokozhatja. Csak akkor érhető el az igazi boldogság, ha a lelki nyugalom az anyagi javak korlátlan kínálatával párosul. Az igazi boldogság csak akkor érhető el, ha a lelki nyugalom az anyagi javak korlátlan kínálatával párosul".

E küldetés megvalósítása érdekében az alapító egy 250 éves tervet határozott meg, amely tíz egymást követő, 25 éves szakaszból tevődik össze, és amelynek célja a "béke és jólét országának", azaz egy ideális társadalomnak az elérése. Ezen túlmenően a tervnek nem szabad véget érnie az első 250 év után, hanem a következő 250 évre is ki kelle terjeszteni, a kornak megfelelő módon, magasabb eszményekre törekedve.

Bár a csapvíz-filozófiát mintegy 90 évvel ezelőtt fogalmazták meg, az anyagi és szellemi jólét elérésének célja ugyanúgy érvényes a mai világban is.

Valójában sok társadalom, különösen a fejlett országok, bővelkednek anyagi javakban, de a gyorsan romló környezetpusztítás és az energiaforrások kimerülése komoly aggodalomra ad okot, hogy gyermekeink, unokáink és az elkövetkező generációk nem élvezhetik majd azt a gazdag életet, amelyet most élünk.

Eddig főként az áruszállításon keresztül történő anyagi bőség növelésénevel foglalkoztunk az üzleti életben. Ez azonban távol áll attól az ideális társadalomtól, amelyet alapítónk elképzelt. Azonban most már nem mehetünk vissza a múltba. Újra el kell képzelnünk egy ideális társadalmat, amely egyszerre rendelkezik anyagi és szellemi bőséggel is, és ennek megvalósítása felé kell haladnunk.

Az ideális társadalom megvalósítása érdekében a felmerülő társadalmi problémákkal nyíltan foglalkoznunk kell, és hozzá kell járulnunk azok megoldásához. Ezek közül a 21. században a globális környezetvédelmi kérdéseknek kell a legnagyobb prioritást tulajdonítanunk.

A Panasonic Csoport más vállalatokat megelőzve, 1991-ben létrehozta saját környezetvédelmi chartáját, és már évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ahhoz, hogy a jövőben is olyan vállalat legyünk, amely élen jár a környezetvédelmi kérdések kezelésében, továbbra is proaktív lépéseket kell tennünk több szempontból is, beleértve a termékeink és szolgáltatásaink által okozott környezeti károk minimalizálását és a termelési tevékenységeink során felhasznált energiamennyiség csökkentését.