Podstawowa Filozofia Biznesu Panasonic Group 1. Misja Przedsiębiorstwa

W jakim celu istnieją przedsiębiorstwa? Nasz założyciel Konosuke Matsushita wierzył, że rolą i misją przedsiębiorstwa jest zadowolenie potrzeb ludzi, aby żyć życiem większej obfitości.

Innymi słowy, zakładał że oryginalną misją przedsiębiorstwa jest wkład w rozwój społeczeństwa przez zaopatrzenie produktów i usług najwyższej jakości, które są potrzebne w życiach ludzi, po rozsądnych cenach, w odpowiednich ilościach. Wierzył, że właściciel przedsiębiorstwa z taką misją nie jest samym przedsiębiorstwem, ale społeczeństwo jest, i jest to wyrażane frazą „przedsiębiorstwo jest instytucją publiczną społeczeństwa.”

Jeśli ktoś uważa przedsiębiorstwo za instytucją publiczną społeczeństwa, to stwierdza, że zasoby zarządzania, które są potrzebne temu przedsiębiorstwu, w tym personel, kapitał, ziemia i materiały, zostały mu powierzone przez społeczeństwo. Przedsiębiorstwo musi mieć wkład w społeczeństwo przez angażowanie się w działania, które najlepiej wykorzystują przekazane mu przez społeczeństwo zasoby i przez to stworzyć dodatkową wartość.

Ogólnie, istnieje pogląd, że celem przedsiębiorstwa jest pogoń za zyskiem. Jednakże Panasonic Group uważa zysk za coś, co jest dane przedsiębiorstwu przez społeczeństwo, jako nagroda za swój wkład, a im większy wkład, tym większy zysk. Z drugiej strony, jeśli przedsiębiorstwo nie generuje zysków, nie wypełnia swojej społecznej odpowiedzialności, lub nie jest w stanie tego zrobić, i powinno być przez to szybko zreformowane.

Dodatkowo, przedsiębiorstwo przeprowadza swoje biznesy, jednocześnie utrzymując swoje relacje z klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społeczeństwem i wieloma innymi zainteresowanymi stronami. Ponieważ przedsiębiorstwo to instytucja publiczna społeczeństwa, jest to niedopuszczalne, aby rozwijało się kosztem zainteresowanych stron. Jedynym sposobem na długotrwały rozwój przedsiębiorstwa jest robić to wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pracownicy grają istotną rolę w wypełnianiu przez przedsiębiorstwo swoich społecznych odpowiedzialności. W ciągle zmieniającym się społeczeństwie, niemożliwe jest aby przedsiębiorstwo wypełniło swoje społeczne odpowiedzialności przez dalsze tworzenie dodatkowej wartości dla społeczeństwa, jeśli jego pracownicy robią nic więcej poza wykonywaniem swoich zadań. Wszystkie osoby pracujące w przedsiębiorstwie muszą ulepszać swoją własną pracę codziennie, nawet lekko. Doprowadzi to do poprawy i rozwoju stylu życia ludzi oraz społeczeństwa.