Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 4. Įmonės pažiūros ir septyni principai

Įmonės pažiūros ir septyni principai nurodo mūsų požiūrį į tai, kaip kasdien atliekame savo darbą būdami „Panasonic“ grupės darbuotojais.

Įmonės pažiūros: Pažanga ir plėtra gali būti įgyvendintos tik bendromis kiekvieno mūsų įmonės darbuotojo pastangomis ir bendradarbiavimu. Vieninga dvasia įsipareigojame atlikti įmonės pareigas su atsidavimu, kruopštumu ir sąžiningumu.

Norint prisidėti prie visuomenės plėtros per verslą, būtina kiekvienam bendradarbiauti ir nuoširdžiai dirbti kartu kiekvieną dieną. Tik tada, kai kiekviena organizacija išsikelia sau aukštus tikslus, jos nariai juos iki galo supranta ir padaro savais. Vyksta komandinis darbas, pagrįstas abipusiu pasitikėjimu, gali būti įgyvendinti organizacijos tikslai ir galiausiai visuomenės vystymasis.

Indėlis į visuomenę: Mes elgsimės visą laiką laikydamiesi pagrindinio valdymo tikslo, ištikimai vykdydami savo, kaip pramoninkų, įsipareigojimus bendruomenėms, kuriose dirbame.

Mūsų misija yra prisidėti prie pasaulinės plėtros ir klestėjimo bei harmonijos su pasauline aplinka per savo verslo veiklą, siekiant sukurti idealią visuomenę. Visada turėdami omenyje šį supratimą, turime įsipareigoti siekti neprilygstamos kokybės, kainos ir aptarnavimo kasdienėje veikloje.

Sąžiningumas ir teisingumas: Mes būsime sąžiningi ir teisingi visuose savo verslo sandėriuose ir asmeniniuose poelgiuose. Nepaisant to, kokie talentingi ir išmanantys bebūtume, nebūdami sąžiningi negalime nei užsitarnauti kitų pagarbos, nei sustiprinti savo savigarbos.

Privalome laikytis visuomenės normų ir taisyklių kaip savaime suprantamo dalyko, taip pat savo veiklą vykdyti sąžiningai ir nešališkai, nesavanaudiškai. Svarbu visada elgtis sąžiningai ir teisingai. Be tokio mąstymo net tie, kurie yra daug išmanantys ir talentingi, negali būti „Panasonic“ grupės nariais.

Bendradarbiavimas ir komandos dvasia: Mes dalinsimės savo sugebėjimais, kad pasiektume bendrus tikslus. Nesvarbu, kokie talentingi individai bebūtume, be bendradarbiavimo ir komandos dvasios mūsų įmonė tik vadinsis įmone.

Suvieniję pastangas ir sustiprinę komandinę dvasią pasieksime dar geresnių rezultatų. Svarbu vieningai remtis skirtingomis nuomonėmis ir bendradarbiauti su įvairiomis asmenybėmis. Be šito, kad ir kokius talentingus darbuotojus suburtume, nepavyks parodyti savo, kaip organizacijos, stiprybės.

Nenuilstančios pastangos tobulėti: Mes nuolat sieksime gerinti savo galimybes prisidėti prie visuomenės savo verslo veikla. Tik šiomis nenuilstamomis pastangomis galėsime įgyvendinti savo pagrindinį valdymo tikslą ir padėti įgyvendinti ilgalaikę taiką ir gerovę.

Norėdami įvykdyti savo misiją, turime dirbti kiek įmanoma sunkiau, įveikti kliūtis ir judėti pirmyn. Nesvarbu, kokį darbą dirbame, visada turime mokytis, mąstyti rimtai ir dėti visas praktines pastangas, remdamiesi stipriu aistros jausmu, kad atsirastų naujas kūrybiškumas ir išradingumas, o tai skatintų ir neštų tolesnę pažangą ir tobulėjimą.

Mandagumas ir nuolankumas: Mes visada būsime mandagūs ir nuolankūs, gerbsime kitų teises ir poreikius, siekdami stiprinti sveikus socialinius santykius ir pagerinti gyvenimo kokybę savo bendruomenėse.

Turime būti mandagūs ir nuolankūs savo požiūryje į darbą. Kasdieniame gyvenime svarbu stengtis su kiekvienu elgtis pagarbiai, susilaikyti nuo arogantiškumo ir norėti kritiškai pažvelgti į pačius save.

Prisitaikymas: Mes nuolat adaptuosime savo mąstymą ir elgesį, kad atitiktume besikeičiančias aplinkos sąlygas, stengsimės veikti darniai su gamta, kad mūsų pastangos būtų pažangios ir sėkmingos.

Turime ir toliau teisingai suvokti visuomenės pokyčius ir evoliuciją, bei prie jų prisitaikyti. Norint tai padaryti, svarbu nežiūrėti į dalykus iš siauros perspektyvos, o suvokti didesnes tendencijas, kuriomis grindžiama tai, kas vyksta, ir jų esmę.

Turime žvelgti į viską drąsiai, priimti viską taip, kaip yra, objektyviai, ir nepakliūti į egocentrizmo ir išankstinių nuostatų spąstus. Kad prisitaikytume prie nuolat progresuojančios ir besivystančios visuomenės, turime išlaikyti didelį norą bei pastangas nuolat tobulėti.

Dėkingumas: Mes dirbsime jausdami dėkingumą už visą gautą naudą, tikėdami, kad toks požiūris suteiks beribį džiaugsmą ir gyvybingumą, leis mums įveikti visas iškilusias kliūtis.

Mūsų kasdienis darbas ir gyvenimas priklauso nuo visų suinteresuotų šalių, taip pat daugelio kitų, įskaitant mūsų kolegų, šeimų ir visos visuomenės, paramos. Svarbu, kad už gautą paramą visada atsilygintume dėkingumu.

Prisidėjimas prie visuomenės pažangos dėkingumu vieni kitiems ir noras atsilyginti daugybei mums padėjusių žmonių suteiks mums begalinį džiaugsmą, jėgų ir drąsos įveikti bet kokius sunkumus.