Podstawowa Filozofia Biznesu Panasonic Group 3. Podstawowe Cele Zarządzania

Cel biznesu Panasonic Group i jego misji pozostaje niezmienny od ogłoszenia Meichi, a Podstawowe Cele Zarządzania ujmują zwięźle tą filozofię. Jest to wiodąca zasada dla wszystkich naszych działań zarządzania, ale również główna podstawa dla określania ścieżki, jaką firma powinna podążyć.

Uznając naszą odpowiedzialność jako przemysłowców, poświęcimy się idei dążenia do postępu i rozwoju społeczeństwa oraz dobrobytu obywateli, a tym samym podnoszenia jakości życia na całym świecie.

Innymi słowy, jako przemysłowcy, będziemy podążać za tą misją niestrudzenie, aby mieć wkład w rozwój społeczeństwa.

Każdego dnia musimy dalej iść po postęp, przez dostarczanie społeczeństwu niezrównanych produktów i usług, aby poprawić samopoczucie i jakość życia ludzi na całym świecie.