Základná obchodná filozofia Panasonic Group 3. Základný riadiaci zámer

Účel podnikania Panasonic Group a jej poslanie zostali od vyhlásenia Meichi bez zmeny, a Základný riadiaci zámer presne zachytáva túto filozofiu. Je to hlavný princíp pre všetky naše riadiace činnosti, a tiež predstavuje základnú kostru pre určenie cesty spoločnosti, ktorou sa má vydať.

Ako výrobcovia poznáme naše povinnosti, a musíme sa oddať pokroku a rozvoju spoločnosti pre dosiahnutie blahobytu pre ľudí vďaka našej podnikateľskej činnosti, čím zvýšime kvalitu života na celom svete.

Inými slovami, ako výrobcovia budeme neúnavne plniť toto poslanie, aby sme prispeli k rozvoju spoločnosti.

Každý deň sa musíme snažiť o budovanie pokroku tým, že spoločnosti poskytneme bezkonkurenčné produkty a služby pre zlepšenie ich blahobytu a kvality života ľudí na celom svete.