Základná obchodná filozofia Panasonic Group 5. Základná obchodná filozofia Panasonic Group

Základná obchodná filozofia Panasonic Group je definovaná ako postup a celkové nastavenie mysle spojené so Základným riadiacim zámerom, Krédom spoločnosti, a Siedmimi zásadami. Arataro Takahashi, bývalý predseda Matsushita Electric, ktorý podporoval zakladateľa počas predvojnovej a povojnovej rekonštrukcie a počas obdobia expanzie, povedal ohľadom praktík Základnej obchodnej filozofie nasledovné.

Obklopení silnou konkurenciou musíme byť v našej práci jedineční. Ak na základe našej práce budeme doručovať produkty, ktoré budú zákazníci s radosťou používať, potom sa určite dočkáme odmeny. Ak však tieto odmeny nezískame, bude to znakom toho, že naša práca nespĺňa tento štandard. Z toho dôvodu musíme analyzovať a vyriešiť každý vzniknutý problém.

Našim cieľom nie je honba za ziskom alebo rozširovanie našej spoločnosti, ale stať sa bezkonkurenčným podnikom, aby si zákazníci aj po dôkladnom zvážení vybrali práve nás. Ak budeme aj naďalej tvoriť produkty, ktoré obohacujú životy ľudí a vylepšujú ich životný štýl, môžeme si byť istí, že budeme odmenení.

Ak si nás naši zákazníci nebudú ceniť, niečo nebude v poriadku. Ak to pochopíme, môžeme urobiť akékoľvek potrebné reformy. Ak sa budeme vyhovárať a viniť niekoho iného, napríklad trvať na tom, že sú zlé podnikateľské podmienky alebo že trh je zmätený, pretože konkurenti znižujú ceny, naše riadenie nebude fungovať.

Ako tieto slová naznačujú, pre vytvorenie ideálnej spoločnosti a prispenie k rozvoju spoločnosti musíme byť bezkonkurenční v rámci kvality, ceny a služieb, aby si zákazník vybral práve nás. Z toho dôvodu musíme veci neúnavne inovovať a vylepšovať, aby sme tento výsledok dosiahli.

Ak sa produkty nebudú dobre predávať, neprispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom našich produktov, a nemôžeme teda povedať, že si ako podnik plníme naše povinnosti. V takom prípade nie je prijateľné jednoducho znížiť predajnú cenu, aby sa produkt začal predávať. Najskôr je dôležité pracovať tak, aby sa optimalizovali náklady, vylepšila kvalita a výkon, a poskytovali bezkonkurenčné služby.

Inými slovami, pokiaľ budeme konať v súlade so Základnou obchodnou filozofiou, nemôžeme zlyhať v adresovaní problémov, ako napríklad vysoké náklady a nízka kvalita a výkon, a musíme sa snažiť o racionalizáciu a vylepšenie situácie.

Samozrejme nie je jednoduché znížiť náklady alebo vylepšiť kvalitu a výkon, ale tam, kde je odhodlanie dodržiavať a dôsledne praktizovať Základnú obchodnú filozofiu, tam sa určite objaví nejaká inovácia a vďaka tomu budeme môcť pokračovať v neúnavnom úsilí o dosiahnutie pokroku.

Taktiež musíme pripustiť, že bez ohľadu na to, ako bude naše podnikanie expandovať a naša spoločnosť rásť, má naše podnikanie rovnaký pôvod a základ ako súkromne vlastnený podnik: žiadny podnik nemôže existovať bez zákazníkov.

V roku 1935, keď sa Matsushita Electric pretvárala na organizáciu akciovej spoločnosti, zakladateľ vytvoril tzv. Základné interné pravidlá, ktoré obsahujú aj toto:

Bez ohľadu na to, akou veľkou sa v budúcnosti stane spoločnosť Matsushita Electric, musí si zachovať postoj pokorného obchodníka. Predstavte si sami na sebe, že ste zamestnancom malého obchodu. Počas výkonu vašej práce buďte jednoduchí, skromní a pokorní.

Zakladateľ ďalej uviedol nasledovné tri fundamentálne požiadavky ako byť obchodníkom.

  • Chápanie významu obchodu
  • Čítanie sŕdc iných
  • Absolútna pokora voči iným

Každý z nás musí plne pochopiť, prečo naše podnikanie existuje, byť na špičkovej úrovni v rámci citlivosti na to, čo si myslia zákazníci, a vždy si pamätať, že je potrebné byť pokorný a vďačný.