Základná obchodná filozofia Panasonic Group 6. Praktizovanie Základnej obchodnej filozofie

Základná obchodná filozofia môže byť internalizovaná iba jej uplatňovaním. Bývalý predseda Arataro Takahashi povedal: "Intelektuálne chápanie Základnej obchodnej filozofie sa používa iba málo. Aby sa zakorenila ako pevný základ, je dôležité uplatňovať ju v praxi a získať s ňou živé skúsenosti." Filozofiu aplikoval v rámci reformy a rastu mnohých spoločností skupiny.

Táto časť vysvetľuje základné predpoklady, ktoré je potrebné pochopiť ako požiadavky pre praktizovanie Základnej obchodnej filozofie.

(1) Predstavme si, akú budúcnosť chceme dosiahnuť, a sledujme základnú hodnotu pre zákazníka

Našim cieľom je zrealizovať ideálnu spoločnosť s materiálnym a duchovným blahobytom. Platí to aj pre naše jednotlivé podniky, pričom každý z nich si musí predstaviť jeho ideálnu budúcnosť a snažiť sa ju dosiahnuť.

Ideálna budúcnosť, na ktorú tu odkazujeme, nie je rozšírením aktuálnej situácie, ani niečím, čo vnímame iba z nášho pohľadu. Ako by mali v budúcnosti vyzerať životy ľudí, spoločnosť a globálne životné prostredie, a ako môžeme zaručiť, že naše deti a vnúčatá budú môcť žiť bohatší život, čo sa týka materiálnych a duchovných podmienok? Je potrebné predstaviť si budúcnosť, ktorú dokážeme realizovať. Má to byť budúcnosť, v ktorej sú stredobodom ľudia.

Ak sa na to pozrieme odtiaľto, ako teda môže naše podnikanie prispieť? Ako sa má zmeniť a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť, aby bolo jedinečným a bezkonkurenčným podnikaním? A aké opatrenia je potrebné nastoliť, aby to bolo možné dosiahnuť? Musíme premýšľať prostredníctvom týchto vecí a dôkladne ich preniesť do praxe.

Ak chceme zrealizovať ideálnu budúcnosť cez konkrétne produkty a služby našej firmy, musíme predovšetkým presadzovať základné hodnoty pre zákazníkov. Základná hodnota pre zákazníka nie je honba za nadpriemerným výkonom alebo kvalitou, a neznamená to ani jednoduché urobenie toho, o čo nás zákazník žiada. Je to o tom zostať skutočne blízko k zákazníkovi, pozerať sa na podstatu jeho problémov a na jeho budúcnosť, a uvedomiť si, čo je preňho skutočne užitočné.

Musíme pozorne počúvať našich súčasných zákazníkov a vylepšovať naše produkty na základe ich podnetov. Zostať skutočne blízko k zákazníkovi zároveň znamená zvážiť, ako môžeme rozvíjať životný štýl a spoločnosť v ich prospech, a odvážne riešiť výzvu, ako to dosiahnuť.

Mnoho podnikov v rámci Panasonic Group sa rozvinulo v súlade s týmto prístupom. Zoberme si napríklad motorový priemysel. V 30. rokoch 20. storočia si zakladateľ predstavoval budúcnosť, v ktorej sa v priemere v jednej domácnosti bude používať desať motorov, a na základe tejto vízie začal podnikať v oblasti výroby motorov. Súčasne si stanovil cieľ doručiť rádiá širokej verejnosti za polovičnú cenu bežných modelov, poskytnúť tak ľuďom jednoduchší prístup k informáciám, a cieľ zníženia ceny na polovicu sa mu podarilo dosiahnuť.

Cesta za budúcnosťou, ktorú chceme dosiahnuť, bude dlhá a náročná. Výroba našich motorov, ktorá sa začala od nuly, bola pôvodne takým zlyhaním, že dokonca aj v rámci spoločnosti sa objavili hlasy, že továreň je potrebné zatvoriť.

Bývalý predseda Arataro Takahashi však všetkým zamestnancom zapojeným do výroby motorov povedal, aby začali praktizovať Základnú obchodnú filozofiu - dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu, náklady a služby. Všetci zamestnanci vo výrobe, na technickom a predajnom oddelení reagovali neúnavným vylepšovaním. Výsledkom bol produktový rad motorov, ktoré boli natoľko obľúbené, že táto divízia ich nestíhala vyrábať dostatočne rýchlo. Dosiahnutie tohto bodu trvalo asi 20 rokov, no rozvoj výroby motorov výrazne prispel k následnému rozvoju výroby domácich spotrebičov.

Týmto spôsobom si v každom našom podniku musíme predstaviť dosiahnuteľnú budúcnosť, a snažiť sa o vytvorenie základnej hodnoty pre zákazníka.

(2) Dosiahnutie spoločenskej spravodlivosti, koexistencie a vzájomnej prosperity

Pri vykonávaní nášho podnikania a používaní manažérskych zdrojov, ktoré nám zverila spoločnosť, musíme tieto zdroje využívať správne v prospech spoločnosti a naplno si plniť naše povinnosti voči zúčastneným stranám.

Aby sme, okrem iného, neporušili žiaden zákon alebo nariadenie, a tiež spoločenskú morálku, vždy musíme zvážiť, čo je dobré pre spoločnosť, nadobudnúť osvedčenú múdrosť a uplatniť ju v praxi. Zakladateľ pomenoval dôležitosť tejto myšlienky pojmom "spoločenská spravodlivosť." Pri predpoklade ochrany fyzického a duševného zdravia našich zamestnancov prispeje neúnavná implementácia spoločenskej spravodlivosti ku skutočnému rozvoju spoločnosti, priemyslu a našich obchodných partnerov.

Okrem toho sa v rámci úzkych vzťahov, ktoré rozvíjame počas obchodovania so spoločnosťami dodávajúcimi materiály, subdodávateľmi a zmluvnými partnermi, ktorí podporujú naše podnikanie, a tiež pridruženými maloobchodnými predajňami a obchodnými zástupcami predávajúcimi naše produkty, musíme snažiť o vzájomnú prosperitu a rozvoj.

Ako partneri snažiaci sa o rozvoj spoločnosti je potrebné viesť otvorenú diskusiu a vzájomne chápať potreby jednotlivých strán rovnako, ako aj vzájomné zvyšovanie povedomia o produktoch, technológiách a procesných vylepšeniach. V tomto ohľade môže každá zo strán hrať významnú úlohu v rámci spoločnosti, a to prostredníctvom spolupráce pri súčasnom zachovaní si nezávislosti a pri vzájomnej podpore, ktorá umožňuje vznik kolektívnych silných stránok. Toto je fundamentálny pohľad Panasonic Group ohľadom koexistencie a vzájomnej prosperity.

(3) Odstraňovanie odpadu, nečinnosť a potreba prepracovania

Z hľadiska našich ziskov, ako bolo uvedené v bode 1. Poslanie podniku, to, že sme v mínuse, musíme považovať za hriech. Dokonca aj keď podnik generuje výrazný zisk, ak je tento podnik zaplavený odpadom a nečinnosťou, potom jednoducho stráca príležitosti na generovanie väčšieho zisku. Následne strácame šancu zarábať peniaze, ktoré sme mohli zdieľať s našimi zamestnancami, akcionármi a spoločnosťou, a ktoré by nám umožnili prispieť širšiemu rozsahu zákazníkov a spoločnosti v budúcnosti. V tomto ohľade sú aj takéto podmienky považované za hriech.

Je teda zrejmé, že ak je podnik v mínuse, je to hriech, no ak je tu navyše prítomný odpad, nečinnosť a potreba prepracovania niektorých vecí v rámci podnikania, je to rovnakým hriechom. Bez ohľadu na to, aká malá môže byť práca jednotlivca, faktom je, že existuje v prospech ľudí v spoločnosti a je vždy prepojená s rozvojom spoločnosti.

V tomto ohľade by v rámci našej obchodnej činnosti nemal vznikať absolútne žiaden odpad. Každý deň si každý jeden z nás musí uvedomovať každú sekundu a každý kúsok odpadu, a robiť všetky možné vylepšenia pre jeho eliminovanie. Preto sa musíme vždy snažiť robiť naše maximum a chápať, že hoci pracujeme čo i len s jednou skrutkou alebo listom papiera, naša práca by mala viesť k rozvoju spoločnosti.

Je samozrejmé, že spôsob, akým sa práca vykonáva, sa časom mení, avšak v každom období musíme zvyšovať rýchlosť práce a podnikania, posilňovať konkurencieschopnosť našich operačných línií, a tak prispieť k spoločnosti dôsledným eliminovaním odpadu, nečinnosti a potreby prepracovania.

(4) Reagovanie na zmenu v spoločnosti

Spoločnosť sa každý deň mení a rýchlosť zmien sa každým rokom zvyšuje. Uprostred týchto zmien sa niektoré veci skončia a zmiznú, zatiaľ čo iné sa zrodia, no faktom je, že spoločnosť sa neustále vyvíja a rozvíja.

Za posledné roky sa mnoho spoločenských problémov objavilo vplyvom negatívnych vplyvov rozvoja, ako napríklad globálny problém so životným prostredím. Ak však vnímame tieto problémy ako niečo, čo je potrebné vyriešiť, alebo ako cieľ pre lepšiu reakciu a novú cestu, môžeme povedať, že naša spoločnosť sa aj naďalej vyvíja každodennou zmenou. Zakladateľ veril, že princíp "rastu a rozvoja" je práca na všetkých veciach vo svete.

Vo všetkých našich podnikoch cielime na predstavenie si budúcnosti, ktorá sa má stať skutočnou, predvídať budúcnosť našich zákazníkov a poskytovať produkty a služby, ktoré im skutočne pomôžu, a to všetko v rámci ideálnej spoločnosti s materiálnym a duchovným blahobytom. V rámci toho budete čeliť zmenám, ktoré predstavujú nielen príležitosti, ale aj hrozby.

Pri pohľade na tieto zmeny a príznaky zmien je dôležité nenechať si len povrchný pohľad, ale priamo a objektívne čeliť situácii, a následne zachytiť hlavné trendy skryté za ňou. Aby sme sa vedeli popasovať so zmenou, musíme zohľadniť aj možnosť vylúčenia metód, ktoré sa doteraz osvedčili ako účinné.

Musíme mať odvahu zrušiť to, čo má byť zrušené, a každý deň začať novým postojom a novými spôsobmi, ako veci robiť. Tento postoj si od nás vyžaduje monitorovanie zmien v spoločnosti a pokračovanie v presadzovaní sa s nadšením.