Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 1. Įmonės misija

Kokiam tikslui egzistuoja įmonės? Mūsų įkūrėjas Konosuke Matsushita tikėjo, kad įmonės vaidmuo ir misija yra patenkinti žmonių norą gyventi turiningesnį gyvenimą.

Kitaip tariant, jis manė, kad pirminė įmonės misija yra prisidėti prie visuomenės vystymosi, tiekiant aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas, naudingus žmonių gyvenime, priimtinomis kainomis ir tinkamu kiekiu. Jis tikėjo, kad tokią misiją turinčios įmonės savininkas yra ne pati įmonė, o visuomenė, ir tai išreiškė fraze: „Įmonė yra visuomenės viešasis subjektas.“

Jei įmonė laikoma visuomenės viešuoju subjektu, daroma išvada, kad tai įmonei būtini valdymo ištekliai, įskaitant personalą, kapitalą, žemę ir medžiagas, jai yra patikėti visuomenės. Įmonė turi prisidėti prie visuomenės, užsiimdama veiklomis, kurios geriausiai išnaudoja jai visuomenės patikėtus išteklius, ir taip sukurti perteklinę vertę.

Dažniausiai laikomasi požiūrio, kad įmonės tikslas yra siekti pelno. Tačiau „Panasonic“ grupė mano, kad pelnas yra kažkas, ką visuomenė duoda įmonei kaip atlygį už jos indėlį, ir kuo didesnis indėlis, tuo didesnis pelnas. Kita vertus, jei įmonė negauna pelno, ji nevykdo savo socialinės atsakomybės ar neturi galimybių to padaryti, todėl ją reikia skubiai reformuoti.

Be to, įmonė vykdo savo verslą palaikydama ryšius su klientais, verslo partneriais, akcininkais, visuomene ir daugybe kitų suinteresuotųjų šalių. Kadangi įmonė yra visuomenės viešasis subjektas, nepriimtina, kad ji vystytųsi savo suinteresuotųjų šalių sąskaita. Vienintelis būdas įmonei vystytis ilgalaikėje perspektyvoje yra daryti tai kartu su visomis suinteresuotosiomis šalimis.

Kad įmonė galėtų vykdyti savo socialines atsakomybes, svarbų vaidmenį atlieka darbuotojai. Nuolat besikeičiančioje visuomenėje įmonė negali vykdyti savo socialinių atsakomybių ir toliau kurti perteklinę vertę visuomenei, jei jos darbuotojai nedaro nieko daugiau, tik atlieka jiems paskirtas užduotis. Visi įmonėje dirbantys asmenys turi kasdien, nors ir nežymiai, tobulinti savo darbą. Tai paskatins žmonių gyvenimo būdo ir visuomenės tobulėjimą ir vystymąsi.