A Panasonic Csoport Alapvető Üzleti Filozófiája 8. Önálló Felelős Irányítás

A Panasonic Csoportban az irányítás nem kizárólag a felsővezetők felelőssége. Minden alkalmazottnak a saját vezetőjeként kell tekintenie magára, és önállóan kell felelősséget vállalnia munkájáért, miközben követnie kell a vállalat irányelveit. Ez az önálló felelős irányítás alapkoncepciója.

A vállalatvezetési filozófiák és irányelvek alapján minden szervezetünkben mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk saját munkánkért, és fáradhatatlanul javítanunk kell azt. Az önálló felelős irányítás a Panasonic Csoport vezetésének egyik alapja, és ez az a kultúra is, amely emberi erőforrásainkat táplálja.

Az alapító az önálló felelős üzleti irányítás biztosításának kulcsaként a következőket tanította: "Mindenekelőtt maguknak a vezetőknek kell erős érzékkel rendelkezniük küldetésük és vezetési filozófiájuk iránt, és ezekhez mindig tartaniuk kell magukat és bele kell nevelniük alkalmazottaikba", valamint "A vezetőknek nem szabad félniük attól, hogy széleskörűen delegálják alkalmazottaikat. Meg kel engedni nekik, hogy saját felelősségük és hatáskörük alapján dolgozzanak".

Emberi lényekként, amikor saját magunk láthatjuk saját munkánkat és annak fontosságát, az erőteljesen feltölt bennünket. Így motiváltan, proaktívan tudjuk erősségeinket kamatoztatni, bölcsességgyűjtéssel és fejlesztésekkel. Ezért a vezetőknek törekedniük kell arra, hogy ilyen motivációt generáljanak, amikor a munkát beosztottjaiknak delegálják. Ez lehetővé teszi, hogy minden egyes ember a munkájában olyan kiteljesedést érezzen, amely örömhöz és boldogsághoz vezet. Ez az önálló felelős irányítás alapkoncepciója.

Az alapító a "munkavállalói vállalkozói szellem" kifejezést használta annak leírására, hogy a munkavállalóknak hogyan kell a munkájukat megközelíteniük. Arra hívta fel őket, hogy fogadják el azt a gondolkodásmódot, mintha saját vállalkozásuk elnökei vagy tulajdonosai lennének, és ennek tudatában közelítsék meg munkájukat, nézőpontjukst és döntéshozatalukat.

A munkavállalói vállalkozói szellem elv alkalmazásakor alapvető fontosságú, hogy feladataink végrehajtása alatt mindannyian felelősségtudattal rendelkezzünk, hogy képességeinket jobb módszerek és eszközök megteremtésébe fektessük, bátran alkalmazzuk azokat, és küldetésünkké tegyük a jobb eredmények elérését.

Morimasa Ogawa, a Matsushita Housing Products korábbi elnöke a kezdeti szakaszában csatlakozott mikrohullámú sütő üzletághoz, és globális üzletággá fejlesztette azt. Azt állította, hogy az egyes alkalmazottaknak önálló felelősségérzettel kell rendelkezniük. Ezt a gondolkodásmódot következetesen alkalmazva mindannyian a saját munkánknak szenteljük magunkat.

Amikor az alapító a fiatal munkatársaknak elmagyarázta a munkavállalói vállalkozói szellem fogalmát, az önálló vállalkozást egy tésztabolthoz hasonlította. Arra ösztönözte az beosztottakat, hogy gondolkodjanak úgy, mint egy tésztabolt tulajdonosa, aki keményen dolgozik a tészta eladásán, minden nap visszajelzést kér a vásárlóktól az ízekkel kapcsolatban, és a visszajelzések alapján javításokat eszközöl. Megemlítette, hogy az ilyen erőfeszítések és lelkesedés a mi egyéni munkánkhoz is nélkülözhetetlenek.

Még ha egy nagy szervezet tagjai is vagyunk, nem elég, ha csak a ránk bízott munkát végezzük, és követjük a kialakított rendszereket és eljárásokat. Fontos, hogy mindannyian folyamatosan gondolkodjunk és javítsunk, hogy jobbá tegyük azokat.

A folyamatosan változó és fejlődő társadalomban a fogyasztók nem fognak minket választani, ha kizárólag a saját gondolkodásmódunk és perspektíváink szerint dolgozunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a ma legjobbja már nem lesz a holnap legjobbja, és a holnapnak kell megteremtenie a holnap legjobbját. Ebből a gondolkodásmódból kiindulva mindig magasabbra kell törekednünk.

Az 1933-ban bevezetett üzletági rendszer konkrétan képviselte az önálló felelős irányítás koncepcióját. A rendszer egy olyan független, profit termelő szervezeti struktúra, amelyben az egész vállalatot termékenként üzletágakra osztják, és minden üzletág felelős a fejlesztésektől kezdve a gyártáson és az értékesítésen át a nyereség és veszteségek kezeléséig, mindenért. Az üzletágaknak felelősséget kellett vállalniuk saját vezetésükért, ami az üzletágak vezetőinek és alkalmazottainak fejlődéséhez vezetett. Így jött létre a mai Panasonic Csoport.