Základní obchodní filozofie Panasonic Group 8. Autonomní odpovědný management

V Panasonic Group není management výhradně odpovědností vedoucích pracovníků. Všichni zaměstnanci se musí považovat za své vlastní manažery a být samostatně odpovědní za svou práci, přičemž musí dodržovat zásady společnosti. Tohle je základní koncept autonomního odpovědného managementu.

Ve všech našich organizacích by měl každý z nás na základě firemní filozofie a politiky řízení převzít odpovědnost za svou práci a neúnavně ji zlepšovat. Autonomní odpovědný management je jedním ze základů managementu Panasonic Group a je to také kultura, která vychovává naše lidské zdroje.

Jako klíč k zajištění autonomního odpovědného managementu v podnikání zakladatel učil: „Manažeři by především sami měli mít silný smysl pro své poslání a filozofii řízení a vždy na ně apelovat a vštěpovat je svým zaměstnancům.“ a „Manažeři by se neměli bát rozsáhle pověřovat své zaměstnance. Měli by jim umožnit pracovat na základě jejich vlastní odpovědnosti a pravomocí.“

Když jako lidé můžeme vidět výsledky naší práce a její důležitost, dodává nám to mnoho energie. Takto motivováni můžeme aktivně využívat své silné stránky tím, že se budeme učit zlepšovat. Nadřízení by se proto měli snažit o vytvoření takové motivace, když delegují práci na své podřízené. To umožní každému jednotlivci pocítit ve své práci naplnění, které povede k radosti a štěstí. To je základní koncept autonomního odpovědného managementu.

Aby zakladatel popsal, jak by měli zaměstnanci přistupovat ke své práci, použil termín „podnikání zaměstnanců.“ Vyzval je, aby si osvojili myšlení prezidenta nebo majitele vlastního nezávislého podniku a aby s tímto vědomím přistupovali ke své práci, ke svému pohledu na věc a k rozhodování.

Při uplatňování principu podnikání zaměstnanců je nezbytné, aby každý z nás při výkonu svých povinností měl tento pocit odpovědnosti a věnoval všechny své schopnosti vytváření lepších způsobů a prostředků, odvážně je zaváděl a jeho posláním bylo dosahování lepších výsledků.

Morimasa Ogawa, bývalý prezident společnosti Matsushita Housing Products, se zapojil do podnikání v oblasti mikrovlnných trub v jeho počáteční fázi a postaral se o jeho globální rozvoj. Uvedl, že jednotliví zaměstnanci musí mít smysl pro samostatnou odpovědnost. Věnujme se všichni své práci důsledným uplatňováním tohoto způsobu.

Když zakladatel vysvětloval koncept podnikání zaměstnanců mladým zaměstnancům, přirovnal nezávislý podnikatelský subjekt k obchodu s nudlemi. Vyzval zaměstnance, aby se chovali jako majitel obchodu s nudlemi, který tvrdě pracuje na prodeji nudlí, každý den se ptá zákazníků na zpětnou vazbu ohledně chuti a na základě jejich připomínek provádí vylepšení. Zmínil, že takové úsilí a nadšení bude nezbytné i pro naši individuální práci.

I když jste členem velké organizace, nestačí jen vykonávat přidělenou práci a dodržovat zavedené systémy a postupy. Každý jedne z nás musí pokračovat v přemýšlení a zlepšovat je, aby byly ještě lepší.

Ve společnosti, která se neustále mění a vyvíjí, si nás zákazníci nebudou nadále vybírat, pokud budeme pracovat pouze podle vlastního způsobu myšlení a perspektivy. Měli bychom vzít v úvahu, že dnešní nejlepší už nebude nejlepší zítra a že zítřek musí vytvořit zítřejší nejlepší. Na základě tohoto myšlení musíme vždy usilovat o vyšší cíle.

Systém podnikových divizí zavedený v roce 1933 představoval koncept autonomního odpovědného managementu v konkrétní podobě. Jedná se o nezávislou ziskovou organizační strukturu, v níž je celá společnost rozdělena na obchodní divize podle produktů, přičemž každá divize je zodpovědná za vše od vývoje, výroby a prodeje až po řízení zisků a ztrát. Obchodní divize musely převzít odpovědnost za své vlastní řízení, což vedlo k rozvoji ředitelů a zaměstnanců obchodních divizí. Tak vznikla dnešní Panasonic Group.