Podstawowa Filozofia Biznesu Panasonic Group 4. Credo Firmy i Siedem Zasad

Credo Firmy i Siedem Zasad wyrażają nasze nastawienie w kierunku sposobu, w jaki codziennie przeprowadzamy naszą pracę, jako pracownicy Panasonic Group.

Credo Firmy: Postęp i rozwój mogą być osiągnięte wyłącznie poprzez połączone wysiłki i współpracę wszystkich pracowników naszej firmy. Zjednoczeni w duchu, niniejszym zobowiązujemy się do wykonywania naszych obowiązków zawodowych z zaangażowaniem, starannością oraz poszanowaniem zasad etyki.

Aby przyczynić się do rozwoju społeczeństwa przez biznes, ważne jest, aby każdy współpracował i pracował razem uczciwie każdego dnia. Tylko, gdy każda organizacja ustanowi swoje własne wyższe cele, jej członkowie zrozumieją je w pełni i zaczną tworzyć własne i istnieje praca zespołowa oparta na wspólnym zaufaniu, że cele organizacji i ostatecznie rozwój społeczeństwa mogą być zrealizowane.

Wkład w życie społeczne: Zawsze będziemy działali zgodnie z Podstawowymi Celami Zarządzania, ściśle wywiązując się z naszych obowiązków jako przemysłowców, względem społeczeństw, w których działamy.

Naszą misją jest przyczynić się do globalnego rozwoju i dobrobytu, jak również harmonii w globalnym środowisku przez nasze działania biznesowe, aby zrealizować idealne społeczeństwo. Z tą świadomością w głowie, musimy poświęcić się osiągnięciu niedoścignionej jakości, kosztów i usługi przez nasze codzienne działania.

Sprawiedliwość i uczciwość: W naszej działalności zawodowej oraz w życiu prywatnym zawsze będziemy się kierowali zasadami sprawiedliwości i uczciwości. Bez względu na to, jak wykształconymi lub utalentowanymi osobami możemy być, bez uczciwości osobistej nie zdobędziemy szacunku innych, ani nie wzmocnimy szacunku dla samych siebie.

Oczywiście musimy obserwować normy i zasady społeczeństwa, i musimy również przeprowadzać nasze działania w sprawiedliwy i obiektywny sposób, z dala od samolubstwa. To ważne dla nas, aby zawsze zachowywać się zgodnie z zasadami etyki i z poczuciem sprawiedliwej gry. Bez tej mentalności, nawet ci z bogatą wiedzą i talentem nie kwalifikują się do tego, by być członkiem Panasonic Group.

Współpraca i duch zespołu: Połączymy nasze umiejętności na potrzeby osiągnięcia wspólnych celów. Bez względu na to, jak wykształconymi lub utalentowanymi osobami możemy być, bez współpracy i ducha zespołu będziemy zespołem tylko z nazwy.

Osiągniemy jeszcze większe wyniki przez jednoczenie naszych wysiłków i wzmocnienie naszego ducha zespołu. Ważne jest, aby wykorzystywać różne opinie i różne osobowości, aby współpracować w duchu jedności. Bez tego, nie ważne jak utalentowany personel zbierzemy, nie uda nam się przedstawić naszej siły jako organizacji.

Niezmordowane dążenie do lepszych rozwiązań: Nieustannie będziemy dążyli do podnoszenia naszych umiejętności, w celu wnoszenia wkładu w życie społeczne poprzez naszą działalność gospodarczą. Tylko nieustawanie w działaniach może pomóc nam w osiągnięciu naszych Podstawowych Celów Zarządzania oraz osiągnięciu długotrwałego pokoju i pomyślności.

Aby wypełnić naszą misję, musimy pracować jak najmocniej, przezwyciężać problemy i iść naprzód. Nie ważne jaki rodzaj pracy wykonujemy, musimy zawsze uczyć się, myśleć poważnie, i robić jak największe praktyczne wysiłki na podstawie silnego poczucia pasji, aby mogła powstać nowa kreatywność i pomysłowość oraz dostarczyć dalszy postęp i ulepszenia.

Uprzejmość i skromność: Zawsze będziemy skromni i mili, szanując prawa i potrzeby innych osób, w celu wzmocnienia zdrowych relacji społecznych oraz podniesienia jakości życia w społecznościach, w których działamy.

Musimy uszanować uprzejmość i być pokorni w naszym podejściu do pracy. W naszych codziennych życiach, ważne abyśmy podejmowali wysiłki, aby szanować każdego z szacunkiem, przestać zachowywać się arogancko i być w stanie krytycznie zastanowić się nad sobą.

Elastyczność: Zawsze będziemy dopasowywać nasze myślenie i zachowanie w celu sprostania ciągłym zmianom warunków, w jakich działamy, i w harmonii z naturą, w celu zapewnienia postępów oraz sukcesu naszych przedsięwzięć.

Musimy dalej chwytać i adaptować się do zmian i ewolucji społeczeństwa. Aby to zrobić, ważne jest aby unikać patrzenia na rzeczy z wąską perspektywą, i łapać się większych trendów, które podkreślają to, co się dzieje, jak również ich esencję.

Musimy zmierzyć się z tym twarzą w twarz, biorąc je takimi jak są i obiektywnie, bez łapania się w egocentryzm i uprzedzenia. Aby dostosować się do społeczeństwa, które jest progresywne i ciągle się rozwija, nie możemy zaniedbywać naszej potrzeby i wysiłków, aby również ciągle się rozwijać.

Wdzięczność: Będziemy działali w poczuciu wdzięczności za wszystkie korzyści, jakie otrzymaliśmy, pewni, że taka postawa będzie źródłem nieskrępowanej radości i witalności, umożliwiającymi nam pokonanie wszystkich przeciwności.

Nasza codzienna praca i życia polegają na wsparciu wszystkich zainteresowanych stron, jak również wielu innych, w tym naszych kolegów, rodzin, i ogólnie ludzi w społeczeństwie. Ważne jest, abyśmy zawsze odpłacali za wsparcie, które otrzymujemy, z poczuciem wdzięczności.

Przyczyniając się do postępu społecznego z wzajemną wdzięcznością i potrzebą odpłacenia się wielu ludziom, którzy pomogli nam, da nam bezgraniczną radość i siłę oraz odwagę, aby przezwyciężyć wszelkie trudności.