ภาพรวมของ พานาโซนิค

จุดประสงค์ของเรา

พานาโซนิค จะยังคงเปิดกว้างพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากสิ่งที่เราได้ทำกันมานานเป็นเวลากว่าร้อยปี นั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ตลอดจนขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

ปรัชญาการบริหารงาน

ภาพรวมของ กลุ่มบริษัทพานาโซนิค

หุ้นสามัญ

259.3

พันล้านเยน

จำนวนพนักงาน

233,391

จำนวนบริษัทในเครือ

524

(รวมบริษัทแม่)

ยอดขายสุทธิ

8,378.9

พันล้านเยน

ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนมีนาคม 2566