Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 2. „Panasonic“ grupės misija ir Ką turime daryti dabar

Įkūrėjas toliau svarstė tikrąją verslo misiją ir 1932 m. gegužės 5 d. subūrė visus savo darbuotojus, kad paskelbtų galingą deklaraciją. „Panasonic“ grupė tai vadina Meichi, mūsų įmonės misijos atskleidimu.

Įkūrėjas sakė: „Mūsų, pramonininkų, misija yra įveikti skurdą ir praturtinti visuomenę. Tik dėl šio tikslo įmonėms bus leista klestėti.“ Kaip to meto Japonijos vandentiekio vanduo, kuris laisvai tekėtų iš čiaupo, prekių kaina turėtų būti kuo mažesnė. Kitaip tariant, skurdas bus panaikintas sukuriant neišsenkamą prekių pasiūlą.

Tačiau tikrasis įkūrėjo ketinimas, nurodytas jo vandens iš čiaupo filosofijoje, buvo išreikštas šiais žodžiais, kurie parodo jo siektą tikslą: „Žmogaus laimę galima išlaikyti ir sustiprinti per materialinę ir dvasinę gerovę. Tik tada, kai dvasinė minčių ramybė derinama su neribotu materialinių gėrybių tiekimu, galima pasiekti tikrą laimę.“

Siekdamas įgyvendinti šią misiją, įkūrėjas išdėstė 250 metų planą, susidedantį iš dešimties nuoseklių 25 metų etapų, kurio tikslas – pasiekti „taikos ir klestėjimo žemę“, tai yra, idealią visuomenę. Be to, planas neturėtų baigtis po pirmųjų 250 metų, o turėtų būti pratęstas dar ateinantiems 250 metų, siekiant aukštesnių idealų tai epochai tinkamu būdu.

Nors vandens iš čiaupo filosofija buvo suformuluota prieš maždaug 90 metų, tikslas pasiekti materialinę ir dvasinę gerovę yra toks pat aktualus ir šiandieniniame pasaulyje.

Iš tikrųjų, daugelyje visuomenių, ypač išsivysčiusiose šalyse, gausu materialinių gėrybių, tačiau atsižvelgiant į sparčiai blogėjantį aplinkos naikinimą ir energijos išteklių išeikvojimą, kyla didelis susirūpinimas, kad mūsų vaikai, anūkai ir ateinančios kartos galbūt negalės mėgautis tokiu pasiturinčiu gyvenimu, kokį mes dabar turime.

Iki šiol verslu užsiėmėme iš materialinės gausos didinimo per prekių tiekimą perspektyvos. Tačiau tai yra toli nuo idealios visuomenės, kurią įsivaizdavo mūsų įkūrėjas. Vis dėlto dabar negalime grįžti į praeitį. Turime dar kartą įsivaizduoti idealią visuomenę, gausią tiek materialiai, tiek dvasiškai, ir judėti į priekį, kad tai įgyvendintumėme.

Norėdami realizuoti savo idealią visuomenę, turime aiškiai spręsti socialines problemas, kai jos iškyla, ir prisidėti prie jų sprendimo. Iš jų didžiausias prioritetas turėtų būti teikiamas pasaulinėms aplinkos problemoms XXI amžiuje.

„Panasonic“ grupė, aplenkdama kitas įmones, 1991 metais paskelbė savo Aplinkos chartiją, ir mes su šia problema kovojame daugelį metų. Norėdami ateityje būti įmone, kuri pirmauja sprendžiant aplinkosaugos problemas, turime ir toliau imtis iniciatyvių veiksmų įvairiais aspektais, įskaitant mūsų gaminių ir paslaugų daromos žalos aplinkai mažinimą ir energijos suvartojimo sumažinimą mūsų gamybinėje veikloje.