Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 3. Pagrindinis valdymo tikslas

„Panasonic“ grupės verslo tikslas ir misija nepakito nuo Meichi paskelbimo ir Pagrindinis valdymo tikslas glaustai atspindi šią filosofiją. Tai yra pagrindinis visos mūsų valdymo veiklos principas, taip pat pirminis pagrindas nustatant kelią, kuriuo įmonė turėtų eiti.

Pripažindami savo, kaip pramonininkų, atsakomybę, savo verslo veikla atsiduosime visuomenės pažangai ir vystymuisi bei žmonių gerovei, taip gerindami gyvenimo kokybę visame pasaulyje.

Kitaip tariant, būdami pramonininkais, nenuilstamai vykdysime šią misiją, siekdami prisidėti prie visuomenės vystymosi.

Kiekvieną dieną turime ir toliau siekti pažangos, teikdami visuomenei neprilygstamus produktus ir paslaugas, kurie gerina žmonių savijautą ir gyvenimo kokybę visame pasaulyje.