Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 10. Žmonių tobulinimas ir jų potencialo išnaudojimas

​(1) Kaip „Panasonic“ grupė vertina žmones

Įmonės bendra galia yra darbuotojų jėgos suma. Todėl, norėdami padidinti bendrą įmonės galią, kiekvienas turime nuspręsti, ko mums reikia darbe, ir savarankiškai išnaudoti visas savo galimybes tobulėjimui.

Tik tada, kai suderinami darbuotojų tikslai ir įmonės kryptis, o įmonės tikslai yra kiekvieno darbuotojo tikslų tąsa, galima sujungti visų darbuotojų pastangas, kad organizacija galėtų atlikti neprilygstamą darbą, kurį pasirenka klientai.

Kad tai pasiektų, viršininkai turi gerai suprasti kiekvieno pavaldinio unikalius gebėjimus ir stengtis, kad jų individualios stiprybės atsiskleistų, kad jie galėtų panaudoti savo gebėjimus ir jausti pasitenkinimą. Pavaldiniai turėtų tikėti savo sugebėjimais ir toliau tobulėti.

Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už „Panasonic“ grupės augimą. Grupės galimybė toliau prisidėti prie visuomenės vystymosi priklauso nuo kiekvieno iš mūsų mąstysenos ir elgesio.

Šiame kontekste mūsų valdymo pagrindas yra puoselėti ir panaudoti visuomenės mums patikėtus vertingus žmogiškuosius išteklius. Kaip teigė įkūrėjas: „Verslas yra žmonės.“

„Verslas yra žmonės“: bet kurioje įmonėje tinkamų žmonių paieška yra pirmasis žingsnis tobulėjimo link. Kad ir kokia išskirtinė būtų įmonės istorija ar tradicijos, nesugebėjimas rasti žmonių, galinčių tęsti šią tradiciją, galiausiai sukels įmonės nuosmukį. Valdymo organizacijos ir metodai yra labai svarbūs, tačiau joms gyvybę suteikia žmonės… Taigi, verslo valdymas labiausiai yra stiprių žmogiškųjų išteklių ugdymas ir jų skatinimas išnaudoti savo potencialą.

(2) Didinkite savo pajėgumą

Būdami „Panasonic“ grupės nariais, mes visada turime priimti teisingus vertybių sprendimus su sunao (atvira) mąstysena, vadovaudamiesi pagrindine verslo filosofija, ir stiprinti savo gebėjimus griežta kasdienine praktika ir nuolankiu savo patirties apmąstymu.

Septyni principai yra svarbios „Panasonic“ grupės nario saviugdos gairės. Kartu tai yra geresnio gyvenimo gairės pramoninkams, siekiantiems prisidėti prie socialinio vystymosi. Buvęs pirmininkas Arataro Takahashi paaiškino septynių principų praktikavimo reikšmę taip:

Septyni principai yra pagrindinės verslo filosofijos pamatas. Pavyzdžiui, knygos „Indėlis į visuomenę“ turinys yra paties pagrindinio valdymo tikslo įkūnijimas, o konkretus jo įgyvendinimas reiškia, kad reikia atlikti neprilygstamą darbą kokybės, kainos ir paslaugos požiūriu, kad mus pasirinktų klientai. Tai suprasdami, turime nuolat galvoti, ar mūsų gaminami produktai tikrai prisideda prie visuomenės ir ar mūsų dabartinis požiūris į jų gamybą yra tinkamas. Šie apmąstymai ir tyrimai kartojami kasdien. Jiems kaupiantis atsiranda originalumas ir išradingumas, o pagrindinė verslo filosofija atsispindi realiame mūsų darbe. Todėl be aiškios pagrindinės politikos žmonių tobulinimas neįmanomas.

Įmonės pareiga yra laiku ir tinkamai plėtoti savo žmogiškuosius išteklius. Taip pat kiekvienas turime būti ambicingu ir nuolat siekti savo asmeninių tikslų.

(3) Žmogiškųjų išteklių plėtros politika

Žmogiškųjų išteklių plėtros svarbą „Panasonic“ grupėje įkūrėjas nurodė sakydamas: „Prieš kurdami produktus, ugdykite žmones.“ Jis tikėjo, kad visų pirma reikia ugdyti reikiamus žmones, o po to jau gaminti gerus produktus.

Taigi, kaip plėtoti žmogiškuosius išteklius ir maksimaliai išnaudoti jų potencialą? Pagrindinė idėja - ugdyti visuomenės mums patikėtus darbuotojus, kurie visiškai supranta pagrindinę verslo filosofiją, nuoširdžiai dirba pagal šią politiką, nuolankiai mąsto ir kasdien siekia tobulėti.

Žmogiškųjų išteklių plėtroje svarbiausia yra nedvejojant patikėti darbus savo pavaldiniams. Tai yra savarankiško atsakingo valdymo esmė. Žmonės yra ugdomi operatyvinėse fronto linijose ir tam, kad galėtų plėtoti savo gebėjimus, jie turi mokytis dirbdami, mąstydami ir savarankiškai imdamiesi veiksmų.

Darbų patikėjimas pavaldiniams nereiškia užduočių paskyrimo be atodairos. Turėdami omenyje būtinybę prisiimti atsakomybę, vadovai turi skatinti savo pavaldinius mąstyti ir tobulėti savarankiškai. Svarbu ne visko pavaldinius išmokyti, o bendrauti su jais taip, kad jie galėtų mąstyti, įsisąmoninti ir įsisavinti gaunamas pamokas.

Nors kartais jums reikia su savo pavaldiniais elgtis griežtai vardan jų pačių poreikių, svarbiausias dalykas yra elgtis su jais nuoširdžiai ir draugiškai, kad jie galėtų jumis pasitikėti ir tobulėjimo procese jaustis saugiai.

Vykdydami savo, kaip viršininko, pareigas, akylai deleguodami kartu turite ir vadovauti savo pavaldiniams, gerai apgalvodami galimą riziką. Taip pat yra dalykų, kurių jus gali išmokyti jūsų pavaldiniai, o tai gali paskatinti jūsų, kaip viršininko, augimą.

Vienas iš šios praktikos pavyzdžių - Sagos gamyklos įkūrimas. Ankstyvaisiais 1960-aisiais, norėdamas Sagos prefektūroje įkurti sausųjų baterijų gamyklą „Kyushu Matsushita Electric“ įmonei, buvęs pirmininkas Arataro Takahashi pasirinko du jaunus, maždaug 30 metų amžiaus darbuotojus, neturinčius ankstesnės gamyklų steigimo patirties, ir patikėjo jiems viską nuo naujo pastato ir patalpų statybų iki gamybos pradžios.

Takahashi informavo tik apie pagrindines gaires, be išsamių sąlygų, tačiau kartu iškėlė griežtus reikalavimus, pavyzdžiui, nurodė abiem darbuotojams perpus sumažinti siūlomą statybų biudžetą. Sunkiai dirbdami ir būdami išradingi, jie sugebėjo pastatyti gamyklą išleisdami mažiau, negu buvo numatyta pradiniame biudžete. Būdami vadovais, jie ir toliau prisidėjo prie užsienio gamyklų steigimo ir grupės įmonių valdymo.

Žmonių ugdymas yra svarbiausias vadovo darbas. „Panasonic“ grupė siekia ir toliau prisidėti prie socialinės pažangos, siekdama idealios visuomenės. Galite nustatyti tolimus idealus ir tikslus, tačiau jūsų dalyvavimo versle laikotarpis gali būti trumpalaikiu. Todėl, iš mums svarbaus verslo išlaikymo perspektyvos, viršininkai turi mokyti savo pavaldinius, nes verslas galiausiai bus perduotas kitai kartai.

Jūs, kaip viršininkai, turite žinoti, kad jūsų atsakomybė yra mokyti savo pavaldinius, kuriuos mums patikėjo visuomenė, kad jie pranoktų jus pačius. Visuomenės evoliucijai įsibėgėjant, yra sunku patikėti, kad tradiciniai metodai pasiteisins kitoje kartoje. Todėl jūs privalote padėti savo pavaldiniams, kad jie įgytų gebėjimą lanksčiai spręsti įvairius sunkumus atsakomybės reikalaujančiose pareigose.

Mūsų pirmtakai „Panasonic“ mums paliko daug neįkainojamų patarimų apie tai, kaip ugdyti žmones ir kuo geriau panaudoti jų gebėjimus. Tikimės, kad jūs pritaikysite juos žmogiškųjų išteklių plėtrai ir savo personalo augimui.