Panasonic i korthet

Vårt syfte

Panasonic kommer att ta alla möjligheter för att fortsätta göra det vi har gjort i över ett sekel
– att berika människors vardag i hemmet, på jobbet, och föra samhället framåt.

Koncernledning

Koncernöversikt

Stamaktier

259,4

miljarder yen

Antal anställda

228.420

Antal företag i koncernen

512

(inklusive moderbolag)

Nettoförsäljning

8.496,4

miljarder yen

Från och med räkenskapsåret som slutade mars 2024