Podstawowa Filozofia Biznesu Panasonic Group 10. Rozwój Ludzi i Wykorzystywanie Ich Potencjału

​(1) Jak Panasonic Group ceni ludzi

Pełna moc firmy jest sumą siły pracowników. Przez to, aby zwiększyć ogólne siły firmy, musimy zidentyfikować co jest potrzebne w naszej pracy i niezależnie wykorzystywać naszą pełną zdolność, aby dokonać poprawek.

Tylko, gdy cele pracowników i kierunek firmy są zbieżne, a cele firmy są rozszerzeniem tych każdego pracownika, mogą wysiłki każdego pracownika być połączone, aby organizacja mogła wykonywać bezkonkurencyjną robotę, która będzie wybierana przez klientów.

Aby to osiągnąć, przełożeni powinni mieć dobre zrozumienie unikatowych zdolności każdego podwładnego, i starać się uwydatnić ich indywidualne mocne strony, aby mogli wykorzystywać swoje zdolności z pełnym poczuciem spełnienia. W tym samym czasie, oczekuje się aby podwładni wierzyli w swój własny potencjał i dalej poprawiali się.

Każdy z nas odpowiada za rozwój Panasonic Group. Zdolność grupy do dalszego wkłady w rozwój społeczeństwa zależy od mentalności i zachowania każdego z nas.

Naprzeciwko tego tła, fundacją naszego zarządzania jest pielęgnować i korzystać z cennych zasobów ludzkich powierzonych nam przez społeczeństwo. Jak powiedział założyciel, „Biznes to ludzie.”

„Biznes to ludzie”: W każdym przedsiębiorstwie znalezienie odpowiednich ludzi do krok w kierunku rozwoju. Nie ważne jak wybitną historię czy tradycję ma firma, niezdolność do znalezienia ludzi, którzy będą mogli kontynuować tą tradycję doprowadzi do upadku firmy. Organizacje i metody zarządzania są oczywiście bardzo ważne, ale to ludzie nadają im życie.... Przez to, w zarządzaniu biznesem chodzi bardziej niż w czymkolwiek innym o wykorzystywanie silnych zasobów ludzkich i zachęcanie ich do wykorzystywania ich potencjału.

(2) Ulepsz swoje własne możliwości

Jako członkowie Panasonic Group musimy zawsze podejmować poprawne oceny wartości z sunao (wolnym) umysłem, zgodnie z Podstawową Filozofią Biznesu, i ulepszać nasze zdolności przez rygorystyczną codzienną praktykę oraz pokorne zastanowienie się nad naszymi doświadczeniami.

W szczególności Siedem Zasad to poradnik dla samo-rozwoju jako członek Panasonic Group. Zarazem jest to poradnik, jak żyć lepiej jako przemysłowcy starający się przyczynić do rozwoju społecznego. Były Prezes Arataro Takahashi wyjaśnił wagę praktykowania Siedmiu Zasad następująco.

Siedem Zasad to fundacja Podstawowej Filozofii Biznesu. Na przykład, zawartości „Wkładu w życie społeczne” są ucieleśnieniem samych Podstawowych Celów Zarządzania, a skorzystać z tego w odpowiedni sposób oznacza wykonywać pracę, która jest bezkonkurencyjna w jakości, kosztach i usłudze, i która jest wybierana przez klientów. Z tym zrozumieniem, musimy ciągle zastanawiać się nad tym, czy produkty, które produkujemy, na prawdę przyczyniają się społeczeństwu, i czy nasze obecne podejście do produkcji jest odpowiednie. Te refleksje i badania są powtarzane codziennie. Przez ich zebranie, tworzona jest oryginalność oraz pomysłowość, a Podstawowa Filozofia Biznesu jest odzwierciedlana w naszej rzeczywistej pracy. Dlatego bez jasnej podstawowej polityki, niemożliwy jest rozwój ludzi.

Firma jest zobowiązana rozwijać swoje zasoby ludzkie w szybki i odpowiedni sposób. Jednocześnie każdy z nas musi być ambitny i starać się osiągnąć swoje osobiste cele.

(3) Polityka rozwoju zasobów ludzkich

Założyciel wskazał wagę rozwoju zasobów ludzkich w Panasonic Group zdaniem, „Rozwijaj ludzi przed tworzeniem produktów.” Wierzył, że produkcja dobrych produktów musi być poprzedzona rozwojem wymaganych ludzi.

Więc jak rozwijamy zasoby ludzkie i jak wyciągamy ich pełny potencjał? Podstawową ideą jest rozwój personelu powierzonego nam przez społeczeństwo, który w pełni rozumie Podstawową Filozofię Biznesu, pracuje rzetelnie na podstawie tych polityk, pokornie dokonuje refleksji i ciągle stara się poprawić z każdym dniem.

Najważniejsze w rozwoju zasobów ludzkich jest powierzenie pracy swoim podwładnym bez zawahania. To jest również esencją autonomicznego odpowiedzialnego zarządzania. Ludzie są kształtowani na frontach operacyjnych, a żeby rozwinęli swoje zdolności, muszą nauczyć się przez prace, myślenie i niezależne podejmowanie działań.

Powierzanie pracy podwładnym nie oznacza bezmyślnego przydzielania zadań. Mając w pamięci potrzebę ponoszenia ostatecznej odpowiedzialności, przełożeni muszą zachęcać swoich podwładnych do autonomicznego myślenia i poprawy. Ważne jest, aby nie uczyć podwładnych wszystkiego, ale komunikować się z nimi, aby myśleli i stali się świadomi oraz przyswajali lekcje, które poznają.

Mimo iż czasem musisz traktować swoich podwładnych ostro ze względu na ich własne potrzeby, najważniejsze jest, aby traktować ich szczerze i z sympatią, aby mogli ci zaufać i pracować w kierunku ich własnego rozwoju z poczuciem bezpieczeństwa.

Gdy wypełniacie swoje odpowiedzialności jako przełożeni przez delegowanie pod czujnym okiem, musicie również kierować swoich podwładnych przez głębokie myślenie nad przyszłym ryzykiem, które może się pojawić. Istnieją również rzeczy, których twoi podwładni mogą cię nauczyć, a to może prowadzić do twojego własnego rozwoju jako przełożonego.

Jednym z przykładów takiej praktyki jest ustanowienie Fabryki Saga. We wczesnych latach 1960, aby założyć fabrykę suchych baterii w Saga Prefecture dla Kyushu Matsushita Electric, były Prezes Arataro Takahashi wybrał dwóch młodych pracowników po około 30 lat bez żadnego doświadczenia w zakładaniu fabryk i powierzył im wszystko od budowy nowego budynku i fabryk po uruchomienie produkcji.

Takahashi określił tylko podstawowe wytyczne bez opisowych warunków, ale również nałożyć ścisłe wymagania, takie jak że poinstruowanie dwóch pracowników, aby zmniejszyli swój proponowany budżet budowy o połowę. W wyniku ich ciężkiej pracy i pomysłowości, udało im się wybudować fabrykę za mniej niż początkowy budżet. Jako menedżerowi dalej mieli wkład w zakładanie zamorskich fabryk i zarządzanie grupą firm.

Rozwój ludzi to najważniejsza praca przełożonych. Panasonic Group stara się dalej mieć wkład w postęp społeczny przez pracę w kierunku idealnego społeczeństwa. Mimo iż możesz ustanowić daleko idące pomysły i cele, okres twojego zaangażowania w twój biznes może być uznawany za przelotny. Dlatego z perspektywy zarządzania biznesem, jako ciągła troska, przełożeni muszą trenować swoich podwładnych, ponieważ w końcu kiedyś biznes zostanie przekazany następnej generacji.

Wy jako przełożeni musicie być świadomi, że macie odpowiedzialność za kierowanie swoimi podwładnymi, którzy zostali powierzeni nam przez społeczność, aby nas przewyższyć. Wraz z przyspieszającą ewolucją społeczną, ciężko jest uwierzyć, że konwencjonalne podejścia będą działały w następnej generacji. Dlatego musisz pomóc swoim podwładnym, aby zdobyli zdolność do elastycznego radzenia sobie z różnymi problemami, gdy są za coś odpowiedzialni.

Nasi poprzednicy z Panasonic zostawili nam wiele bezcennych porad na temat rozwoju ludzi i wykorzystywania pełni ich zdolności. Mamy nadzieję, że skorzystasz z nich do rozwoju zasobów ludzkich i swojego własnego.