Podstawowa Filozofia Biznesu Panasonic Group 9. Uczestniczące Zarządzanie przez Zbiorczą Wiedzę

Aby zapewnić pełną implementację autonomicznego odpowiedzialnego zarządzania, Panasonic Group podkreśla wagę praktykowania przedsiębiorstwa pracownika, przez które pracownicy rozwijają mentalność odpowiedzialności za zarządzanie swoją własną pracą, jak również wagę przeprowadzania zarządzania przez zdobywanie wiedzy od każdej osoby. Założyciel kiedyś powiedział, że „najlepsze zarządzanie to zarządzanie na podstawie zbiorczej wiedzy.”

Istotne jest, aby każdy z nas miał mentalność autonomicznej odpowiedzialności w naszej pracy, i musimy dalej poprawiać się, aby osiągnąć bezkonkurencyjną pracę. Jednakże, nie ważne jak zdolna może być osoba, istnieje ograniczenie wiedzy na osobę. Samo-zadowalające zarządzanie może działać przez chwilę, ale w końcu poprowadzi do negatywnych skutków własnej sprawiedliwości i nie utrzyma się.

Zamiast tego, zbieranie nadmiernej wiedzy i podejmowanie jakościowych decyzji pomoże nam dalej mieć szybszy wkład w społeczeństwo niż inne firmy.

Aby zebrać zbiorczą wiedzę, ważne jest, aby przełożeni współpracowali z podwładnymi, aby jak najlepiej wykorzystać ich indywidualne mocne strony. Aby zmaksymalizować korzyść z talentów każdej osoby, przełożeni muszą zaufać swoim podwładnym, oddelegować do nich odpowiedzialność i autorytet tak bardzo, jak to tylko możliwe, dostarczać regularnie odpowiednią poradę, i zachęcać podwładnych, by byli proaktywni i inwencyjni.

Przełożeni powinni podchodzić do zaleceń swoich podwładnych i propozycji z otwartym umysłem i szczerością, oraz podejmować wysiłki, aby zaadaptować je tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jeśli sugestii nie da się zaadaptować, przełożeni muszą w pełni wyjaśnić, aby podwładni nie stracili swojej motywacji i inicjatywy, i aby mogli pracować bardziej aktywnie.

Aby upowszechnić korporacyjne i organizacyjne polityki, przełożeni muszą komunikować je swoich podwładnym w sposób z-góry-na-dół. Jednakże, jeśli przełożeni tylko dają instrukcje, a podwładni je wykonują, organizacja nie rozwinie się. Dodatkowo, istotne jest mieć korporacyjną kulturę otwartej dyskusji, gdzie podwładni mogą komunikować wszystko, co mają do powiedzenia swoim przełożonym od dołu w górę.

Nawet ci nowo zatrudnieni powinni uważać się za własnego menedżera i niezależną jednostkę biznesową i wymaga się od nich przyjęcia mentalności przedsiębiorstwa pracownika i brać udział w proaktywnym zarządzaniu, na przykład przez sugerowanie wymaganych ulepszeń.

Ważne jest również, by zbierać różne opinie i spostrzeżenia. Panasonic Group odpowiedziało klientom z każdego zakątka świata. Więc, abyśmy dalej byli wybierani przez klientów na globalnym rynku, który ewoluuje i rozwija się coraz szybciej, musimy przyjąć różne poglądy i perspektywy w naszej pracy. Nasza indywidualna różnorodność generuje różne opinie i spostrzeżenia oraz jest to istotne, abyśmy zaakceptowali i szanowali indywidualność każdego z nas.

Przez wykorzystywanie osobistej różnorodności, wiedza może być zebrana, a organizacja może dalej ewoluować. Innymi słowy, różnorodność prowadzi do zwiększonej konkurencyjności. Aby stworzyć największą różnorodność, przełożeni powinni przełamywać bariery, które stoją na drodze indywidualnych osobowości i wspierać te osoby, aby miały szanse postawić sobie wyzwania.

Aby komunikacja z-dołu-na-górę i różnorodność mogły rozkwitnąć w organizacji, ludzie muszą czuć, że zawsze mogą powiedzieć co trzeba powiedzieć. Bardziej niż po prostu implementować dyrektywy zarządu przez wstrzymywanie tego, co trzeba powiedzieć, to podejścia z-dołu-na-górę zachęci pracowników do dzielenia się problemami w miejscu pracy autonomicznie, niezależnie od rangi, otwartego dyskutowania czym powinna stać się organizacja, i otwartej wymiany pomysłów odnośnie kierunku podczas drogi naprzód. To jest esencja zbierania zbiorczej wiedzy.

Warunkiem wstępnym dla wykorzystania zbiorczej wiedzy jest obiektywne podejście do sytuacji przez przełożonych i podwładnych, takimi jakimi są, bez łapania się w pułapkę osobistych uczyć lub założeń. To znaczy, ważne jest, aby podchodzić do pracy z sunao (wolnym) umysłem.

Aby klienci zawsze nas wybierali, połączmy ręce aby osiągnąć niezrównaną jakość, koszty i usługę, przez implementowanie uczestniczącego zarządzania na podstawie prawdziwej zbiorczej wiedzy ze wszystkich dywizji Panasonic Group.