Základní obchodní filozofie Panasonic Group 7. Zákazník na prvním místě

Všechny naše podniky jsou závislé na zákaznících, kteří si vybírají a kupují naše výrobky a služby. To platí bez ohledu na to, zda prodáváte jednotlivé produkty, nebo se zákazníkem uzavíráte smlouvu o pravidelném poskytování služeb.

Proto je přirozené v podnikání vždy myslet z pohledu cenného zákazníka, poskytovat spolehlivé služby a rychle a vhodně reagovat na případné problémy.

Důvěru našich zákazníků a to, aby si nás i nadále vybírali na první dobrou, si můžeme získat pouze tehdy, když dokážeme odvést lepší práci než naši konkurenti a vštípit jim takové smýšlení. Pokud navíc mnoho zákazníků prohlásí: „Jsem rád, že jsem si vybral Panasonic“, a tyto názory se budou šířit, pak naše podnikání bude moci růst a rozvíjet se.

Zakladatel měl hodně co říci o způsobu myšlení potřebném k podnikání. „Zákazník na prvním místě“ je jednou z těchto myšlenek a mluvil o ní následovně.

・Poskytování štěstí zákazníkům je hodnotou obchodu

Prodávat naše výrobky znamená nejen přesvědčit zákazníky o jejich hodnotě, ale také zajistit, aby se cítili spokojeně a bezpečně. Tato radost má obrovskou hodnotu. Měli bychom si proto dobře rozmyslet, jak komunikovat a poskytovat služby. Tímto způsobem můžeme kromě zisku získat i potěšení.

・Staňte se nákupním poradcem zákazníka

Při podnikání byste samozřejmě měli důkladně prověřit výrobky, se kterými manipulujete, a prodávat je s důvěrou. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba mít na paměti, je vžít se do situace zákazníka a zhodnotit produkty, jako byste byli jeho nákupním poradcem. Pokud o sobě takto přemýšlíte, budete schopni zhodnotit produkt a zároveň si uvědomit, jaké jsou momentální potřeby zákazníka, jaký produkt požaduje a jak moc si ho přeje. Můžete tedy zvážit, jak mu pomoci.

・Když vám záleží na zákazníkovi, budete se rozvíjet

Radost z pochvaly od zákazníků za produkt, na jehož výrobě jste tvrdě pracovali, je ještě větší než radost z toho, že si ho koupili. Bez ohledu na to, jak velká je společnost, je důležité, aby každý zaměstnanec pokorně vyhověl požadavkům zákazníků. Tím získáte další podporu svých zákazníků. Tato podpora se bude šířit od zákazníka k zákazníkovi a společnost poroste.

・Firmy, které se nedokážou postarat o své zákazníky, zaniknou

Pokud dva obchody nabízejí nudle za stejnou cenu, který z nich přiláká více zákazníků - ten, který je milý a chová se k zákazníkům dobře, nebo ten, který se k nim chová špatně? Bez ohledu na to, jak velkou se společnost Matsushita Electric stane, její skutečná podoba se nesmí oddálit od podoby obchodu s nudlemi, který se stará o své zákazníky. Pokud se společnost stará pouze o takové věci, jako je počet zaměstnanců nebo výše tržeb, a pokud její zaměstnanci začnou být laxní v managementu a špatně se chovají k zákazníkům, společnost nevyhnutelně zanikne.

Bez ohledu na to, jak velká a složitá je naše společnost, musí každý z nás přistupovat ke své každodenní práci s myšlenkou péče o naše zákazníky. Pokud naše podnikání neroste, musíme zjistit příčinu a neprodleně ji odstranit. Po zamyšlení můžeme zjistit, že skutečně nepodnikáme tak, aby byl zákazník na prvním místě, nebo že nám něco v našem podnikání brání získat plnou důvěru našich zákazníků.