Pagrindinė „Panasonic“ grupės valdymo filosofija 8. Savarankiškas atsakingas valdymas

„Panasonic“ grupėje už valdymą atsako ne tik vyresnieji vadovai. Visi darbuotojai turi matyti save kaip savo vadovą ir būti savarankiškai atsakingi už savo darbą, vadovaudamiesi įmonės politika. Tai yra pagrindinė savarankiško atsakingo valdymo samprata.

Visose mūsų organizacijose, remiantis įmonės valdymo filosofija ir politika, kiekvienas mūsų turėtų prisiimti atsakomybę už savo darbą ir nenuilstamai tobulėti. Savarankiškas atsakingas valdymas yra vienas iš esminių „Panasonic“ grupės valdymo pagrindų, taip pat kultūra, kuri ugdė mūsų žmogiškuosius išteklius.

Įkūrėjas mokė, kur yra raktas į savarankišką atsakingą valdymą versle: „Visų pirma, patys vadovai turi aiškiai suvokti savo misiją ir valdymo filosofiją, visada jomis remtis ir įteigti jas savo darbuotojams“ ir „Vadovai neturėtų bijoti per daug deleguoti savo darbuotojams. Jie turėtų leisti jiems dirbti remiantis jų pačių atsakomybe ir autoritetu.“

Esame žmonės ir, kai patys pamatome savo darbą bei jo svarbą, tai mums suteikia daug jėgų. Kai esame motyvuoti, galime aktyviai panaudoti savo jėgas kaupdami išmintį ir tobulėdami. Todėl vadovai, pavesdami darbą savo pavaldiniams, turėtų stengtis sukurti tokią motyvaciją. Tai leis kiekvienam asmeniui pajusti pasitenkinimo savo darbu jausmą, kuris suteiks džiaugsmo ir laimės. Tai yra esminė savarankiško atsakingo valdymo samprata.

Įkūrėjas vartojo terminą „darbuotojų verslumas“, kad apibūdintų, kaip darbuotojai turėtų žiūrėti į savo darbą. Jis juos ragino vadovautis prezidento ar nepriklausomos įmonės savininko mąstysena, ir atsižvelgiant į tai žiūrėti į savo darbą, požiūrį ir sprendimų priėmimą.

Taikant darbuotojų verslumo principą labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų, atlikdamas savo pareigas, jaustų atsakomybę visus savo gebėjimus skirti geresniems būdams ir priemonėms kurti, drąsiai jas įgyvendinti ir padaryti savo misija siekti didesnių tikslų.

Morimasa Ogawa, buvęs „Matsushita Housing Products“ prezidentas, prisijungė prie mikrobangų krosnelių verslo jo pradiniame etape ir paskatino verslo augimą iki pasaulinio lygmens. Jis sakė, kad atskiri darbuotojai turi jausti savarankišką atsakomybę. Nuosekliai taikydami šią mąstyseną, visi dedikuokimės savo darbui.

Įkūrėjas, jauniems darbuotojams aiškindamas darbuotojų verslumo sampratą, nepriklausomo verslo subjektą prilygino makaronų parduotuvei. Jis paragino darbuotojus mąstyti kaip tas makaronų parduotuvės savininkas, kuris sunkiai dirba, kad parduotų makaronus, kiekvieną dieną klausia klientų apie skonį ir, remdamasis jų atsiliepimais, tobulina savo prekes. Jis paminėjo, kad tokios pastangos ir entuziazmas yra būtini ir mūsų individualiam darbui.

Net jei jūs esate didelės organizacijos narys, neužtenka vien atlikti paskirtą darbą ir laikytis nustatytų sistemų bei procedūrų. Labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų ir toliau mąstytų bei tobulėtų, kad taptų geresniu.

Nuolat besikeičiančioje ir besivystančioje visuomenėje mūsų klientai daugiau mūsų nesirinks, jei dirbsime remdamiesi tik savo nuomone ir perspektyvomis. Turime suvokti, kad tai, kas šiandien yra geriausia, nebebus geriausia rytoj, o rytoj turime kurti rytojaus geriausią. Taip mąstant, mūsų siekiai bus vis didesni.

1933 metais įvesta verslo padalijimo sistema konkrečiai atstovavo savarankiško atsakingo valdymo sampratą. Sistema yra nepriklausoma pelno siekianti organizacinė struktūra, kurioje visa įmonė yra suskirstyta į verslo padalinius pagal produktus, o kiekvienas padalinys yra atsakingas už viską nuo kūrimo, gamybos ir pardavimų iki pelno ir nuostolių valdymo. Verslo padaliniai privalėjo prisiimti atsakomybę už savo valdymą, o tai paskatino verslo padalinių direktorių ir darbuotojų tobulėjimą. Taip atsirado šiandieninė „Panasonic“ grupė.