Základná obchodná filozofia Panasonic Group 7. Zákazník je na prvom mieste

Všetky naše podniky sú závislé od zákazníkov, ktorí si vyberajú a nakupujú naše produkty a služby. Platí to, či už sa jedná o predaj jednotlivých produktov alebo zmluvné vzťahy so zákazníkom na pravidelné poskytovanie služieb.

Preto je prirodzenou súčasťou podnikania, aby sme vždy premýšľali z pohľadu nášho zákazníka, poskytli mu čestné služby, a rýchlo a vhodne reagovali na všetky vzniknuté problémy.

Získať si dôveru zákazníka a presvedčiť ho, aby si na prvýkrát vybral nás môžeme iba v prípade, ak budeme schopní vykonať lepšiu prácu než naši konkurenti, aby sme im vštepili takéto myslenie. Okrem toho, ak veľa zákazníkov povie: "Som rád, že som si vybral Panasonic", a ak sa tento názor stane čoraz viac rozšírenejším, naše podnikanie bude mať možnosť rásť a rozvíjať sa.

Zakladateľ veľa hovoril o nastavení mysle potrebnej k podnikaniu. "Zákazník je na prvom mieste" - je to jedna z tých myšlienok, o ktorej hovoril najčastejšie, a to nasledovne.

・Poskytnutie šťastia zákazníkovi je hodnota obchodu

Predaj našich produktov neznamená len presvedčenie zákazníkov o hodnote produktov, ale aj to, že sa budú cítiť šťastní a zabezpečení. V tejto radosti sa skrýva obrovská hodnota. Preto si musíme veľmi dobre premyslieť, ako budeme komunikovať a poskytovať služby. Ak budeme pracovať týmto spôsobom, okrem zisku získame aj potešenie z práce.

・Stať sa nákupným agentom zákazníka

Pri podnikaní je potrebné dôkladne kontrolovať produkty, s ktorými pracujete, a sebavedomo ich predávať. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú je potrebné si pamätať, je skúsiť sa vžiť do zákazníka, a skontrolovať si produkty tak, ako by ste boli nákupným agentom zákazníka. Ak sa postavíte do tejto pozície, budete si vedieť skontrolovať produkt a budete presne vedieť, čo zákazník práve potrebuje, aký typ produktu je preňho vhodný, a ako veľmi po ňom túži. Takto môžete zvážiť, ako mu môžete byť prospešný.

・Keď sa budete starať o svojich zákazníkov, nasledovať bude rast

Radosť z pochvaly od zákazníkov za produkt, na ktorého výrobe ste tvrdo pracovali, je ešte väčšia, než radosť z toho, že si ho zákazník kúpil. Bez ohľadu na to, ako podnik porastie, pre každého zamestnanca je dôležité, aby pokorne pristupoval k požiadavkám zákazníka. Od zákazníkov si tak získate ešte väčšiu podporu. Táto podpora sa bude šíriť zo zákazníka na zákazníka, a spoločnosť bude rásť.

・Firmy, ktoré sa nestarajú o svojich zákazníkov, zaniknú

Ak si vezmeme dva rovnaké obchody s rezancami ponúkanými za rovnakú cenu, ktorý z nich priláka viac zákazníkov - obchod, ktorý je milý a stará sa o zákazníkov, alebo obchod, ktorému na zákazníkoch nezáleží? Bez ohľadu na to, ako porastie spoločnosť Matsushita Electric, jej skutočná forma sa nesmie odchýliť od toho obchodu s rezancami, v ktorom sa starajú o svojich zákazníkov. Ak sa spoločnosť zaujíma iba o veci, ako napríklad veľkosť jej pracovnej sily alebo objem predaja, a ak jej ľudia budú laxní v rámci vedenia a nebudú sa starať o svojich zákazníkov, táto spoločnosť sa nevyhnutne zrúti.

Bez ohľadu na to, aká veľká a komplexná bude naša spoločnosť, každý z nás musí pristupovať k našej každodennej práci nastavený smerom k starostlivosti o zákazníka. Ak náš podnik nebude rásť, musíme zistiť príčinu a ihneď ju napraviť. Po zamyslení sa môžeme zistiť, že v skutočnosti nevykonávame podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej je zákazník na prvom mieste, alebo že niečo v našej činnosti nám bráni získať plnú dôveru od našich zákazníkov.