Základní obchodní filozofie Panasonic Group 3. Základní cíl managementu

Cíl podnikání skupiny Panasonic a její poslání zůstávají od vyhlášení Meichi nezměněny a základní cíl managementu tuto filozofii stručně vystihuje. Je to hlavní zásada všech našich manažerských aktivit a také hlavní základ pro určení cesty, kterou by se společnost měla ubírat.

Uvědomujeme si svou odpovědnost jako průmyslníci, a proto se budeme zasazovat za pokrok a rozvoj společnosti a blaho občanů prostřednictvím našich obchodních aktivit, a tedy za zvýšení kvality života po celém světě.

Jinými slovy, jako průmyslníci budeme neúnavně plnit toto poslání, abychom přispěli k rozvoji společnosti.

Každý den musíme i nadále usilovat o pokrok tím, že budeme společnosti poskytovat jedinečné produkty a služby, které zlepší blahobyt a kvalitu života lidí na celém světě.