Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 5. Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija

„Panasonic“ grupės pagrindinė verslo filosofija apibrėžiama kaip praktika ir mąstymas, susijęs su pagrindiniu valdymo tikslu, įmonės pažiūromis ir septyniais principais. Buvęs „Matsushita Electric“ pirmininkas Arataro Takahashi, palaikęs įkūrėją prieškario ir pokario rekonstrukcijos bei plėtros laikotarpiu, apie pagrindinės verslo filosofijos praktiką kalbėjo taip.

Esant stipriai konkurencijai, savo darbe turime būti neprilygstami. Jei mūsų darbas pristato produktus, kuriais vartotojai mielai naudojasi, mes tikrai sulauksime atlygio. Tačiau jei mums nepavyks gauti šio atlygio, tai bus įrodymas, jog mūsų darbas neatitinka šio standarto. Todėl turime analizuoti ir spręsti visas kylančias problemas.

Mūsų tikslas nėra siekti pelno ar plėsti savo įmonę, o būti neprilygstamais savo darbe, kad vartotojai mus pasirinktų net ir atidžiai apsvarstę. Jei toliau kursime produktus, praturtinančius žmonių gyvenimus ir gerinančius gyvenimo būdą, mums tikrai bus atlyginta.

Jei nesame vertinami savo klientų, kažkas yra iš esmės blogai. Jei tai suprantame, galime atlikti bet kokias reikalingas reformas. Jei teisinsimės ir kaltinsime kitus, pavyzdžiui, tvirtinsime, kad verslo sąlygos yra blogos arba vykdoma klaidinanti rinkodara, nes konkurentai atlieka dempingą, mūsų valdyba praras orientaciją.

Taigi, norint siekti idealios visuomenės ir prisidėti prie visuomenės vystymosi, mūsų kokybė, kaina ir aptarnavimas turi būti neprilygstami, kad klientai pasirinktų mus. Todėl, norėdami pasiekti šį rezultatą, turime nenuilstamai diegti naujoves ir tobulėti.

Jei produktai nėra perkami, savo gaminiais neprisidedame prie visuomenės vystymosi ir negalime sakyti, kad atliekame savo, kaip įmonės, pareigą. Tokiu atveju negalima tiesiog sumažinti pardavimo kainos, norint parduoti prekę. Pirmiausia svarbu dirbti siekiant racionalizuoti išlaidas, pagerinti kokybę ir našumą bei teikti neprilygstamą aptarnavimą.

Kitaip tariant, tol, kol dirbame vadovaudamiesi pagrindine verslo filosofija, negalime nespręsti problemų, tokių kaip didelės išlaidos ir prasta kokybė bei našumas, ir turime stengtis racionalizuoti bei pagerinti situaciją.

Žinoma, nėra lengva sumažinti sąnaudas ar pagerinti kokybę ir našumą, tačiau jei yra ryžtas nuodugniai vadovautis ir praktikuoti pagrindinę verslo filosofiją, būtinai atsiras naujovių ir galėsime toliau nenuilstamai dėti tinkamas pastangas siekdami pažangos.

Taip pat turime pripažinti, kad nepaisant to, kaip plečiasi mūsų verslas ir auga organizacija, mūsų verslo kilmė ir esmė yra tokia pati kaip ir privačios parduotuvės: joks verslas negali egzistuoti be klientų.

1935 metais, kai „Matsushita Electric“ buvo performuojama į akcinės bendrovės organizaciją, įkūrėjas nustatė pagrindines vidaus taisykles, kuriose iš dalies buvo nurodyta:

Nesvarbu, kokio mąsto įmone „Matsushita Electric“ taps ateityje, turime išlaikyti nuolankaus prekybininko požiūrį. Galvokite, kad dirbate mažoje parduotuvėje. Būkite paprastu, taupiu ir nuolankiu, kai atliekate savo darbą.

Įkūrėjas taip pat nurodė tris pagrindinius reikalavimus prekybininkui.

  • Suvokti prekybos reikšmę
  • Nuspėti kitų jausmus
  • Būti visiškai nuolankiu kitiems

Kiekvienas iš mūsų turi suprasti, kodėl mūsų verslas egzistuoja, būti neprilygstamu savo jautrumu klientų mintims, ir niekada nepamiršti nuolankumo ir dėkingumo.