Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 9. Dalyvaujamasis valdymas remiantis kolektyvine išmintimi

Siekdama užtikrinti, kad savarankiškas atsakingas valdymas būtų visapusiškai įgyvendinamas, „Panasonic“ grupė pabrėžia darbuotojų verslumo praktikavimo svarbą, kurios dėka darbuotojai ugdo atsakomybę už savo darbo valdymą, bei valdymo kaupiant kiekvieno žmogaus išmintį svarbą. Įkūrėjas kartą pareiškė, kad „geriausias valdymas yra valdymas, pagrįstas kolektyvine išmintimi.“

Labai svarbu, kad kiekvienas savo darbe laikytųsi savarankiškos atsakomybės ir toliau tobulėtų, kad pasiektų neprilygstamų aukštumų. Tačiau, kad ir koks pajėgus būtų žmogus, vieno žmogaus išmintis yra ribota. „Savimi patenkintas“ valdymas gali veikti kurį laiką, tačiau po kiek laiko prives prie neigiamų buvimo teisuoliu padarinių ir nesitęs ilgai.

Vietoje to, kaupdami didelę išmintį ir greitai priimdami kokybiškus sprendimus, galėsime ir toliau prisidėti prie visuomenės greičiau nei kitos įmonės.

Norint surinkti kolektyvinę išmintį, svarbu, kad viršininkai bendradarbiautų su pavaldiniais, kad kuo geriau išnaudotų jų individualias stipriąsias puses. Siekdami maksimaliai išnaudoti kiekvieno talentus, viršininkai turi pasitikėti savo pavaldiniais, kiek įmanoma geriau deleguoti atsakomybes ir įgaliojimus, nuolat teikti atitinkamas rekomendacijas, skatinti pavaldinius būti iniciatyviais ir išradingais.

Viršininkai turėtų atvirai ir nuoširdžiai žiūrėti į savo pavaldinių rekomendacijas ir pasiūlymus, dėti visas pastangas, kad jas perimtų. Jei pasiūlymo priimti nepavyksta, viršininkai privalo visapusiškai paaiškinti priežastį, kad pavaldiniai neprarastų motyvacijos bei iniciatyvos ir galėtų dirbti aktyviau.

Norėdami skleisti įmonės bei organizacinę politiką, viršininkai turi apie tai pranešti savo pavaldiniams „iš viršaus į apačią“ metodu. Tačiau, jei viršininkai duoda tik nurodymus, o pavaldiniai tik jų laikosi, organizacija neprogresuos. Be to, labai svarbu turėti atvirų diskusijų korporatyvią kultūrą, kai pavaldiniai gali iš apačios į viršų perduoti viską, ką reikia pasakyti savo vadovams.

Netgi nauji darbuotojai turėtų laikyti save nepriklausomo verslo subjekto vadovais, taip pat jie privalo perimti darbuotojų verslumo mąstyseną ir aktyviai dalyvauti valdyme, pavyzdžiui, siūlydami reikalingus patobulinimus.

Taip pat svarbu rinkti įvairias nuomones ir įžvalgas. „Panasonic“ grupė kreipėsi į klientus visuose pasaulio kampeliuose. Norėdami, kad klientai ir toliau mus rinktųsi sparčiai besikeičiančioje ir besivystančioje pasaulinėje rinkoje, į savo darbą turime įtraukti įvairių požiūrių ir perspektyvų. Mūsų individuali įvairovė sukuria skirtingas nuomones ir įžvalgas, todėl labai svarbu priimti ir gerbti kiekvieno iš mūsų individualumą.

Pasinaudojus asmenine įvairove, galima kaupti išmintį, o organizacija gali vystytis toliau. Kitaip tariant, įvairovė padidina konkurencingumą. Siekdami kuo geriau išnaudoti įvairovę, viršininkai turėtų sugriauti kliūtis, trukdančias atskiroms asmenybėms, ir palaikyti tuos asmenis, kad jie turėtų galimybių kelti sau iššūkius.

Kad organizacijoje klestėtų bendravimas iš apačios į viršų ir įvairovė, žmonės turėtų jausti, kad jie visada gali pasakyti tai, ką reikia. Užuot tiesiog įgyvendinus valdymo direktyvas, nuslopinant tai, ką reikia pasakyti, šis „iš apačios į viršų“ metodas paskatins darbuotojus savarankiškai dalintis problemomis darbo vietoje, nepaisant rango, atvirai diskutuoti apie tai, kokia turėtų tapti ši organizacija, ir keistis idėjomis apie judėjimo į priekį kryptį. Tai yra kolektyvinės išminties kaupimo esmė.

Būtina sąlyga, kad būtų panaudota kolektyvinė išmintis, yra ir viršininkų, ir pavaldinių gebėjimas objektyviai žvelgti į situacijas, nepakliūvant į asmeninių jausmų ar prielaidų spąstus. Tai reiškia, kad į darbą svarbu žiūrėti su sunao (atvira) mąstysena.

Kad klientai visada mus pasirinktų, susikibkime rankomis, kad pasiektume neprilygstamą kokybę, kainą ir aptarnavimą, visuose „Panasonic“ grupės padaliniuose įgyvendindami dalyvaujamąjį valdymą, pagrįstą tikra kolektyvine išmintimi.