Panasonic ve zkratce

Náš cíl

Společnost Panasonic bude i nadále využívat nové příležitosti ke stejnému konání jako po více než uplynulé století
– obohatit životy lidí doma i v práci a posunout společnost vpřed.

Správa skupiny

Přehled o skupině Panasonic

Kmenová akcie

259,2

miliard jenů

Počet zaměstnanců

240.198

Počet konsolidovaných společností

532

(včetně mateřské společnosti)

Čistý prodej

7.388,8

miliard jenů

K fiskálnímu roku končícímu v březnu 2022