Podstawowa Filozofia Biznesu Panasonic Group 2. Misja Panasonic Group i Co Musimy Teraz Zrobić

Założyciel ciągle rozważał prawdziwą misję biznesu, i dnia 5 Maja 1932 zebrał wszystkich swoich pracowników, aby dokonać silnego ogłoszenia. Panasonic Group nazywa to Meichi, objawieniem naszej misji korporacji.

Założyciel powiedział, „Naszą misją, jako przemysłowców, jest przezwyciężenie biedy i sprowadzenie bogactwa dla społeczeństwa. Tylko dla tego celu firmy będą w stanie prosperować.” Jak woda kranowa wtedy w Japonii, która płynęła swobodnie z kranu, cena dóbr powinna być jak najniższa. Innymi słowy, wyeliminowanie biedy powinno być osiągnięte przez produkcję niewyczerpalnego zaopatrzenia dóbr.

Jednakże prawdziwy zamiar założyciela, jak zawarto w jego Filozofii Wody Kranowej, został wyrażony takimi słowami, które wskazują cel, do którego dążył: „Szczęście ludzi może być utrzymywane i poprawiane przez materialny i duchowy dostatek. Tylko, gdy duchowy spokój umysłu zostanie połączony z nieskończonym zaopatrzeniem dóbr materialnych, można osiągnąć prawdziwe szczęście.”

Aby osiągnąć tą misję, założyciel ustalił 250-letni plan, składający się z dziesięciu kolejnych faz po 25 lat, z celem osiągnięcia „ziemi spokoju i dostatku, ” to znaczy idealnego społeczeństwa. Co więcej, plan nie powinien kończyć się po pierwszych 250 latach, ale powinien być rozszerzony na kolejne 250 lat, celując w wyższe ideały w sposób odpowiedni dla epoki.

Mimo iż Filozofia Wody Kranowej została sformułowana jakieś 90 lat temu, cel osiągnięcia materialnego i duchowego dostatku jest tak samo poprawny w dzisiejszym świecie.

Właściwie to wiele społeczeństw, szczególnie tych w rozwiniętych krajach, jest przepełnionych dobrami materialnymi, ale szczególnie w poglądzie szybko pogarszającej się destrukcji środowiska i wyczerpania zasobów energii, istnieją wielkie obawy, że nasze dzieci, wnuki i następne generacje mogą nie być w stanie cieszyć się życiem w dostatku, jak my.

Jak na razie zaangażowaliśmy się w biznes głównie z perspektywy zwiększania materialnej obfitości przez zaopatrywanie w dobra. Aczkolwiek to jest dalekie od idealnego społeczeństwa, jakie wyobrażał sobie nasz założyciel. Jednak nie możemy się teraz cofnąć do przeszłości. Musimy raz jeszcze wyobrazić sobie idealne społeczeństwo, takie z materialną i duchową obfitością, i pójść w kierunku jego spełnienia.

Aby uświadomić sobie nasze idealne społeczeństwo, musimy bezpośrednio odnieść się do naszych problemów społecznych, gdy powstają, i mieć wkład w ich rozwiązaniu. Te globalne problemy środowiskowe powinny otrzymać najwyższy priorytet w 21 wieku.

Panasonic Group miało swoją własną Dyskusję Środowiskową w 1991 roku przed innymi firmami i zajmowaliśmy się tym problemem przez wiele lat. Idąc dalej, aby być firmą, która prowadzi w odnoszeniu się do problemów środowiskowych, musimy dalej podejmować proaktywne kroki z różnych perspektyw, w tym zmniejszać obrażenia wobec środowiska przez nasze produkty i usługi i zmniejszać ilość energii, jaką wykorzystujemy w naszych działaniach produkcji.